December 27, 2016

SOLAT MUNAJAT ROHANI TERTINGGI


BBB, 26 Rabi`ul Awwal 1438H. =  26 Disember 2016 Isnin):
Contoh terbaik bagi melihat hubungan yang rapat antara tasawuf dengan ibadat yang terletak di bawah bidang fiqh, ialah `Solat`. Ibadat solat disifatkan sebagai `tiang agama`, rukun Islam yang utama dan difardhukan dengan penuh kemuliaan melalui Mi`raj Rasulullah s.a.w.
Dan solat sebagai firman Allah bermaksud:
``Adalah solat  difardhukan ke atas orang mu`minin menurut ketentuan waktu-waktu.`` (Al-Nisa`: 103).
Solat dari segi lughah ialah `al-Do`a``  dan dari segi istilah shara` ialah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang khusus yang pembukaannya dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
Pada solat terhimpun kepatuhan praktikal fizikal melalui gerak badan dari qiyam, rukuk, i`tidal, sujud, duduk  antara dua sujud, sujud dan duduk sebelum salam. Melalui solat terungkap kata-kata pembesaran – takbir, bacaan iftitah, bacaan fatihah yang terkandsung di dalamnya pujian kepada  Tuhan pemilik alam bersifat Rahman dan Rahim, pemilik hari  akhirat. Pengakuan penyembahan terhadapNya . Permohonan agar ditunjuk ke jalan lurus,  jalan mereka yang menerima ni`mat dan bukan jalan  dimurkai dan sesat, serta bacaan tasbih, tahmid, do`a, tashahhud dan tahiyyat.
Pada solat tertumpu kalbu-rohani terhadap Yang Tertinggi  dengan niat keikhlasan, konsentrasi dalaman tertinggi dengan penuh khusyu`, tawadhu`, khauf, taqwa dan mahabbah.
Kombinasi semua elemen di dalam solat ia adalah merupakan mi`raj rohani tertinggi. Berdepan  terhadap Rabbul Jalil secara fizikal dan rohani, berdialog secara rohani melalui bacaan Umm al-Kitab,  penyerahan secara total jiwa  raga terhadap Yang Tertinggi. Pujian dan pemohonan, penyaksian dan solawat terhadap Junjungan.
 Di dalam solat  ibadat yang paling khudhu`, khusyu`, tawadhu`, tulus dan ta`abbud seharusnya  terumus di dalam solat selaku mi`raj rohani segala rumusan ketasawufan yang seharusnya berada di dalam jiwa dengan elemen-elemen zuhud, taubah, sabar, faqr, khauf, taqwa, syukur, tawakkal,, redha, yaqin dzikr, uns, al-qurb, dan al-Mahabbah. Sesungguhnya tiada tempat yang lebih kudus, mulia dan murni selain dari solat dan seharusnya terumus padanya segala elemen kerohanian , juga amalan dan ungkapan di dalam munajat dan solat terhadap Allah Ta`ala.
Solat sesungguhnya amat tinggi  kesan, juga  dari segi ketasawufan.
Allah s.n.w. berfirman bermaksud:
``Sesungguhnya solat mencegah dari perkara yang keji dan munkar.`` (al-`Ankabut: 45).
Manakala Hadith diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Apa pendapat kamu apabila berhampir pintu rumah seorang daripada kamu ada sungai yang dia mandi padanya  setiap hari lima kali. Apa pendapat kamu adakah yang demikian masih kekal kotoran ?  Maka kata mereka itu,  Tidak kekal daripada kotoran sedikitpun. Berrsabda Baginda, demikianlah bandingan solat lima waktu menghilangkan Allah dengannya segala kotoran.``
Solat adalah mendidik jiwa kepada penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Katakanlah, bahawa solatku dan ibadatku (nusuki) dan hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan Pemilik alam. `` (al-An`am: 162)
Dan bersolat hendaklah  meningkatkan jiwa kepada taraf kekhusyukan, seperti firman Allah bermaksud:
``Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan kesabaran dan mengerjakan solat dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.`` (Al-Baqarah: 45).
Sesungguhnya yang bersolat dengan khusyuk dia mencapai kejayaan dan tujuan solat. Firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang mereka itu di dalam solat mereka bersifat khusyu`.`` (Al-Mu`minun: 1-2).
Sesungguhnya  solat adalah mi`raj rohani tertinggi, terhimpun padanya niat dan keikhlasan, perbuatan, perkataan dari tahmid, tasbih, zikir, tilawah Al-Qur`an, do`a yang dilakukan dengan penuh khusyu` dan ta`abbudiyyah. Solat adalah perantaraan yang paling dekat dengan diri bagi mendekati Allah, ia tidak saja dengan melakukan yang fardhu, tetapi dapat dilakukan yang sunat. Ia dapat dilakukan pada siang atau malam. Ianya adalah tambatan hati dan jiwa berterusan dengan Allah.
Dengan bersolat, kita adalah bersama-sama makhluk yang lain sama bertasbih memuji  Allah, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Maka bertasbih kepada Allah sama ada pada waktu malam atau waktu subuh. Dan kepadanya memuji apa yang di langit dan di bumi, sama ada waktu petang atau pada waktu zohor.`` (Al-Rum: 17-18).
Solat mengeratkan hubungan kekeluargaan, dengan mendidik mereka bersolat, maka kesan daripada kepatuhan kepada Tuhan menjadikan  mereka keluarga yang baik dan patuh kepada keluarga dan insya Allah keluarga hidup dalam aman damai.
Solat  tidak hanya dilakukan secara perseorangan dan keluarga, tetapi digalakkan dengan berjama`ah yang dengan berjama`ah banyak hikmahnya. Antaranya mengeratkan hubungan dengan masyarakat dan dapat mengikuti aktiviti kebajikan mengiringi berjama`ah seperti mengikuti pengajian dan berbagai kegiatan yang sesuai dilakukan.
Solat mi`raj rohani kepada Ilahi, kepatuhan yang bersifat ta`abbudiyyah tidak saja menghubungkan jiwa dengan Hakikat Tertinggi, tetapi  juga mengeratkan hubungan dengan keluarga dan masyarakat yang menjadi antara faktor mengharmonikan antara mereka dan dengan alam juga.

Sekian.

No comments:

Post a Comment