October 22, 2016

AL-BARRA` BIN MALIK REBUT PELUANG BERJIHAD


BBB,  20 Muharram 1438H = 21 Oktober 2016 (Juma`at):
Satu peluang berada pada generasi awal dari kurun awal perutusan Rasulullah s.a.w. ialah  (bagi yang mendapat hidayah) berjihad bersama Rasulullah s.a.w. Konsep jihad adalah luas. Jihad dalaman seperti menjauhi diri daripada sifat-sifat keji dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Jihad bagi melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, jihad diri bagi mengatasi kemiskinan dan menyediakan keselisaan bagi keluarga. Manakala jihad luaran ialah seperti mempertahankan negara dari ancaman musuh, jihad bagi mengatasi kemiskinan masyarakat dan jihad bagi meningkatkan prestasi kemajuan negara. Pada zaman permulaan Islam yang amat mendepani tekanan dan serangan musuh, jihad paling utama pada masa itu ialah jihad menentang musuh bagi menegakkan Islam.
Semua mereka yang berada pada generasi Rasulullah s.a.w. adalah terlibat bagi menegakkan Islam. Hampir semua sahabat semasa Rasulullah s.a.w. adalah terlibat dengan jihad yang bersifat peperangan dengan musuh yang mau menjatuhkan Islam. Antara contoh kesufian yang dipilih oleh Al-Sarraj adalah Al-Barra` bin Malik. Tokoh ini kurang dikenali dan kurang disebut sebagai kalangan sahabat, tetapi kalau disebutkan Anas bin Malik r.a., orang mengenalinya sebagai perawi yang banyak meriwayatkan Hadith daripada Rasulullah s.a.w. Al-Barra` sebenarnya ialah saudara bagi Anas bin Malik r.a. dari seorang ibu yang dikenali sebagai Ummu Salam. Si ibu berkenaan yang mempunyai dua anak dua beradik lelaki, sebagai kalangan sahabat dari generasi muda memang berhasrat agar kedua-duan anak beliau menjadi generasi yang membela Islam . Sebab itu anaknya yang bernama Anas diserah kepada Rasulullah s.a.w untuk menjadi pembantunya sejak dari umur 10 tahun. Ummu  Salam memohon Rasulullah mendoakannya agar menjadi anak yang baik, salih dan diberakati. Dari hubungan Anas dengan Rasulullah s.a.w. beliau menjadi seorang yang alim dan banyak meriwayatkan Hadith-Hadith Rasulullah dan beliau berumur panjang sehingga 99 tahun dan  mempunyai  zuriat yang ramai.
Anak Ummu Salam yang kedua yang menjadi fokus pembicaraan ialah Al-Barra` bin Malik. Beliau mendalam dari segi keilmuan ketuhanan dan minda dan jiwanya tidak luput dari mengingati Allah, sebagaimana firman Allah bermaksud;
``Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan (semasa) mereka  mengiring, dan mereka pula berbaring memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata), Wahai Tuhan kami ! tidaklah Engkau menjadikan tanda-tanda ini dengan sia-sia. Mahasuici Engkau, maka peliharakanlah kami dari azab neraka.  (Ali `Imtan: 191)``
Berlainan dengan Anas bin Malik Al-Barra` bin Malik adalah seorang bersemangat berkubar-kubar dan tidak gentar bagi melibatkan diri dengan peperangan yang tujuannya ialah mencari shahid di jalan Allah dan mendapat balasan syurga dari Allah.
Firman Allah bermaksud:
``Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, nereka itu mendapat kedudukan yang besar di sisi Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.`` (Al-Taubah: 20).
Lantaran itu dengan semangat yang tinggi, Al-Barra` tidak pernah melepaskan peluang menyertai mana-mana peperangan yang disertai Rasulullah s.a.w. dan juga peperangan yang tidak disertai Rasulullah. Beliau bercita-cita  tidak mati di tempat tidur, tetapi berhasrat untuk meninggal di medan pertempuran.
Pada zaman Khalifah `Umar bin Al-Khattab banyak berlaku peperangan dan pembukaan negeri, Al-Barra` juga mengambil peluang berjihad. Al-Barra` menyertai peperangan Yamamah di bawah kepimpinan Panglima Khalid bi al-Walid. Ternyata  Al-Barra` luar biasa beraninya dengan suaranya yang lantang dan tinggi menggerunkan musuh. Beliau mengalami  luka yang parah, tetapi  akhirnya beliau sembuh dari kesan-kesan perang.
Namun beliau tidak berhasrat mundur dari seruan jihad, bahkan Al-Barra` menyertai beberapa peperangan  berdepan dengan tentera-tentera Rum  dan Parsi dipersempadan syria dan Parsi. Khalifah `Umar ibn al-Khattab menulis surat kepada panglima Sa`ad bin Abi Waqqas di Kufah meminta dikirim tentera ke Ahwaz, juga meminta Abu Musa al-Ash`ari   di Basrah juga menghantar tentera ke Ahwaz. Kedua-dua  pasukan tentera tambahan bergabung  di Ahwaz bagi menentang tentera Parsi. Di dalam kumpulan ini turut serta dalam peperangan ialah  Al-Barra` dan saudaranya Anas. Walau bagaimana di dalam peperangan menentang Parsi Al-Barra` yang menentang dengan kepahlawanan yang tinggi syahid di dalam peperangan dengan wajah tersenyum lantaran hasratnya tercapai – syahid.
Jihad adalah perkara yang amat ditekankan di dalam Islam yang melibatkan banyak perkara. Jihad adalah daya gerak dan kemahuan yang tinggi bagi sesuatu motif yang suci dan kudus dan dipandang mulia dan tinggi. Dengan jihad dapat mencapai objektif yang mulia, sebaliknya tanpa ada kemahuan jihad, maka akibat negatif akan dialami yang merugikan semua. Bayangkan jika tidak ada tentera mempertahankan tanah air, maka negara akan dikuasai oleh pihak asing dan semua pihak mengalami kerugian dan kehinaan. Bayangkan jua tanpa jihad pasukan keselamatan, maka semua pihak hilang keselamatan dan kedamaian yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit atau sebarang nilai material. Bayangkan juga jika individu tidak berjihad mempertahankan maruah diri atau menjauhi dari perkara-perkara keji, maka dia terjatuh di dalam kehinaan. Pokoknya dengan jihad para mujahidin pada zaman Rasulullah Islam dapat dipertahan dan dikembangkan hingga kita termasuk antara yang menerima hidayah dan kebaikan Islam. Jihad mereka yang mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan negara kita dapat menikmati hidup dalam aman dan selesa.
Satu fakta yang dapat diambil kesimpulan lagi, bahawa tasawuf tidak terhad kepada aspek dalaman diri peribadi semata-mata seperti zuhud, wara`, taqwa dan sebagainya,  tetapi juga melibatkan masyarakat dan negara. Al-Sarraj banyak mengambil contoh bahawa selain dari menekankan aspek tasawuf yang bersifat peribadi, bahawa Jihad adalah juga sebagai elemen tasawuf, iaitu yang bersifat  pertahanan negara, keselamatan  penduduk,  kecukupan dari segi keperluan ekonomi dan berbagai-bagai kemudahan yang bersifat kemasyarakatan adalah merupakan jihad dan mereka yang terlibat di dalam  menjayakan  keperluan-keperluan berkenaan dan dilakukan secara bersih, insaf dan kerana Allah, mereka juga sebenarnya mengamalkan nilai-nilai tasawuf kemasyarakatan !

Sekian.

No comments:

Post a Comment