December 5, 2018

ULASAN TERHADAP KERTASKERJA OLEH ARKITEK


ULASAN TERHADAP  KERTASKERJA OLEH ARKITEK
(Fikrah Bangi: 77),
BBB, 27 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 05 Disember 2018M. (Rabu):
Jika Pembentang kertaskerja adalah Pengerusi bahagian teknikal pembinaan Masjid Al-Umm, iaitu Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad, maka Pengulas bagi kertaskerja ``Masalah Teknikal Pembinaan Masjid Al-Umm dilakukan oleh tokoh berwibawa, iaitu oleh Arkitek bagi pembinaan Masjid Al-Umm, iaitu Ar. Tuan Raja Fuaddin bin Raja Ahmad Arkitek Urusbina Sdn. Bhd..
Menurut Tuan Raja Fuaddin sebagai arkitek beliau terlibat dari segi penyediaan plan bagi senibina masjid sejak bulan Mei 2012. Plan pertama dipamerkan ialah pada hari pelancaran derma bagi masjid al-Umm iaitu pada 19 Mei 2012. Plan ini diperbaiki dan dipamerkan pada  upacara pecah tanah oleh Dato` Menteri Besar Selangor, Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim yang melawat tapak  pada 6 Januari 2013 dan plan ini terus diperbaiki melalui mesyuarat-mesytuarat teknikal dan pembinaan Masjid (Induk) hingga  diangkat kepada MPKj pada pertengahan tahun tersebut, setelah turun naik pejabat, maka plan tersebut diluluskan oleh pihak MPKj pada  4 Disember 2013 yang membolehkan kontrektor masuk tapak pada 10 Disember 2013.
Masalah yang ditimbulkan oleh Tuan Raja Fuaddin dalam ulasannya, ialah terlalu banyak perubahan yang dilakukan terhadap plan asal melalui mesyuarat-mesyuarat yang diadakan sama ada mesyuarat teknikal, maupun pada peringkat induk. Beliau menyebut terdapat 46 perubahan utama terhadap plan asal. Bila perubahan dibuat ia melibatkan perubahan dan pembaikan plan yang berjumlah 21`salinan. Setiap perubahan melibatkan pertambahan kos yang dituntut bukan saja oleh arkitek, ianya melibatkan pertukaran atau penambahan bahan dari segi pembinaan dan ianya melibatkan kos. Inilah risiko dari campurtangan dari berbagai pihak – setengahnya tiada pengalaman. Walau bagaimana ada yang baik seperti persetujuan menambahkan satu aras – bawah tanah, menjadikan masjid dari dua tingkat kepada tiga tingkat.
Tuan Raja Fuaddin menyebut antara perubahan yang ketara seperti perubahan terhadap bentuk kubah yang dalam plan asal kecil dengan kos asal ialah RM200,000. Apabila sub kontrektor Majleza dijemput mengemukakan proposal tentang cadangan kubah, beliau mengemukakan contoh kubah Nasjid Sultan Qabus di Omman, maka jawatankuasa tertarik dengan contoh kubah Masjid Sultan Qabus di Omman dan bersetuju mengambil contoh kubah masjid itu. Kos bagi kubah meningkatr kepada lebih dari sejuta. Walau bagaimana masalah kubah berterusan himgga kini, tidak dapat dipasang apinya kerana bulbnya rosak.
Menurut Tuan Raja Fuaddin perubahan berlaku pada dua menara yang pada asalnya telah siap, tetapi kerana mau menurut  menara Masjidil-Haram pada bahagian atas – Cadangan Dato` Dr. Haron Din, maka bentuk kedua-dua menara pada bahagian atas terpaksa diubah. Perubahan juga berlaku pada pagar yang pada asalnya bergrill, tetapi diubah kepada konkrit yang dikira lebih kukuh..
Persoalan yang berhubung dengan air-cond lama dibincang sama ada mau menggunakan kaedah menyeluruh atau secara split dan berasingan kawalan. Pada akhuirnya disetujui secara split dan kawalan berasingan untuk menjimatkan kos.  Antara  cadangan sub kontrektor Majleza , selain dari pemasangan kipas-kipas, dipasang dua kipas besar yang dapat digunakan bila tidak dipasang air-cond,
Tuan Raja Fuaddin menimbulkan soal perkara wajib dan sunat. Untuk menyelamatkan kos akibat perubahan yang banyak beliau menyebut seharusnya pembinaan ditumpukan kepada perkara yang wajib, bermaksud perkara yang perlu dan tidak boleh dikemudiankan. Contohnya pembinaan fizikal utama seperti ruang utama, serambi (koridor), kubah, tandas, mihrab, mimbar, sound system, dan sebagainya. Masalah yang dihadapi di dalam pembinaan Masjid Al-Umm tiada membezakan antara yang priotiti dengan yang secondary. Jika yang tidak utama dikemudiankan, maka banyak kos dapat diselamatkan. Contoh yang tidak perlu diutamnakan ialah kenopi bahagian depan masjid, dua kolah, dua skylight yang merupakan tambahan yang tidak perlu, ruang permainan anak-anak, pesanan terhadap carpet dan berbagai perabut yang mewah yang tidak merupakan kemestian, setengahnya bukan bersifat sunat. Jika perkara-perkara ini tidak dilakukan secara serentak, bahkan jika ditinggalkan tidak mencacatkan dari segi pembinaan. Dengan demikian kos dapat diselamatkan dan masjid dapat disiapkan tanpa terhutang.
Demikian ulasan Ar. Tuan Raja Fuaddin bin Raja Ahmad.
Sekian.

No comments:

Post a Comment