October 21, 2016

`ABDULLAH BIN MAS`UD ISTIMEWA DENGAN BACAAN AL-QUR`AN - ILMUAN

BBB,  19 Muharram 1438H. =   20 Oktober 2016M. (Khamis):
Membaca dan memahami tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.  membantu kita mendalami tentang shakhsiyyah dan perwatakan  mereka  yang mengukuhkan dakwah dan perjuangan Rasuluillah s.a.w.  dan menjadi contoh teladan bagi kita sebagai ikutan. Salah seorang dari mereka yang disebut oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma`nya  ialah `Abdullah bin Mas`ud atau secara ringkasnya adalah  dikenali dengan  Ibn Mas`ud.
Dari segi latar Ibn Ma`ud adalah dari keluarga yang miskin di Makkah, bertubuh kecil dan kurus. Sejak remaja beliau menjadi gembala kambing kepada pemiliknya  iaitu `Uqbah bin Mu`ith. Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar pernah menemuinya di kawasan gembalaan dan mendapati dia seorang yang cerdas dan menjangka dia kelak  akan menjadi seorang yang  `Berkeilmuan Tinggi`. Ibn Mas`ud adalah dari kalangan sepuluh terawal memeluk agama Islam dan terus mempunyai hubungan yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. dan banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur`an dari Rasulullah. Keistimewaan Ibn Mas`ud dengan rapatnya beliau dengan Rasulullah secara langsung dan tidak langsung beliau menerima dan mendapt ilmu-ilmu  daripada Rasulullah s.a.w. Dengan itu beliau dapat menyampaikan keilmuan yang ada padanya kepada yang lain.

Satu keistimewaan lagi bahawa Ibn Mas`ud mempunyai suara yang merdu dan begitu indah dan fasahah di dalam membaca Al-Qur`an. Kemampuan membaca Al-Qur`an dengan baik dan kefahamannya tentang keilmuan Islam dari kandungan ayat-ayat Al-Qur`an  mengistimewakannya di kalangan masyarakat. Pada permulaan Islam tradisi mengungkap puisi memang terkenal di kalangan masyarakat menjelang Islam. Mereka bermegah dengan penyair-penyair seperti Al-Walid bin al-Mughirah, Labid, Hassan bin Thabit dan sebagainya. Tetapi mereka ini bila berdepan dengan Al-Qur`an, mereka mengaku tentang keistimewaan Al-Qur`an dan setengahnya tegak sama membela Islam dengan  puisi-puisi mereka  seperti yang dilakukan oleh Hassan bin Thabit yang terkenal sebagai Penyair Rasulullah. Jadi keistimewaan yang ada pada Ibn Mas`ud membaca Al-Qur`an dan memahami kandungan dan hukum hakam mengistimewakan beliau di dalam mendepani pakar-pakar bahasa dan puisi zaman Jahiliyyah dan mengatasi mereka dari segi keilmuan
Keistimewaan Ibn Mas`ud dapat dilihat dari hubungan beliau dengan Rasulullah, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah berpesan bermaksud:
``Berpegang teguhlah kamu  kepada ilmu yang diberikan oleh  Ibn Umm `abdin (bermaksud Ibn `Umar).
Bermaksud keilmuan Al-Qur`an dari segi tartil, fasahah dan tajwid dan keilmuan-keilmuan yang dapat dikeluarkan daripada kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dan diterima langsung dari Rasulullah s.a.w.
Sesungguhnya Rasulullah suka mendengar bacaan al-Qur`an yang dibacakan kepada Baginda, khususnya dari Ibn Mas`ud:
Baginda pernah meminta Ibn Mas`ud membaca ayat-ayat Al-Qur`an, tapi Ibn Mas`ud agak kaget bagaimana Al-Qur`an yang diturunkan kepada Baginda, tiba-tiba Baginda meminbtanya membacanya.. Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa Baginda ingin mendengarnya dibaca oleh orang lain. Antaranya Ibn Mas`ud membaca ayat-ayat bermaksud:
``Maka bagaimanakah (keadaan  orang-orang kafir pada hari akhirat kelak) apabila kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi (iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka), Dan kami juga datangkan engkau (wahai Muhammad) sebagai saksi terhadap umatmu ini.
Pada hari itu orang-orang yang kafir dan menderhaka kepada Rasulullah, suka jika sekiranya mereka disamaratakan dengan bumi. Dan (pada ketika itu) mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah katapun dari pengetahuan Allah.`` (Al-Nisa`: 41-42)
Pembacaan ayat ini menyentuh hati Rasulullah s.a.w. menyebabkan Baginda menangis.  Terdapat lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang diminta Rasulullah dari orang lain membacanya.
Pada tempat dan masa yang lain di hadapan khalayak yang lain turut dibaca oleh Ibn Ma`ud yang membuka hati dan jiwa bagi yang mendapat hidayah dari Allah untuk beriman.
Ibn Mas`ud adalah menjadi contoh teladan bagi para huffaz dan qurra` pada zamannya dan keistimewaannya membaca Al-Qur`an dan mendalami kandungannya adalah terus menjadi contoh teladan kepada huffaz dan qurra` hingga kini.
Sungguhpun Ibn Mas`ud rapat dengan Rasulullah s.a.w., tetapi secara relatifnya beliau tidak banyak meriwayatkan Hadith-Hadith, kerana beliau begitu teliti dan takut tersilap dari segi  meriwayatkan. Bila beliau memperturunkan riwayat dikatakan beliau tidak tenteram kerana takut berlaku kesilapan. Di dalam Hadith Al-Arba`in oleh Al-Imam al-Nawawi hanya terdapat dua Hadith diriwayatkan oleh beliau satu daripadanya Hadith Keempat tentang kejadian manusia hingga ke akhir hayat jika pada akhir hayatnya berakhir dengan kejahatan, masuk neraka, tetapi jika diakhir dengan kebaikan masuk syurga. Sedang sebuah Haduth lagi ialah Hadith ke 14 bahawa Ibn Mas`ud berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud,
``Tidak halal darah seorang muslim, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara, iaitu janda yang berzina, dan jiwa dengan jiwa dan yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dari jamaah (kaum muslimin). Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ibn Mas`ud turut sama berjuang dan bersama di dalam peperangan-peperangan yang disertai Rasulullah s.a.w, termasuklah peperangan Badar. Dalam kehidupan harian Ibn Mas`ud terkenal sebagai seorang yang salih dan bertaqwa. Kerana beliau diberi kepercayaan dan bebas berhubungan dengan Rasulullah s.a.w. sehingga beliau digelar sebagai `Peti Rahsia Rasulullah`.
Pada zaman pemerintahan Khalifah `Umar bin al-Khattab beliau telah dilantik oleh Khalifah sebagai Pemerintah di Kota Kupah dan menjalankan tugasnya dengan  baik. Tetapi pada zaman Khalifah `Uthman bin `Affan beliau tidak menyetujui sikap Khalifah `Uthman menyebabkan hubungannya dengan `Uthman tidak begitu baik, tetapi dari segi pentadbirabn beliau menjalankan tugas dengan baik dan tidak mensabotaj polisi-polisi yang dijalankan oleh `Uthman  bagi menunjukkan bahawa beliau tidak bercanggah dengan pemerintahan `Uthm
Ibn Mas`ud terkenal sebagai ilmuan pada zaman awal Islam dan qari Al-Qur`an  yang menjadi teladan bagi qari-qari  hingga sekarang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment