October 27, 2016

CONTOH-CONTOH DARI TOKOH-TOKOH LAIN SECARA RINGKAS


BBB,  25 Muharram  1438H. =  26 Oktober 201`6 (Rabu):
Selain dari tokoh yang telah disebutkan turut dibincangkan ialah Anas bin Malik yang telah disentuh semasa membincangkan tentang al-Barra` bin Malik saudara bagi Anas. Beliau (Anas) mempunyai hubungan rapat dengan Rasulullah s.a.w. dan banyak meriwayatkan Hadith-Hadith daripada Baginda Rasulullah s.a.w.
Adapun nerhubung dengan Ka`b bin Ahbar, beliau adalah  asalnya seorang Yahudi yang masuk Islan. Beliau banyak mengetahui tentang cerita-cerita di dalam agama Yahudi dan bila masuk Islam cerita-cerita ini terbawa di dalam Islam yang setengahnya tidak cocok dengan Islam (Sebahagian daripada cerita berkenaan masuk di dalam kesusasteraan Melayu). Setengah-setengah cerita dikenali dengan `Isra`iliyyat` yang tidak boleh dijadikan dasar pegangan. Berhubung dengan Ka`b  bin al-Ahbar ini, tidaklah Al-Sarraj mengambil aspek-aspek yang berhubung dengan `1Sra`iliyyat`. Petikan darinya  adalah diriwayatkan daripadanya bahawasanya Ka`b berkata:
``Tidak mencapai kemuliaan di akhirat hingga mereka itu membenci pujian dan sanjungan dan mereka mencapai keintimam dengan Allah Ta`ala, sebagaimana kata Ka`b  r.a., ``Tidak  menuntut kesempurnaan hamba dari segi balasan haji dan jihad hingga dia sabar dengan ujian Allah Ta`la.`` Apa yang diungkapkan oleh Ka`b adalah selari dengan  semangat dan jiwa keislaman.
Berhubung dengan  Harithah r.`a adalah diriwayatkan daripada Nabi. s.w.s. bersabda, ``Siapa berkehendak melihat kepada hamba yang diberi cahaya oleh Allah Ta`ala dengan cahaya keimanan di dalam hatinya, maka lihatlah,  kepada Harithah r.a.``
Adapun `Abdullah bin Jahsh diriwayatkan darinya tentang do`a harian darinya. Manakala tentang Safwan bin Mahraz al-Mazini adalah berhubung dengan kehidupan dengan keluarganya dan Abu Bakrah ialah tentang penghidupannya yang buta.. Adapun Abdullah bin Rawahah menceritakan tentang tangis dirinya dan isterinya lantaran gerunkan kepada api neraka. Manakala Tamim al-Dari menceritakan   yang ia berjaga semalam-malam menangis sambil membaca ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal salih ?`` (Al-Jathiah: 21).
(Tamim al-Dari juga  masuk di dalam sastera Melayu yang dikira sebagai  cerita  dari sastera Islam).
Adapun `Adiyy bin Hatim dicerirtakan rasa kemanusiaan dan kasihan belas dirinya termasuk terhadap makhluk yang kecil seperti semut.
Adapun Abu Rafi` Maula Rasulullah s.a.w, sesungguhnya dia meriwayatkan daripada Ibn  `Umar r.a. berkata, berkata seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w. (bermaksud), Wahai Rasulullah, ``Lelaki manakah lebih afdhal ? Bersabda Rasulullah, ``Tiap-tiap yang menjaga hati sebagai peti bagi lidah, dikatakan (ditanya) , wahai Rasulullah, Apakah kandungan hati ? Bersabda Baginda, ``Yang bersih, ialah yang tidak keruh padanya, tidak derhaka, dan tidak hasad yang waspada terhadap dunia dan kasihkan akhirat. Kata mereka bagaimana dapat kami kenal demikian  ? (contohilah) Abu Rasi` Maula Rasulillah s.a.w.
Adapun daripada Muhammad bin Ka`b r.a. sesungguhmnya disebut daripadanya sesungguhnya dia berkata: Apabila Allah mau menjadikan kebaikan bagi seorang hamba dijadikan kepadanya tiga perkara, diberi kefahaman tentang agama, dan zuhud terhadap dunia dan melihat keaiban dirinya.
Adapun Zurarah bin Awfa, dikatakan dia mengimami solat pada Masjid Bani Qushayr. Dia membaca di dalam solat ayat bermaksud:
``Kerana  apabila telah ditiup sangkakala. maka saat sedemikian ialah saat berlakunya hari yang sukar`` Masa itu  zurarah  jatuh meninggal.
Adapun Hanz*alah al-Katib menceritakan pengalaman bersama Rasulullah yang menceritkan tentang syurga dan neraka. Rasulullah memberi harapan yang baik kepadanya.
Adapun Abu al-Lujaj  yang digelar sebagai Abu Kathir sebagaimana tercatat di dalam kitab Abi Daud al-Sijistani, menceritakan dia menganut Islam dengan Rasulullah s.a.w ketika brumur  lima puluh tahun, sejak itu  dia tidak makan dan tidak dia minum melainkan sentiasa muhasabah, ``Aku makan dengan hasbi dan aku minum dengan hasbi.
Manakala Abu Juhaifah meriwayatkan bahawa isterinya menyimpan wang dan bertahun lupa darinya, mengingatinya ia kesal, lantaran ia di dalam kelebihan harta sedang yang lain mati ketiadaan apa..
Adapun Hakim bin Huzam r.a. diriwayatkan daripadanya berkata:
``Tidaklah aku berpagi-pagi pada setiap pagi tanpa melihat orang yang memohon hajat dan tidak ada yang tidak memohon pertolongan tentang sesuatu perkara melainkan kukiranya daripada orang yang mengalami musibah. Aku memohon kepada Allah memberi ganjaran kepada semua.``
Kalau kita perhatikan AL-Sarraj dalam mengemukakan contoh-contoh kesufian umumnya dari tokoh-tokoh yang terkenal, tetapi dalam masa yang sama turut menampilkan yang dari segi kita kurang diketahui. Dari satu pihak dapat difahamkan bahawa apa yang mau disampaikan oleh Al-Sarraj  bukan tokohnya, tetapi aspek-aspek yang menyentuh jiwa dan keinsafan yang diharap daripadanya menjadi panduan dan contoh tauladan. Jika pada banyak tempat mesej yang mau disampaikan secara pernyataan terus mengenai sesuatu persoalan yang paling lumrah melalui firman-firman  dan Hadith-Hadith Junjungan, tetapi turut digunakan cara penceritaan, yang dengan cerita merupakan salah satu teknik yang berkesan di dalam menyampaikan mesej dan ingatan.
Sesungguhnya teknik penyampaian pengajaran melalui tokoh, perwatakan dan apa yang dilakukan secara penceritaan adalah antara kaedah-kaedah menyampaikan mesej dan pengajaran berkesan, disamping menyampaikan mesej dan pengajaran secara langsung.

Sekian,

No comments:

Post a Comment