October 20, 2016

ABU `UBAIDAH IBN AL-JARRAH KEPERCAYAAN RASULULLAH


BBB, 18 Muharram  1438H. =  19 Oktober 20`6 (Rabu):
Benarlah dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang memaksudkan bahawa sebaik-baik mereka adalah yang berada pada kurunnya dan diikuti dengan kurun-kurun berikut dan seterusnya (Maksud Hadith riwayat `Imran bin Al-Hus*ayn – Jawahir al-Bukhari, tt. 357). Kita mengkagumi sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah s.a.w. menegakkan Islam. Mereka benar-benar adalah generasi pilihan, tetapi jangan  pula  lupa ada  yang malang, mereka yang tergolong sebagai penentang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya.
Antara yang tergolong sebagai kalangan terawal menerima Islam yang dicatat oleh Al-Sarraj sebagai contoh kesufian ialah Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah. Beliau adalah dari kalangan keturunan Quraisy Makkah. Sedang kaum Quraisy yang bermegah dengan kabilah dan keturunan mereka yang mulia mempertahankan status kedududukan, pegangan tradisi dan budaya mereka dan menentang habis-habisan terhadap dakwah Rasulullah s.a.w. maka Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah adalah salah seorang penerima Islam pada peringkat awal.  Beliau menerima Islam melalui Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq. Nama penuhnya ialah Abu `Ubaidah Amir bin `Abdullah Ibn al-Jarrah yang mempunyai tubuh badan yang tinggi, tetapi kurus berjanggut nipis dengan dua batang gigi hadapannya tercabut yang berkait dengan peristiwa kudus dalam perjuangannya. Dengan perwatakannya yang meyakinkan dan kejujurannya , Rasulullah menggelarkannya sebagai `Amin al-Ummah` (Kepercayaan Ummah). Gelaran ini tidak setakat gelaran semata-mata, tetapi  terbukti dengan rentetan perjuangannya.
Tatkala pengikut Nabi pada peringkat permulaan menghadapi tekanan kafir Quraisy, Abu `Ubaidah menyertai kumpulan kali kedua berhijrah ke Habasyah. Tetapi beliau tidak tenteram tidak bersama Rasulullah di dalam perjuangan menegakkan Islam. Lantaran itu beliau pulang dan bersama-sama dalam membantu perjuangan Rasulkullah s.a.w. Beliau menyertai Rasulullah dalam peperangan Badar dan turut sama di dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan ini  (Uhud) yang diketahui tujuan kafir Quraisy ialah untuk menghapuskan Rasulullah, sebab itu beliau terus melindungi Rasulullah. Beliau menengkis panah dari musuh terhadap Rasulullah. Pada peringkat yang lebih sengit apabila  dua gigi rantai baju perang Rasulullah melekat pada pipi Rasulullah,  Abu `Ubaidah yang sebelumnya secepat kilat menyerbu musuh dan mengkucarkacirkan mereka,  beliau menggunakan giginya mencabut satu mata rantai dari pipi Rasulullah sehingga satu batang giginya tercabut dan seterusnya mencabut satu lagi mata rantai  pada pipi Rasulullah s.a.w. sehingga gigi keduanya tecabut, sebagaimana digambarkan sebelumnya perwatakannya yang tidak mempunyai dua gigi utamanya.
Apabila rombongan dari Najran dan Yaman datang menemui Rasulullah dan menerima Islam. Pihak rombongan memohon dari Rasulullah menyertai mereka pulang dengan seorang guru yang akan mengajar dan membimbing mereka di dalam hal ehwal keislaman, maka orang yang dipilih oleh Rasulullah tidak lain dari Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah.
Kepahlawanan `Ubaidah Ibn al-Jarrah diiktiraf dalam mana beliau telah dihantar membantu kepimpinan `Umar bin al-`As  dalam  peperangan `Dzat al-Salasil` yang mana dalam ketumbukan tentera tersebut bersama ialah Abu Bakar dan `Umar Ibn al-Khattab.
Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. kesetiaan terus diberikan oleh Abu `Ubaidah terhadap khalifah-khalifah yang dilantik . Beliau memilih kehidupan  secara zuhud, taqwa, amanah dan teguh hati dan tidak terlintas dihatinya untuk mendapat habuan harta benda dan kedudukan. Beliau terus diberi kepercayaan memimpin pasukan ketenteraan. Misalnya satu kisah terkenal bahawa beliau telah dihantar bagi memimpin expedisi yang dikenali dengan `Expedisi al-Khabath`  - bermaksud `Daun`. Beliau memimpin 300 orang dengan bekalan hanya sebakul kurma. Dalam expedisi berkenaan, walaupun mereka berjimat, tetapi bekalan tidak kecukupan. Bagi mengatasi kelaparan mereka telah menumbuk daun-daun menjadi serbuk dan di makan dan daun berkenaan menjadi bekas minuman. Ia merupakan ujian bagi pasukan yang dapat mengatasi kegawatan yang dihadapi.
Pada zaman Khalifah `Umar Ibn al-Khattab setelah  Khalifah menghantar Khalid bin al-Walid ke medan tempur di kawasan pemerintahan Rum dan Parsi di kawasan Syria,, maka Sayyiduna `Umar kemudiannya membuat keputusan menggantikannya  mengambil  tempat Khalid Ibn al-Walid, tetapi surat yang tiba kepada Abu `Ubaidah dalam masa perang sedang berlaku, maka atas kepentingan strategik peperangan Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah sengaja merahsiakan surat sehinggalah peperangan selesai dan dimenangi oleh pihak Islam, maka maklumat itu baru disampaikan. Ini mencerminkan kemuliaan hati Abu `Ubaidah yang beliau tidak tamak kepada pangkat dan pimpinan. Pengambilan alih kepimpinan tentera adalah atas kepatuhan kepada arahan khalifah.
Berikut daripada itu Khalifah `Umar ibn al-Khattab pergi ke Syria, dan dari pemergiannya beliau turut membuat penilaian terhadap kepimpinan Abu `Ubaidah dan dari tinjauan berbagai pendapat, penduduk adalah berpuashati di atas kepimpinan Abu `Ubaidah. Semasa kunjungan Khalifah `Umar ibn al-Khattab dia sempat ke rumah Abu `Ubaidah dan didapati tiada apa perabut dan perhiasan di dalam  rumahnya kecuali pedang, perisai dan pelana kenderaan berkudanya. Abu `Ubaidah meneruskan hidupnya secara zuhud, taqwa dan kepercayaan yang teguh.
Semasa betugas di Syria inilah Abu`Ubaidah Ibn al-Jarrah meninggal dunia, iaitu di kawasan yang pernah menjadi sebahagian dari empayar Rum dan Parsi. Adalah Khalifah `Umar al-Khattab menyebut-nyebut bahawa Abu `Ubaidah adalah merupakan salah seorang calon yang kemungkinan akan menggantikannya, tetapi Abu `Ubaidah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah.
Jika diperhatikan bahawa konsep sufi berdasarkan contoh yang dipilih oleh Al-Sarraj , walaupun zuhud, wara` dan taqwa sifat sufi bukan bererti mengasingkan diri dan tidak terlibat dengan perjuangan sebaliknya mereka adalah pejuang-pejuang yang berjuang di medan peperangan dan pada masa yang sama kuat beribadat, bersifat zuhud, wara`, mempunyai akhlak yang mulia dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap masyarakat dan umat. Mereka sepert Mu`adz bin Jabal, Imran bin al-Hus*ayn, Salman al-Farisi, Abu al-Darda`, Abu Dzar al-Ghifari, Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah sebagaimana telah dibincangkan dan ramai lagi yang bakal dibincangkan. Keutamaan dari segi kesufian ialah mereka yang jujur, patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangaNya , zuhud, wara`, amanah dan  berakhlak dengan nilai-nilai akhlak yang baik. Jika nilai-nilai berkenaan ada pada individu, masyarakat lebih-lebih lagi pada pimpinan maka ianya dapat memberi  sumbangan kepada kesejahteraan dan keamanan masyarakat dan negara.

Sekian.

No comments:

Post a Comment