December 16, 2016

MESRA DAN KEDEKATAN ROHANI


BBB,  15 Rabi`ul Awwal 1438H. = 15 Disember 2016 (Khamis):
Perlu disebut dan diulangi bahawa apa yang  diungkapkan  oleh pengalaman kesufian dari segi kemesraan dan kedekatan adalah bukan dari segi fizikal dan ruang, tetapi adalah dari segi dalaman hati-rohani yang bangkit dari rasa mesra dan wujdan yang kita istilahkan sebagai `estetika rohani`. Sebagai contoh akibat rasa mesra dan kasih sayang seorang terhadap yang lain secara alamiah , kerana persahabatan, bahkan kerana cinta, menjadikan yang dikasihi  dan dicintai  dekat dihati, dirindui dan ingin bersama. Pengalaman sedemikian  meningkatkan dan berlaku dari segi rohani yang diistilahkan sebagai  cinta Ilahi.
Demikianlah dilihat berlaku di dalam keilmuan dan pengalaman ketasawufan. Pengalaman adalah bersifat seni rohani dan bukan realiti dan alamiah sifatnya.
Antara aspek ahwal yang nesra sifatnya dalam hubungan dengan yang Tertinggi diistilahkan sebagai `al-uns`  (jinak mesra), al-qurb (rasa kedekatan) bahkan merasa seolah berhubungan (al-Ittisal) yang semuanya bersifat intuitif dan rohani sifatnya. Namun ciri estetika yang bersifat rohani adalah lebih tinggi dari estetika qalbi.
Antara rasa kemesraan terhadap yang Tertinggi, ialah al-Uns. Apa itu al-uns ?
Menurut Al-Sarraj, Al-uns dengan Allah Ta`ala, ialah bergantung padaNya, tertumpu padaNya dan mengharapkan kepadanya dan tidak melebihi daripada itu. Dan al-Uns dengan Allah berlaku bagi hamba yang telah sempurna taharahnya dan bersih dzikirnya, menghindari diri dari perkara yang mengganggu dari konsentrasinya terhadap Allah.. Ketika itu dikatakan dia jinak dengan Allah.
Sebagaimana dilihat oleh Al-Sarraj bahawa ada tiga tahap ahwal al-uns:
Pertama: Mereka yang menumpukan pada dzikir, menjauhi dari lalai, mengekalkan ketaatan dan menjauhi dari dosa.
Kedua: Yang jinak dengan Allah dan memaling diri dari yang lain dan dari lintasan yang mengganggu
Ketiga: Yang berdepan dengan rasa kehaibatan dan kedekatan hingga  tenggelam aspek al-uns.
Manakala bagi Abu Bakar Muhammad al-Kalabadzi memetik pendapat Al-Junayd  tentang al-uns, ialah terangkatnya ketakutan dengan wujudnya rasa kehaibatan.
Manakala kata Dzu al-Nun al-Misri, bahawa menghamparkan jiwa yang mengasihi kepada yang dikasihi.
Ditanyai Ibrahim al-Marastani tentang al-uns,, maka katanya, ``Gembira hati dengan yang dikasihi.``
Dan dekat  dengan rasa al-uns ialah merasa dekat (al-qurb)  dengan  yang dikasihi.
Al-Kalabadzi mengambil maksud al-qurb dari kata Sari al-Saqati, bahawa al-qurb tidak lain dari `Ketaatan`.
Berkata yang lain, bahawa al-qurb ialah merendah diri dan mematuhi berdasarkan firman Allah yang bermaksud: Wa`s-jud wa`q-tarib` - Sujudlah dan dampingi diri kepada Allah (Al-`Alaq: 19).
Dan disoal Ruym tentang erti al-qurb, katanya, ``Menghilangkan segala rintangan.``
Dan ditanya yang lain tentang al-qurb,, ``Bahawa engkau menyaksikan perbuatanNya pada diri engkau.``
Sebuah lagi aspek hal ialah merasa berhubungan `Al-Ittisal`. Sekali lagi  diperingatkan bahawa ungkapan sedemikian adalah bersifat yang distilahkan dengan dzauq dan wujdan, atau pengalaman intuisi kerohanian dan tidak berlaku secara realiti. Pengalaman sedemikian boleh berlaku dalam pengalaman seni alamiah yang diistilahkan sebagai `kemabukan rasa` demikian juga dari segi kerohanian yang  ungkapan  dipengaruhi atau ditenggelamai `kemabukan cinta, dan tidak sekali-kali berlaku dari segi realiti.
Berkata Al-Kalabadzi, bahawa  al-ittisal ialah, bahawa terputus diri dari yang lain dari Allah.
Berkata Al-Thauri, al-ittisal ialah mukashafah (terbuka) hati, seperti menyaksikan perkara-perkara yang rahsia dari segi kerohanian adalah merupakan mukashafah.
Al-Kalabadhi memberi contoh daripada Hadith Rasulullah s.a.w.
Daripada Hadith `Umar r.a, ketika menceritkan seorang (Jibril) yang mnenyoal Nabi s.a.w. tentang  Islam, Iman dan Ihsan.
Ketika Rasulullah s.a.w. ditanya Jibril tentang ihsan, maka bersabda Rasulullah s.a.w.
`Al-ihsan bahawa engkan menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya,, maka jika engkau tidak melihatNya maka Dia melihat engkau.``
Penglihatan juga dikaitkan dengan kerahsiaan-kerahsiaan yang disaksikan – Contoh sebagaimana penyaksian Rasulullah s.a.w. pada malam Isra` dan Mi`raj.
Al-Ittisal juga bermaksud seseorang yang memberi tumpuan  (membesarkan) kepada Allah hingga menghilangkan  tumpuannya kepada yang lain.
Sesungguhnya pengalaman Aal-uns, al-qurb dan al-Ittisal adalah bersifat rohani yang mencerminkan kemesraan hamba terhadap Tuhannya. Ianya bukan berlaku dari segi realiti alamiah yang boleh bercanggah dari segi akidah. Sesungguhnya ungkapan dipengaruhi oleh hal kejiwaan yang berlainan. Bahasa sastera misalnya berlainan cara pengungkapan dari bahasa biasa, maka demikianlah bahasa cinta kerohanian adalah berlainan dari bahasa sastera biasa. Bahasa kerohanian adalah dipengaruhi hal-hal yang kerohanian sifatnya. Bahasanya boleh diberi olahan secara  bercabang maknanya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment