December 18, 2016

LANJUTAN CINTA ILAHI OLEH AL-SARRAJ DAN AL-KALABADZI


BBB, 17 Rabi`ul-Awwal  1438H. =  17 Disember 2016 (Sabtu}:
Al-Sarraj memulakan pembicaraan tentang Cinta Ilahi ialah dengan bertolak dari ayat-ayat Al-Qur`an tentang Cinta Ilahi, sebagaimana dibicarakan oleh `Abdul Qadir bin `Isa, iaitu ayat bermaksud:
``Allah akan mendatangkan dengan satu kaum yang dia mencintai mereka itu dan mereka itu mencintainya.`` (Al-Ma`idah: 54). Juga ayat-ayat seperti (Ali `Imran: 31) dan ayat (Al-Baqarah: 165).
Al-Mahabbah termasuk di bawah al-ahwal, maka menurut Al-Sarraj, mahabbah ada tiga kategori, iaitu:
1)      Mahabbah Am, iaitu hasil dari ihsan Allah Ta`ala dan kelembutan kepada mereka. (Perlu dingat penglibatan terhadap bidang seni, lebih-lebih lagi seni memupuk jiwa penglibatnya  menjadi halus, lembut, kasih sayang, mesra dan cinta – alamiah, insaniyyah dan Ilahiyyah).
Diriwayatkan dari Nabi s.a.w bahawasanya Baginda bersabda bermaksud:
``Tergarap hati-hati merasa cinta terhadap orang yang membuat kebajikan terhadapnya, dan benci terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadapnya.`` -  Al-Hadith.
Inilah hal orang yang cinta dan sebagai syaratnya, sebagaimana kata Samnun al-Muhibb, r.h.a.
Bahawa cinta hasil dari kejernihan hubungan dan berterusan ingatan, kerana barang siapa mencintai sesuatu, nescaya banyaklah dia menyebutnya.
Dan disoal Sahl bin `Abdullah tentang al-Mahabbah, maka katanya: ``Muwafaqat hati bagi Allah, melazimkan muwafakat bagiNya, mengikut Rasul s.`a.w. beserta berterusan mesra dengan mendzikirkan Allah Ta`ala dan wujudnya kemanisan bemunajat  kepada Allah  Ta`ala.
2)      Mahabbah tahap kedua, dia adalah terhasil dari penelitian hati kepada  Kekayaan Allah, JalalNya, `Az*amah, Ilmu dan QudratNya, iaitu cinta orang yang sadiqin dan mutahaqqiqin. Syarat dan sifatnya sebagaimana dihikayatkan dari Abi al-Husayn al-Nuri, iaitu cinta yang menghilangkan sekatan dan terbukanya kerahsiaan.
Dan ditanya Ibrahim al-Khawass tentang cinta, maka katanya, ``Terhapus kemahuan, terbakar segala sifat dan hajat``.   Dan disoal Abu Sa`id al-Kharraz tentang cinta, maka katanya, ``Berbahagialah bagi siapa yang meminum dari piala cintaNya dan merasa ni`mat dari munajat kepada Rabb al-Jalil dan mendekatiNya dengan apa yang didapati dari kelazatan cinta memenuhi hati dan bergembira dengan gerakan dan `ham`  (gugahan) terhadapNya oleh shauq dan kemesraan.
3)       Tahap ketiga ialah mahabbah  al-Siddiqin  dan al-`arifin, iaitu terhasil dari penelitian dan ma`rifat mereka dengan Qadimnya cinta Allah tanpa `illah, maka demikianlah mereka mengasihiNya tanpa `illah. Sifat mahabbah seumpama ini sebagaimana disoalkan Dzu al-Nun al-Misri, maka katanya , ``Mahabbah yang bersih yang tiada kekeruhan padanya. Cintanya adalah dengan Allah, bagi Allah. Itulah cinta bagi Allah.``
Disoal Al-Junayd dari al-Mahabbah, maka katanya, ``Masuk sifat-sifat yang dikasih pada diri yang mengasihi. Ini adalah sebagaimana  sabda Nabi s.a.w. bermaksud:
``Sehingga aku kasihnya, maka apabila aku mengasihinya, adalah aku matanya yang aku melihat dengannya dan pendengaran yang aku mendengar  denganya dan tangannya yang aku memegang denganya.``
Adapun Al-Kalabadzi juga memetik pendapat Al-Junayd tentang al-Mahabbah, iaitu, ``Cenderung Hati`, bermaksud, cenderung hati kepada Allah dan terhadap apa yang bagi Allah tanpa takalluf (keberatan). Juga kepada maksud, bahawa cinta adalah muwafaqat, maknanya ta`at kepadanya dengan apa yang disuruh dan menjauhi dari apa yang dilarang. Dan redha dengan apa yang dihukum dan ditakdirkan. Al-Kattani memaksudkan, ialah  al-mahabbah, ialah gelora yang mencinta terhadap yang dicintai.
Berkata `Abdullah bin al-Nabaji, mahabbah ialah lazat bagi makhluk, binasa pada Khaliq. Sebagaimana kata Sahl bin `Abdullah, bahawa:
``Siapa yang mencintai Allah adalah kehidupan dan siapa  yang tidak mencintainya adalah tiada kehidupan.``
Ada yang berpendapat, bahawa cinta adalah dua wajah:
Pertama, ialah mahabbah dengan secara iqrar dengan pengakuan lisan yang merupakan pengakuan secara khas yang lebih dari segi keterlibatan dan bagi kalangan awam, yang mungkin pengucapan setakat luaran dan tidak melibatkan kalbu apa lagi kerohanian.
Kedua ialah: Al-Mahabbah secara dzauq dan wujdan yang bersifat estetika rohani. Ianya mungkin tidak lagi pada tahap makhluk  biasa dan tidak lagi pada tahap melihat asbab dan ahwal, sebaliknya tenggelam di dalam kecintaan. Sebagaimana ungkapan dinisbahkan kepada Rabi`ah a-`Adawiyyah bermaksud:
Aku cinta engkau dengan dua cinta, cinta hawa
dan cinta yang  Engkau selayaknya dicinta
Adapun cinta yang  bersifat  nafsu
Kesebokanku mengingatkan selain dariMu
Adapun Engkau yang selayak dicinta
Tidakku melihat  alam melainkan  Kau bersama
Tiada bagiku  selayak mendapat ganjaran
Tetapi Engkaulah berhak pujian keseluruhan.
Lantaran itu kata `Abdul Samad, ``Cinta ialah yang buta dan tuli, buta adalah terhadap selain dari yang dicintai, sedangkan tuli tidak didengar selain dari yang dikasihi. Tidak disaksi dari lain yang dikasihi, kerana Dialah yang dituntuti.
Al-Kalabadzi  turut mengingatkan bahawa bagi kaum sufi ada istilah dan ibarat yang  lain dari ungkapan biasa, sebab itu beliau juga mempeingatkan tentang laras bahasa mereka yang perlu difahami bukan setakat bersifat satu lapisan, tetapi bersifat konotatif dan berpelbagaian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment