October 29, 2016

TERAKHIR DARI TOKOH-TOKOH - S*UHAIB DAN MUS*`AB


BBB, 27 Muharram 1438H. = 28 Oktober 20`16 (Juma`at):
Antara yang dipilih oleh Al-Sarraj sebagai contoh kesufian ialah S*uhaib bin Sinan  dan Mus*`ab bin `Umair  r.`anhuma.
S*uhaib  adalah seorang anak pembesar – Sinan,  yang dilantik oleh pihak Raja Parsi – Kisra di Ubullah. Kawasan ini diserang oleh penguasa Rum dan  S*uhaib tertawan dan menjadi hamba yang dijual beli. Setelah lama di bawah kuasa Rum, dirinya dijual beli,  tiba akhirnya dirinya di Makkah. Melihat kepada kecerdasan dan kejujurannya, tuannya telah membebaskannya dan membenarkannya berniaga dengannya.
S*uhaib bertemu dengan `Ammar bin Yasir dan bersama pergi  menemui Rasulullah di rumah Al-Arqam dan memeluk agama Islam. Dari latar sebagai orang susah yang pernah senang sebelumnya menginsafkan S*uaib dan menjadikannya seorang yang wara` dan zuhud yang memberi sepenuh jiwanya terhadap Islam. Bila Rasulullah berhijrah dia meninggalkan harta yang dihimpunnya di Makkah dan turut berhijrah bersama Rasulullah, tetapi sebelum sempat berhijrah dia  terjebak dengan sekatan Quraisy, Shuhaib sanggup menawarkan harta simpanannya di Makkah asalkan dirinya dilepaskan  (tawaran diterima Quraisy) untuk menyusuri Hijrah Rasulullah s.a.w. , walaupun sedikit lewat tiba.
Berhubung dengan pengorbanan S*uhaib ini turun ayat semasa Baginda Rasulullah s.a.w. di Quba` ayat yang bermaksud:
``Dan antara manusia ada yang bersedia menebus dirinya  demi mengharapkan keredhaan Allah dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya.`` (Al-Baqarah:  207).
S*uhaib tidak kisah dengan kehilangan hartanya di Makkah, kerana ia pernah mengalami kemiskinan. Di Madinah harta dapat dicari kembali. S*uhaib di Madinah begiti rapat dengan Nabi. Dia dengan usahanya mencari rezeki, menyebabkan dirinya yang salih itu begitu  banyak membuat kebajikan dan menderma  sepanjang. Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab, ketika ia menjadi Khalifah dilantiknya S*uhaib menjadi Imam. Demikianlah penghormatan yang diberi. Seorang yang pernah mengalami kesusahan diangkat di sisi Allah kerana keikhlasan dan komitmennya yang tinggi terhadap Islam .
Al-Sarraj mengganding  contoh S*uhaib dengan Bilal yang antara mereka mempunyai hampir persamaan Nasib yang bangkit dari kesusahan dan menumpukan kesetiaan kepada Allah dan Rasulullah. Ditanyakan mereka berdua, maka menjawab mereka,
``Kami Bilal dan S*uhaib, kami berdua telah sesat, maka diberi hidayat oleh Allah Ta`ala. Kami berdua pernah menjadi hamba abdi, maka memerdehekakan kami oleh Allah Ta`ala, kami pernah menjadi faqir, maka dikayakan jiwa kami oleh Allah, kalau kamu menerima kami, maka kami memuji Allah, kalau kamu menolak kami, maka subhanallah. Maka berkata mereka kami menerima kamu dan al-hamdulillah.  Mereka rapat dengan Rasulullah dan menjadi orang-orang kepercayaan Rasulullah. Apakah yang lebih berharga dari kepercayaan dari Rasulullah dengan berbagai masalah manusia ?
Adapun Mus*`ab bin `Umair adalah seorang anak yang lahir dari keluarga  keturunan Banu al-Dar. Ayahnya `Umair bin Hashim bin `Abdi Manaf seorang yang berketurunan mulia dan mempunyai pertalian hubungan dengan Rasulullah s.a.w. sedang ibu Mus*`ab pula ialah Khannash binti Malik seorang wanita berkedudukan dan kaya raya memberi pakaian kepada anaknya seelok-elok pakaian. Dengan dididkan sedemikian Mus*`aib menjadi sombong dia tenggelam di dalam kemewahan.
