December 4, 2018

MASALAH TEKNIKAL PEMBINAAN MASJID AL-UMM


MASALAH  TEKNIKAL PEMBINAAN  MASJID AL-UMM
(Fikrah Bangi: 76),
BBB,  26 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 04 Disember 2018M. (Selasa):
Ir. Tuan Haji Ishak Arshad Pengerusi bahagian Teknikal Masjid Al-Umm seterusnya membicarakan tentang masalah-masalah  teknikal dalam pembinaan Masjid Al-Umm.
a)      Perubahan skop kerja
Pembinaan Masjid Al-Umm agak berlainan dari pembinaan biasa. Pada kebiasaannya kontrektor yang menerima kontrek akan bekerja menurut plan arkitek yang telah diluluskan. Kerja-kerja akan dipantau oleh pemantau-pemantau  yang dilantik oleh  Jawatankuasa pembinaan dan dinilai melalui mesyuarat-mesyuarat teknikal dan Mesyuarat Induk. Di dalam hal Masjid Al-Umm dalam masa kerja-kerja pembinaan sedang berlangsung berlaku perubahan plan seperti penambahan dan pembaikan, menyebabkan  perubahan berlaku sehingga melibatkan 62%. Ini menyebabkan berlaku kelewatan.
b)      Peningkatan Kos
Dengan banyaknya penambahan dan perubahan menyebabkan penambahan kos yang meningkat gandaan kepada 94.72 peratus. Perubahan dirangsang antaranya dengan adanya sumbangan kewangan dari berbagai pihak yang memberangsangkan.
c)       Perubahan
Terdapat dua perubahan
i)                    Perubahan Perlu Segera
Perubahan perlu dan segera dengan keputusan yang diambil dan tidak boleh ditangguhkan. Misalnya perubahan yang berlaku terhadap kubah yang asalnya kecil dan murah kepada yang besar dan kos yang tinggi. Begitu juga perubahan terhadap bentuk menara yang asalnya bentuk biasa kepada  pada  bahagian atasnya seperti menara di Masjid al-Haram. Begitu juga perubahan dari dua tingkat kepada tiga tingkat, iaitu penambahan tingkat bawah tanah yang sudah pasti menambahkan kos. Begitu juga perubahan pada mihrab, hiasan dalaman, air-cond dan sebagainya. Kerja-kerja ini perlu dilaku dan tidak boleh ditangguhkan.
ii)                   Perubahan Boleh Ditangguh
Perubahan yang boleh ditangguh kepada selepas siap pembinaan, tetapi dicadang dan dibuat  bersama dengan pembinaan seperti pembinaan kenopi di pintu gerbang masuk  yang diharap dapat mengelakkan dari tempias. Sebenarnya jika tempias pun tidak bermasalah, kerana lantai di bawah sengaja dicuramkan sedikit untuk air mengalir  dan membersihkan ruang masuk keluar. Penambahan kenopi merosakkan dari segi arkitektur dan pandangan. Ianya sementara dan tidak kukuh dan berlaku kebocoran.
Begitu juga dengan penambahan bumbung pada skylight yang sengaja terbuka untuk kemasukan udara dan cahaya. Dengan penutupan dua ruang kehilangan fungsi, bahkan penutupan dua bumbung mengundang bahaya, kiranya runtuh.
Penambahan dua kolah dilihat membazir dan mengundang pembiakan nyamuk. Air tangki reserve sudah cukup jika berlaku keputusan air. Air dari dua kolah tidak digunakan dan terpaksa dikosongkan, antaranya untuk keselamatan agar anak-anak tidak mandi di dalamnya.
Penambahan-penambahan yang lain yang tidak perlu segera, ialah penempahan carpet  dari awal pembinaan masjid, pada hal lantai masjid dari tile marmar yang tinggi mutunya yang tidak perlu kepada carpet dan cukup dengan penggunaan sajadah yang begitu banyak disumbangkan oleh penderma-penderma. Begitu juga dengan penempahan perabut-perabut yang begitu mahal yang dapat dikemudiankan, bahkan sepatutnya digunakan perabut yang lebuh sederhana yang lebih murah harganya. Demikianlah dengan beberapa perkara yang lebih kecil yang dapat ditangguhkan. Penambahan yang berlaku yang tidak perlu disegerakan menyebabkan berlaku penambahan kos.
d)      Reka Bentuk
Reka bentuk  yang terbuka menyukarkan kawalan dan keselamatan bagi masjid.  Empat ruang kemasukan tanpa berpintu boleh diceroboh oleh sesiapa, bahkan tidak dapat mengawal dari kemasukan kucing dan anjing. Kos tambahan perlu dicari bagi menutup ruang ruang terbuka ini agar  mudah dikawal dan dapat menjaga dari segi keselamatan.
e)      Kewangan dan Kelewatan
Akibat dari penambahan dan peningkatan kos, masjid lewat siap dan masih terhutang dengan kontrektor. Penambahan menyebabkan kelewatan siap bangunan. Walau bagaimana akhirnya  masjid mendapat kelulusan CCC dari MPKj pada  4.10. 2010 dan Masjid Al-Umm didaftakan pada 10.10.2018 dan mula digunakan untuk solat Juma`at pada 12.10.2018.
Sekian.

No comments:

Post a Comment