December 21, 2016

PERSOALAN AL-GHALABAH (TERSILAP=TERLANJUR)


BBB, 20 Rabi`ul Awwal  1438H. =  20 Disember 2016 (Selasa):
Di dalam membicarakan tentang ahwal ini, Al-Kalabadzi menampilkan  persoalan `Al-Ghalabah`, sebagai salah satu aspek al-ahwal. Rujukan dibuat terhadap beberapa kitab yang lain, termasuk `Al-Luma` yang menyediakan  bahagian khas  kemusykilan  tentang istilah-istilah kesufian , namun istilah ini bukanlah menjadi kebiasaan di dalam kitab-kitab tasawuf biasa. Tiada pembicaraan diberikan terhadap istilah ini oleh  Al-Sarraj.
Al-Ghalabah makna biasa ialah `kalah`,  `tersalah`, `tewas` ,  terlanjur` atau juga silap. Istilah ghalabah yang perbuatannya (fi`il madhi – ghalabat)  dapat difahami daripda ayat  Al-Qur`an bermaksud:
``Berapa banyak (yang pernah terjadi)  golongan yang sedikit berjaya nenewaskan  (ghalabat) golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar.`` (Al-Baqarah: 249).
Atau ayat-ayat bermaksud:
``Orang-orang Rum telah dikalahkan. Di negeri yang dekat sekali. Dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan  lawannya dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. Kepada pentadbiran Allah jua terpulang segala urusan.`` (Al-Rum: 2-4).
Membaca kandungan dan huraian tentang istilah al-ghalabah di dalam al-Ta`arruf  al-Kalabadzi, ia adalah berhubung dengan peristiwa-peristiwa biasa, bukannya berhubung dengan konsep tasawuf yang tinggi. Peristiwa biasa ini berlaku dan selepas disedari menimbulkan keinsafan. Justeri bagi istlah `Al-Ghalabah` ini kita lebih cenderung memilih istilah, `Tersilap` atau `Terlanjur`.
Dalam huraian awal Al-Kalabadzi menyebut `al-ghalabah` ialah hal yang ternyata bagi seorang hamba yang tidak menyedari secara teliti sebab  musabab, tanpa meraikan adab, sebaliknya mengambil tindakan spontan dengan apa yang mendepaninya yang mungkin membawanya bersikap menentang, lantaran tidak mengetahui akan halnya yang kemudian membawanya (kepada yang bertindak)  secara silap menyedari kesilapan dan berlaku penyesalan dan memohon keampunan kepada Allah. Nilai murni dan ketasawufan di sini ialah  `Menyedari`   kesilapan, kesal dan memohon taubat dan keampunan dari Allah.
Sebagai contoh yang dibawa oleh Al-Kalabadzi peristiwa yang berhubung dengan  Abi Lubabah ibn al-Mundzir, ketika Rasulullah s.a.w. bermesyuarat dengan Banu Quraiz*ah tentang hukum yang patut dikenakan terhadap Sa`ad bin Mu`adz di atas kesalahannya, maka diisyaratkan oleh Abu Lunanah dengan tangannya kepada halkumnya dengan maksud ia hendaklah disembelih. Perbuatan spontannya menyebabkan berlaku kekesalan kepada Abu Lubabah. Dia menyedari dengan perbuatannya, dia menganggap dirinya telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan RasulNya. Dia berlalu dengan wajah yang kesal hingga dia menambat dirinya pada salah satu dari tiang-tiang masjid. Dia berkata, `Aku tidak melepaskan diriku dari tempat ini sehingga aku menerima taubat di atas kesilapan yang aku lakukan.``
Ini menunjukkan kekesalan Abu Lubabah terhadap perbuatannya dan memohon keampunan terhadap Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu sampai kepada Rasulullah. Apabila diketahui Rasulullah akan benar-benar kesalnya, bahkan dia menemui Rasulullah, maka diampunkankan yang mana ayat yang berhubung dengan peristiwa berkenaan diturunkan bermaksud:
``Dan kalaulah mereka ketika menganyayai diri mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad), lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Amat Menerima taubat, lagi Amat Mengasihani.`` (Al-Nisa`:  64).
Keadaan `Al-Ghalabah` juga berlaku kepada Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab melahirkan rasa tidak puas hatinya, apabila diketahui tentang kandungan Perjanjian al-Hudaybiah yang dianggapnya lebih memihak dan memberi  keuntungan kepada pihak kuffar Quraisy Makkah. Sikap `Umar ini  seolah-olah mencabar Rasulullah, sehingga dia diingatkan oleh Abu Bakar dan dia kembali sedar dan mengucap pengakuan kesilapan dan memohon keampunan  kepada Allah dan terhadap Rasulullah. Bagi menebus kesilapannya `Umar berkata, ``Aku melakukan puasa , bersedekah, memerdehekakan hamba, memperbanyakkan solat dengan harapan kesilapanku mendapat keampunan dari Allah.
Dari dua contoh di atas `Al-Ghalabah` atau kesilapan atau keterlanjuran mungkin berlaku kepada seseorang  secara spontan dan di luar dari pertimbangan, kerana apa yang berlaku di luar dari ukuran dan pertimbangan seseorang. Kemudian dia sedar, sama ada dia disedarkan oleh pihak yang lain yang bersamanya atau dia sendiri kemudian sedar dan menyedari kesilapannya  yang bukan dibuat-buat  dan dengan penuh kekesalan memohon keampunan dari Allah dan berusaha mengkaffarahkan diri dengan berbagai-bagai amalan kebaikan agar kesalahannya diampun oleh  Allah.
Pada hakikatnya apa yang disanggah  ialah menurut penilaian normal sebagaimana yang dilakukan oleh `Umar dan ianya dilakukan bagi mempertahankan hak orang Islam, tetapi Rasulullah lebih maklum akan natijah akhir yang di luar dari jangkaan dan penilaian biasa. Kerana melalui Perjanjian Hudaybiah itu, pihak kafir Quraisy tidak mampu memegang janji yang membuka ruang kepada orang Islam kemudiannya membuka Makkah dan penduduknya menerima Islam.
Sesunggunhnya bukan saja bagi kesilapan atau ketelanjuran yang di luar jangka  membolehkan seorang Islam yang tersilap memohon keampunan dari Allah, bahkan bagi segala dosa yang pernah dilakukan terbuka peluang untuk memohon ampun daripada Allah. Firman Allah antaranya bermaksud:
``Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa (syirik), mempersekutukanNya (dengan sesuatu apa jua) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya.`` (Al-Nisa`: 48).
Firman Allah lagi bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha.`` (Al-Tahrim: 8).
Apa yang hendak disampaikan, bahawa seseorang hamba tidak terlepas dari terjatuh pada kesalahan dan ketelanjuran – dengan tidak sengaja. Kesilapan dan ketelanjuran dengan tidak sengaja seharusnya memberi kesedaran seseorang agar sentiasa waspada supaya tidak terjatuh di dalam kesilapan. Dan bagi yang melakukan kesilapan hendaklah memperbaiki diri dengan bertaubat dan kesal dan membetulkan diri kembali  kepada landasan dan amalan yang betul.

Sekian.

No comments:

Post a Comment