Perubahan boleh terjadi kepadaseseorang. Mus*`ab tertarik dengan dakwah Islam dan menerima Islam, iaitu sesuatu yang tidak dijangka ibunya.Mus*`ab menghadapi berbagai tekanan dan sekatan dari keluarganya, namun Kemewahan ditinggalkan Mus`ab dan apabila berlaku penghijrahan ke Habashah (kali kedua) Mus`ab turut sama berhijrah. Bila pulang ke Makkah Mus`ab begitu berubah dengan pembawaan wataknya yang miskin berbanding dengan kehidupannya sebelumnya, tapi itu adalah kehidupan yang membahagiakan jiwanya. Tatkala berlaku Bai`ah al-`Aqabah , Rasulullah telah menghantar Mus`ab menyertai rombongan al-`Aqabah ke Madinah bagi mengajar mereka mengenai hal-hal Islam. Dia mendakwahkan Islam di Madinah dan ramai yang masuk Islam . Bagi Bai`ah al-`Aqabah kedua Mus*`ab turut bersama-sama orang Aus dan Khazraj dari Madinah ke Bai`ah. Rombongan disambut Rasulullah dan Mus*`ab diberi penghargaan di atas kegigihan dakwahnya.
Mus`ab bersaama-sama membantu Rasulullah di dalam mendirikan Negara Islam Pertama di Madinah. Mus*`ab turut sama di dalam peperangan Badar dan berikutnyda di dalam peperangan Uhud. Beliau mempertahankan panji-panji Islam sebelum bertukar tangan lantaran beliau syahid di dalam peperangan tersebut.
Rasulullah memberi penghormatan kepada para shuhada` . Baginda berdiri di samping jenazah mereka dan membaca firman Allah yang bermaksud:
``Di kalangan orang-orang mu`minin ada yang bersifat benar, menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah (berjuang menegakkan Islam), maka antara mereka ada yang telah selesai menunaikan janji-janji, lalu gugur shahid dan di antara mereka ada yang menunggu giliran dan mereka tidak mengubah apa yang dijanjikan.`` (Al-Ahzab: 23).
Daripada perbincangan yang lepas dapat dibandingkan bahawa tasawuf adalah ibarat sebatang sungai yang  jernih, bersih, sejuk dan menenangkan yang mengalir ke `Laut Ilahi`. Masuk ke sungai ini berbagai-bagai anak sungai yang boleh didandingkan antaranya, Anak Sungai hamba yang taat dan kuat beribadat sebagai satu ciri tasawuf. Mengalir kepadanya juga  Anak Sungai yang dibandingkan dengan orang yang berilmu yang dengan ilmu itu dia beramal dan memberi faedah kepada orang ramai. Mengalir kepadanya juga `Anak Sungai Pemerintah` yang  jujur dan adil yang juga merupakan ciri tasawuf. Mengalir juga kepadanya  `Anak Sungai Pendakwah`  yang berdakwah kerana Allah yang juga merupakan ciri tasawuf. Mengalir juga kepadanya `Anak Sungai Pendidik` yang berusaha meningkatkan  keilmuan kepada pelajar-pelajar dengan kesungguhan dan ikhlas yang juga merupakan ciri tasawuf. Mengalir juga kepadanya `Anak Sungai pihak yang menjaga keamanan negara` secara jujur dan ikhlas sehingga semua pihak berada di dalam keamanan. Ia juga merupakan ciri tasawuf. Mengalir juga kepadanya `Anak Sungai siasah` yang bersiasah  dengan adil dan kerana Allah, maka ianya juga merupakan ciri tasawuf. Mengalir juga kepadanya `Anak Sungai pengusaha, peniaga, koperat`yang berkerja bagi kemudahan dan kesenangan umat, tanpa menipu juga merupakan antara ciri tasawuf. Termasuk juga `Sungai Kemanusiaan`  yang melibatkan banyak aspek seperti  sukarelawan, ahli seni, pasukan penyelamat` yang memberi pertolongan dan kasih sayang berjiwa kemanusiaan secara jujur,ikhlas patuh pada Tuhan, juga termasuk di bawah ciri ketasawufan. Termasuk `Anak Sungai yang dilambangkan kepada tentera diperbatasan negara yang mempertahakan keselamatan dan keamanan negara yang jika secara ikhlas adalah termasuk di bawah tasawuf. Juga Anak Sungai yang melambangkan kepada berbagai pekerja yang bekerja dengan jujur dan ikhlas serta kerana Allah juga termasuk di bawah tasawuf.
Semua yang dilakukan dengan jujur, bersih  dan ikhlas kerana Allah  adalah terangkum di bawah ciri tasawuf. Tasawuf adalah bidang untuk semua bagi yang cintakan kebenaran, kemurnian, kebersihan, kejujuran, kepatuhan, kecintaan, kemanusiaan, kejagatan dan kasih sayang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment