December 9, 2016

EMPAT JENIS AHWAL - AL-KALABADZI


BBB, 08  Rabi`ul Awwal 1438H. =  08 Disember 2016 (Khamis):
Empat jenis sifat  berikut  dikategori sebagai ahwal, khususnya oleh Abu Bakar al-Kalabadzi, maupun oleh yang lain, iaitu al-khauf, al-taqwa, al-Ikhlas dan al-Shukr.  Ianya adalah merupakan pengalaman yang berlaku kepada jiwa.
Apa itu al-khauf ?
Bermaksud kebimbangan seseorang kerana tidak menepati keperluan darinya terhadap tuntutan yang mendepaninya. Misalnya takut berhadapan dengan Allah kerana kekurangan amalannya dan takut di atas pembalasanNya.
 Al-Kalabadzi memetik pendapat Abu `Amrin  al-Dimashqi,  bahawa al-khauf yang bererti takut, ialah pengalaman yang ditakuti oleh seseorang – terhadap Allah adalah lebih daripada apa yang ditakut dari seteru.
Berkata Ruym Yang takut ialah yang tidak takut selain daripada Allah. Maknanya dia tidak takut bagi dirinya, dan sesungguhnya dia takut lantaran mengagugungkanNya (Allah), dan takut bagi diri ialah akibat yang akan diterima.
Berhubung dengan takut firman Allah bermaksud:
``Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri  di mahkamah Tuhannya (untuk dihisab), serta  ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya adalah syurgalah tempat kediamannya.``  (Al-Nazi`at: 40-41).
Al-Sarraj memetik makna takut dari kata-kata Ibn al-Jala`, bahawa yang takut pada pendapatku ialah yang tidak takut melainkan kepada  Allah. Pendapat ini sama dengan pendapat Ruym di atas.
Adapun Al-Taqwa, ialah tahap pencapaian hati dan diri yang walaupun bermakna takut sebagaimana al-khauf tapi berbeza dengan `al-Taqwa`. Taqwa adalah pencapaian hati dari segi ta`abbudiyyah terhadap Allah.
Berkata Sahl bin `Abdullah  sebagaimana dipetik oleh Al-Kalabadzi, bahawa taqwa ialah pencapaian hati di dalam kepatuhan dan  ada keikhlasan di dalam taqwa berkenaan.
Adapun tentang ikhlas, ialah niat dan  melakukan sesuatu pekerjaan bukan yang lain dari kerana Allah.
Al-Kalabadszi memetik pendapat Al-Junayd tentang ikhlas, bahawa ialah sesuatu yang dilakukan kerana Allah  daripada apa amalan baiknya.
Dan berkata Ruym, ikhlas ialah terangkat pandangan engkau dari melihat amalan engkau.
Bertanya kepada Abi al-`Abbas bin `Ata`,  Apakah yang ikhlas daripada amal ?
Maka katanya, ``Ialah yang bersih dari kekejian.
Tentang ikhlas firman Allah Ta`ala bermaksud:
`Mereka tidak disuruh melainkan menyembah Allah dengan secara ikhlas. (Al-Bayyinah: 5).
Manakala syukur, ialah penglahiran rasa terima kasih di atas sebarang kurniaan yang baik dari Allah. Penglahiran rasa syukur adalah melalui perkataan, perbuatan dan pernyataan suasana.
Tentang shukur ini Al-Kalabadzi memetik pendapat Al-Muhasibi, bahawa shukur menurutnya adalah pertambahan kesyukuran dalam maksud, apabila ia bersyukur, maka dia ditambah taufiq, maka makin bertambahlah kesyukuran.
Berkata Abu Sa`id al-Kharraz, syukur ialah pengiktirafan yang menerima ni`mat terhadap Pemberi ni`mat dan iqrarnya dengan sifat rububiyyah Pemberi.
`Abdul Qadir bin `Isa memetik tentang syukur dari Ibn al-Qayyim, di dalam Ma`arij al-Salikin, bahawa tertumpu hati pada mengasihi yang memberi ni`mat, sedang anggota melakukan ketaatan dan lisan menyebut dan mengulang-ngulang pujian.
Berkata Ibn `Ajibah r.h.a. Syukur ialah penglahiran rasa gembira hati dengan  terhasilnya ni`mat dengan anggota melaksanakan ketaatan kepada yang memberi  ni`mat dan mengiktiraf kepada  pemberi nikmat dan khudhu` kepadanya .
Firman Allah tentang ni`mat bermaksud:
``Dan jika sekiranya engkau mau mengira nikmat Allah, nescaya tidak  terkira.`` (Ibrahim:  34).
Menurut `Abdul Qadir bin `Isa. Ada tiga jenis syukur:
Pertama syukur dengan  kehidupan di dunia seperti kelawasan rezeki  dan  hidup di dalam keadaan sihat.
Kedua syukur bersifat keagamaan seperti bekerja, beramal  dan membuat kebajikan
Ketiga  syukur bersifat ukhrawiyyah seperti mendapat pahala dari amalan yang salih dan insya Allah di balas dengan nikmat syurga.
Tetapi syukur yang paling utama, syukur kerana menerima nikmat Iman dan Islam serta ma`rifat Allah.
Syukur antaranya melalui lisan iaitu dengan menyebut-nyebut tentang nikmat dan pemberi nikmat seperti firman Allah bermaksud, ``Dan adapun dengan ni`mat  Tuhan engkau maka hendaklah disebut dan dilahirkan (Al-Dhuha: 11).
Nikmat juga dimanifestasikan dengan perlakuan anggota, misalnya dengan membanyakkan solat
Dan ada pada peringkat hati yang mengingati dan memuji dalam hati.
Sesungguhnya syukur adalah puncak ujian yang terhasil  selepas melalui   kesusahan, menuntut waktu, tenaga, masa dan berbagai-bagai pengorbanan  yang memberinya pahala dan ganjaran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment