October 4, 2016

KONSEP AL-MUSHAHADAH - JANGAN MELANGKAUI AKIDAH


BBB, 02 Muharram 1438H. =   03 Oktober 2016 (Isnin):
Sebelum kita pergi lebih jauh di dalam membicarakan konsep mushahadah yang kita terjemah bererti
`Penyaksian`  dan tidak menggunakan istilah  `Melihat,  maka oleh kerana persoalan ini boleh menimbulkan kontroversi, maka perlu diambil perhatian sekurang-kurangnya tiga perkara:
Pertama: Keilmuan tasawuf berbeza dari akidah dan fiqh, keilmuan akidah berasaskan akal yang rasional, istilah-istilahnya ketat dan tidak boleh berlebih kurang, kerana ianya boleh merosakkan pegangan akidah. Misalnya `Allah bersifat Tunggal` bererti tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga dari segi ilmu fiqh yang melibatkan undang-undang, maka baginya istilah yang tepat seperti `solat, zakat dan sebagainya. Manakala bagi tasawuf, maka ianya bersifat rohani dan intuitif atau bersifat dzauq dan wujdan, yang antaranya dipengaruhi cita rasa kerohanian, sebagai contoh istilah `tasawuf`  itu sendiri mempunyai berbagai makna dan tafsiran sebagaimana telah dihuraikan. Demikian misalnya konsep `hubb` , shauq` dan sebagainya.
Kedua: Oleh kerana di dalam tasawuf ada elemen rohani yang subjektif dan ianya juga mengandungi eelemen seni dan seni rohani, maka ianya terpengaruh dengan elemen seni dan kreativiti hasil dari elemen rohani dan seni rohani. Ini dapat dicontohi dari ungkapan-ungkapan para sufi yang tinggi daya rohani, seni dan seni rohaninya. Sebagai contoh Al-Junayd disoal tentang tauhid khas dari segi kesufian, maka jawabnya secara kreatif kerohanian:
``Adalah hamba sebagai satu lembaga berdepan dengan Allah `Azza wa Jalla berlari di atasnya larian tadbirNya pada larian hukum-hukum qudratNya di dalam kancah lautan tauhidnya dengan berkeadaan fana diri hamba, tiada dakwaan cipta bagi hamba dan tiada dakwaan istijabah berdepan dengan hakikat ketunggalanNya Allah dengan hakikat dekat denganNya tanpa rasa dan gerak daya, hamba menurut haqq apa yang dikehendakibNya dan kembali akhir hamba kepada awalnya, bahkan apa yang berlaku sebagaimana telah berlaku.
Al-Junayd juga berkata, ``Tauhid adalah keluar dari kesempitan garisan masa kepada keluasan kefanaan segala (Yang Ada hanya Dia).
Jelas bahawa ungkapan tentang tauhid Al-Junayd di atas bersifat kreatif dan seni rohaniyyah.
Ketiga: Dari elemen-elemen di atas, apa yang selalu di depani di dalam keilmuan tasawuf ialah istilah-istilah yang bercabang makna yang kreatif dan intuitif sifatnya. Dapat dikatakan bahawa bahasa kesufian dari satu segi, khususnya dari segi kreativiti adalah seperti sifat bahasa. Di dalam bahasa ada laras-laras bahasa. Ada laras bahasa pertuturan (bahasa pasar). bahasa ilmiah yang perlu tepat seperti bahasa akidah, bahasa perubatan, matematik dan sebagainya.  Dan ada bahasa yang bersifat seni seperti bahasa sastera. Contoh sebagai bahasa puisi yang mempunyai bahasa yang bercabang makna. Contoh puisi:
Petang Condong
Petang condong tiba di usiaku
Membawa warna lembut ke wajahku
....
(T. Alias Taib, Petang Condong, 1996: 88).
Puisi di atas mempunyai makna berlapis dan dapat ditafsirkan berbagai-bagai maksud.
Maka bahasa ketasawufan adalah terdiri dari bahasa yang mempunyai elemen yang lebih dari bahasa sastera. Sekurang-kurangnya ada padanya elemen sastera, elemen tasawuf dan elemen seni rohani yang lebih halus dan lebih mendalam dari bahasa seni sastera sahaja. Sebab iti kalangan sufi yang mempunyai sentuhan sastera, tasawuf dan seni rohani, maka ungkapan bahasanya  lebih halus, melayang dan berlapis, seperti yang diungkapkan oleh al-Junayd, atau jika seniman sufi dan penyairnya mengungkapkan puisinya maka puisinya begitu indah dan mendalam seperti yang diungkapkan oleh Jami, Sa`di, Hafiz, Iqbal, Amir Hamzah dan sebagainya, dan jika seorang arkitek mempunyai jiwa seni sufi, maka hasil senibinanya begitu indah dan mengandungi unsur rohani mendalam seperti Istana Al-Hambra`,  Masjid Talun, Masjid Damshiq dan sebagainya. Demikian jika khattat mempunyai jiwa kesufian, maka khat yang ditulisnya begitu indah. Pendekata  jiwa sufi meningkatkan jiwa seni dan kreativiti kepada tingkat yang tidak  mampu menyamainya oleh kehalusan seni yang lain. Jadi bagi bidang tasawuf yang melibatkan seni bahasa (sastera) dan seni rohani, maka bahasa dan ungkapan tidak dapat dilihat secara bahasa biasa yang selapis maksud.
Kembali kepada konsep mushahadah yang diterjemahkan kepada penyaksian, mungkin ditanggapi makna melihat Yang Maha Agung yang sebenarnya tidak bermakna secara indera penglihatan biasa, kerana ianya tidak mungkin terjadi antara  yang baharu dan abadi.
Mushahadah sendiri boleh dimaksudkan dengan mushahadah akli, yang dari segi hujah dalil akli membuktikan kewujudan ketuhanan yang dapat disaksikan dengan mushahadah akli. Ia juga boleh bermaksud mushahadah secara seni rohani maknawi yang ditanggap dengan kejiwaan yang halus dan mengkagumkan terhadap Yang Maha Pencipta. Adapun ayat Al-Qur`an  yang bermaksud:
``Pada hari akhirat itu muka (orang-orang yang beriman) berseri-seri melihat kepada Tuhannya.``(Al-Qiyamah: 22) adalah ditafsirkan maksud ialah melihat dengan cara yang layak bagiNya yang tidak semestinya dengan mata kasar.
Berhubung dengan mushahadah itu, menunjukkan Al-Sarraj bukan merujuk kepada indera mata, tetapi antaranya seperti kata Abu Sa`id al-Kharraz r.h.a:
``Barang siapa menyaksikan Allah dengan HATInya  ...``
Demikian kata Amru Ibn `Uthman al-Makki r.h.a., ``Mushahadah ialah melalui hati ...``
Ertinya tidak melalui indera mata kasar.
Di dalam hal ini Hadth Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Sayyidina `Umar, tatkala Baginda ditanya malaikat tentang ihsan. Maka Baginda menjawab:
``Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau.``
Dalam kata lain konsep mushahadah bukan secara mata lahir, tetapi melalui mata akal atau mata hati. Akidah tauhid perlu dipegang teguh dan ianya hendaklah mengawal, jika ada perkara yang mengelirukan. Kebebasan mengungkapkan sesuatu yang bersifat kreatif, imaginasi, intuitif, rohani dan sebagainya perlu dikawal dan hendaklah tunduk kepada akidah dan tidak boleh melangkauinya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment