December 30, 2018

MELENGKAPKAN PROGRAM KE AKHIR TAHUN


MELENGKAPKAN PROGRAM KE AKHIR TAHUN
(Fikrah Bangi: 102):
BBB, 22 Rabi`ul-Akhir 1440H. = 30 Disember 2018M. (Sabtu):
Sebagaimana institusi-institusi lain  pada akhir tahun sebok melaksanakan baki tugas, demikianlah dengan Masjid Al-Umm,  selain dari tugas-tugas biasa, misalnya solat dan gotong royong menyiapkan hamparan carpet dan membersihkan masjid pada setiap pagi Juma`at dan Ahad, pada akhir tahun ini sebok melaksanakan program terakhir bagi akhir tahun 2018 dan mengatur pula pertemuan dengan ahli jawatankuasa baru  yang akan mengambilalih tugas mentadbir dan mengimarahkan Masjid Al-Umm. Pertemuan ini akan diadakan pada Selasa 01 Januari 2019. Pada pagi ini ahli jawatankuasa lama yang dikenali sebagai Ahkli Jawatrankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm yang mengakhirkan tugas pada 31 Disember 2018 akan hadir bersama pada pagi Selasa itu dengan ahli jawatankuasa baru yang dikenali Jawatankuasa Pegawai dan Ahli  Jawatanjuasa Pentadbiran dan Pengimarahan Masjid Al-Umm. Sebuah lagi jawatabkuasa ialah Jawatankuasa Kariah Masjid Al-Umm yang ahli-ahlinya terdiri dari Masjid dan 23 surau di bawah persempadanan Masjid Al-Umm (mesyuarat berasingan). Pertemuan pada selasa mempunyai dua fungsi, selain dari berkenalan dengan ahli jawatankuasa baru, ialah:
1)      Menyampaikan Wathiqah Penghargaan kepada Jawatankuasa Lama
2)      Menyampaikan Surat Perlantikan kepada Ahli Jawatakuasa Baru yang memulakan tugas pada 01 Januari 2019 hingga akhir 2021.
Tugas melengkapkan program bagi Ahli Jawtankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm ialah mengadakan Seminar Bulanan. Seminar Bulanan terakhir bagi tahun 2018 yang juga merupakan Tahun Pertama diadakan seminar ilmiah bersiri secara bulanan.
Al-Hamdulillah sejak dilancarkan Seminar Bulanan dari Januari 2018, maka seminar ini berjalan lancar setiap bulan (kecuali cuti Ramadhan dan Syawal)  hingga ke bulan  Disember 2018. Siri Seminar 2018 ini mengambil tema berkenaan `Masjid`. Tugas menyediakan kertaskerja bagi tema masjid secara bersiri ini disediakan oleh Penulis sebagai Pengerusi Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm. Pembicaraan tentang masjid Al-Umm agak panjang melibatkan tiga kertas kerja.
Pada bulan Oktober kertaskerja ialah mengenai Arkitek Masjid Al-Umm yang dibentang oleh Architect Masjid Al-Umm iaitu Tuan Ar. Raja Fuaddin bin Raja Ahmad, manakala kertas kedua mengenai  `Permasalahan Tenikal Pembinaan Masjid Al-Umm oleh Tuan Ir. Haji Ishak Arshad.  Manakala kertaskerja yang dibentang oleh Penulis ialah melengkap pembicaraan bagi Masjid Al-Umm, ialah `Membina Imej dan Identiti Masjid Al-Umm` , iaitu pembinaan non fizikal, sebagai melengkan pembicaraan tentang pembinaan maknawi bagi Masjid Al-Umm.
Al-hamdulillah dengan sempurna seminar di Masjid AlUmm pada pagi ini, lengkaplah 10 buah kertaskerja yang dihasilkan oleh setiap pembentang menurut topik yang ditentian kepada setiap pembentang pada setiap bulan.
Sebagaimana dirancang dari awal dengan lengkapnya seminar dengan 10 buah kertaskerja adalah cukup diterbitkan sebagai sebuah buku. Proses penerbitan ini akan dilakukan dengan segera. Dengan terbitnya buku ini ianya adalah sebagai sebuah dokumen mengenai masjid, khususnya Masjid Al-Umm. Buku ini juga sebagai hasil dan dokumen yang telah dihasilkan oleh Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm.
Sekian.

No comments:

Post a Comment