October 10, 2016

KERASULAN DAN KETASAWUFAN


BBB, 08  Muharram 1438H. =  9 Oktober 2016 (Ahad):
Sebagaimana disifatkan pada diri Rasulullah  s.a.w. contoh yang baik (Al-Ahzab: 21) dan apa yang dikaitkan dengan Baginda seperti percakapan, perbuatan, ahwal Baginda, adab, akhlak dan hakikat mengenai Baginda adalah menjadi sunnah ikutan. Demikianlah dari diri Baginda ditimba elemen-elemen ketasawufan.
Sebuah Hadith yang rapat dengan keilmuan tasawuf ialah sebagaimana diriwayatkan daripada `Umar Ibn al-Khattab yang menyebut bahawa malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah s.a.w., tentang Islam.  Iman dan Ihsan. Jibril menjawab kesemua  soalan, termasuklah tentang  ihsan yang dijawab Jibril, bahawa Ihsan katanya:
``Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, maka sekiranya engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau.``
Konsep ihsan ini dihuraikan oleh kalangan rohani sebagai inti ketasawufan dan dapat dihuraikan secara panjang lebar dan mendalam mengenai ketasawufan, bahkan dilihat ihsan adalah juga bermakna tasawuf. Ihsan melibatkan pembinaan dan perkembangan jiwa ketasawufan dalam diri bagi menyediakan persediaan selayaknya bagi perjalanan kualiti diri dalam menuju Ilahi.
Al-Sarraj mengukuhkan tentang  elemen ketasawufan yang diucapkan oleh Baginda Rasulullah s.a.w. bermaksud: ``Aku lebih tahu dari kamu tentang Allah dan aku lebih takut daripada kamu kepada Allah.``
Persoalan takut kepada Allah menggambarkan kejiwaan sufi dalam hubungan dengan Allah dan ianya menjadi satu aspek ahwal di dalam susunan yang diatur oleh Al-Sarraj.
Dari segi perbuatan Baginda, bahawa  baginda – sebagaimana diperturunkan oleh Al-Sarraj Baginda adalah seorang yang amat tawadhu`, Baginda memakai baju bulu, menunggang tunggangan himar, memerah susu biri-biri, menampal kasutnya yang koyak, menjahit bajunya yang carit. Gambaran-gambaran sedemikian mencerminkan sifat  tawadhu dan berdikarinya Baginda`.
Abu Sa`id al-Khudri r.a,  mensifatkan Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang diriwayatkan daripadanya bahawa Rasulullah s.a.w. menunggang unta, mengikat tali kasutnya, menjahit bajunyta, memerah susu biri-biri, baik dengan khadam dan menolong mengisar biji-bijian. Baginda menolong membawa pulang barang-barang belian dari pasar kepada keluarganya, Baginda bersalam dengan orang kaya dan yang faqir, Baginda lebih awal memberi salam, dan pergi ke tempat mereka yang menjemputnya dan tidak memandang rendah, walaupun dihidang dengan sebiji tamar. Baginda lemah lembut dari segi tabiat, mulia akhlak, elok pergaulan, manis muka dan tersenyum tanpa bergelak ketawa, berduka tanpa memasam muka, tawadhu` dengan tidak menghina, memberi bantuan tanpa pembaziran. Lembut hati dan mudah tersentuh rasa, rahmat kepada setiap muslim, sederhana dari segi makan.
Al-Sarraj mensenaraikan tentang akhlak baginda yang dibangkitkan bagi menyempurnakan akhlak umat itu, iaitu Baginda seorang yang pemalu, amat pemurah, bertawakkal, redha, berdzikir, bersyukur, lemah lembut, sabar, pemaaf,, bersifat lapang dada, kasihan belas, rahmat,, beri perhatian,, menasihat, tenang dan hening,, tawadhu`, pemaaf, khudhu`, kuat dan berani,, lemah lembut, ikhlas, benar, zuhud, qana`ah, khushu`, dan takutkan Allah dan membesarkanNya, haibah, berdo`a dan juga ada kala menangis,, khauf dan raja`, pemimpin dan pelindung, bertahajud, beribadat, berjihad dan bermujahadah.
Demikian sifat-sifat Rasulullah yang disusun oleh Al-Sarraj.
Baginda terkenal sebagai seorang yang kuat beribadat yang dilakukan sejak di Gua Hira`. Diriwayatkan Baginda bersolat sehingga bengkak kaki Baginda. Maka dikatakan kepada Baginda, Wahai Rasulullah. Tidakkah diampunkan engkau daripada dosa engkau yang telah lalu ? Maka bersabda Banginda, ``Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur ?
Baginda juga adalah bersifat dermawan. Diriwayatkan daripada `A`ishah r.`anha. bahawasanya dia berkata:
``Kami menyembelih seekor biri-biri, kami bersedekah dengannya, sehingga tidak tinggal hanya satu kateh daripadanya, maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Yang tinggal hanya satu kateh daripadanya.``
Peribadi Rasulullah adalah begitu mulia.  Anas bin Malik r.a. meriwayatkan,
``Aku berkhidmat dengan Rasulullah s.a.w. selama sepuluh tahun, Baginda tidak pernah memukulku, tidak pernah mengasariku. Dia tidak menegur apa yang aku lakukan atau bertanya, mengapa engkau lakukan sedemikian dan tidak dengan sesuatu yang aku tidak lakukan, mengapa engkau tidak lakukan ?
Kalaulah tidak Baginda seorang yang lembut dan pemaaf, tentulah Baginda tidak memaaf dan melepas bebas penduduk Makkah, ketika pembukaan Makkah, terutama pemimpin-pemimpin yang menyakitinya, tetapi semuanya dimaafkan oleh Baginda.
Rasulullah menggalakkan setiap orang Islam menjaga diri dan menjauhi perkara-perkara yang menyekat diri dari mendekati Ilahi. Menasihati supaya berwaspada dari melakukan dosa yang boleh menyekat dari mendapat cahaya hidayah. Baginda mengingatkan sebagaimana Hadith diriiwayatkan oleh Wasibah, bahawa  dosa itu perkara yang meragukan dada, sedang kebaikan itu ialah sesuatu yang menenagkan jiwa.
Dan Hadith riwayat Al-Nu`man bin Bashir daripada Nabi s.a.w. bersabda, ``Yang halal itu nyata, dan yang haram itu nyata.
Dan Hadith riwayat `Abdullah bin `Abbas r.a. dia berkata, Rasulullah  a.s.w. memegang tanganku dan berkata kepadaku, wahai anak (ghulam), `Jagalah hak Allah nescaya Dia menjaga engkau.`  
Demikian begitu banyak disenaraikan tentang Rasulullah , paling dominan ialah yang berhubung dengan akhlak Rasulullah. Sesungguhnya masih banyak lagi persoalan-persoalan yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w yang dapat dijadikan bahan-bahan tasawuf. Aspek-aspek ini digunakan bersama  dengan ayat-ayat Al-Qur`an berhubung dengan persoalan-persoalan tertentu.
Jadi sebagaimana bidang-bidang keilmuan yang lain menggunakan Al-Qur`an dan Al-Hadith, maka demikian juga tasawuf adalah bersumber dan bertolak dari Al-Qur`an dan Al-Hadith.

Sekian.                                                                                

No comments:

Post a Comment