October 9, 2016

AL-HADITH SEBAGAI SUMBER KEDUA ISLAM SELEPAS AL-QUR`AN


BBB, 07  Muharram 1438H. =  08 Oktober 2016 (Sabtu):
Al-Qur`an dan Al-Hadith  adalah sumber bagi Islam, jadi selepas  menegaskan bahawa tasawuf adalah mengambil sumber utamanya daripada Al-Qur`an, maka begitulah Al-Hadith menjadi sumber bagi tasawuf selepas Al-Qur`an. Bagi topik Rasulullah s.a.w. sebagai contoh ikutan ini dibawa ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadith Rasulullah s.a.w. bagi mengukuh pandangan.
Berkata Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi berfirman Allah Ta`ala kepada NabiNya Muhammad s.a.w. bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), ``Wahai sekalian manusia !  Sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya.`` (Al-A`raf: 158).
Bermaksud, kata Al-Sarraj, bahawa Baginda diutuskan kepada makhluk ke seluruhnya.
Sebagai perutusan kepada makhluk semuanya ditegaskan dengan ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan sesungguhnya  engkau (wahai Muhammad) adalah memberi pertunjuk (dengan Al-Qur`an itu) ke jalan yang lurus. Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.`` (Al-Shura: 52-53).
Kemudian disifatkan Allah Ta`ala tentang Nabi Muhammad s.a.w. bermaksud:
``Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang  (`Arab) al-ummiyyin seorang Rasul (Nabi Muhammad) dari bangsa mereka sendiri, yang membicarakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya) dan membersihkan mereka (daripada i`tiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka kitab Allah (Al-Qur`an) dan hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum shari`ah). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.`` (Al-Juma`at: 2).
Al-Sarraj mengulas, maksud mengajarkannya al-Kitab (Al-Qur`an) dan  al-hikmah, ialah sunnahnya, adab-adabnya, akhlaknya, perbuatannya, ahwalnya dan hakikat-hakikatnya.
Selanjutnya Al-Sarraj  menghuraikan, maka Rasulullah s.a.w. menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau.`` (Al-Ma`idah: 67).
Dengan perintah Allah Ta`ala bermaksud:
``Katakanlah (kepada mereka), ``Ta`atlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, kemudian jika kamu berpaling ingkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasulullah hanya bertanggungjawab apa yang ditugaskan kepadanya, dan kamu pula bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada kamu dan jika kamu taat kepadanya nescaya kamu beroleh pertunjuk hidayah dan (sebenarnya) Rasul Allah hanya  bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan-penjelasan yang terang nyata.`` (Al-Nur: 54).
Seterusnya diperintahkan, bahawa maksud ayat Al-Qur`an:
``Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambilnya dan apa yang ditegahkan kamu daripadanya maka hendaklah kamu jauhinya.`` (Al-Hashr: 7).
Dan ditegaskan di dalam Al-Qur`an bermaksud:
``Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu sebagai contoh ikutan yang baik, bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat serta ia pula menyebut dan mengiingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)`` (Al-Ahzab: 21).
Kepatuhan perintah Allah dan Rasul boleh meningkat ke tahap cinta yang merupakan salah satu jalan ketasawufan. Firman Allah bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad) jika sekiranya kamu cintakan Allah ikutlah daku nescaya kamu dikasihi Allah. Serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan (ingatlah) Allah Amat Pengampun lagi Amat Mengasihani (Ali `Imran: 31).
Mengikut perintah Allah dan menurut apa yang dibawa Rasulullah adalah keperluan dan kewajipan bersama, bahkan kata Al-Sarraj,
``Siapa yang mewafakat dengan Al-Qur`an dan tidak mengikut Rasul s.a.w. maka dia menyalahi suruhan Al-Qur`an yang menyuruh mengikutinya – dengan uswah hasanah Baginda daripada akhlaknya, perbuatannya, ahwalnya, suruhan dan larangannya dan apa yang digalak, digerunkan adalah sebagai ikutan dan sempadan (larangan).
Al-Sarraj menambah, adapun apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. tentang hudud, hukum-hukum, ibadat-ibadat daripada perkara-perkara fardhu, sunat, suruh, larang, galakan, rukhsah, perluasan semuanya menjadi usul agama dan ditadwin oleh ulama`-`ulama `, fuqaha` dan keilmuan-kleilmuan lain. Mereka adalah amanah dengan istinbat, tafsiran dan huraian dengan memelihara hukum-hukum seperti halal dan haram, hak dan batil. `Ulama` adalah sebagai hujah-hujah Allah yang menegakkan hukum-hukumNya, penyebar agama  dan mengawal dari dirosakkan sama ada dari dalam atau dari luar.
AL-Sarraj pada bahagian awal ini membicarakan secara luas dan terbuka Hadith sebagai sumber kedua  Islam di dalam berbagai bidang seperti, akidah, perundangan, ibadat, akhlak dan kemasyarakatan. Beliau belum menyentuh kepada aspek yang lebih khusus, iaitu tasawuf. Al-Sarraj juga mau membuktikan bahawa apa yang didekati, khususnya di dalam bidang tasawuf adalah sebagai keilmuan-keilmuan yang lain juga adalah bersumberkan Al-Qur`an dan Al-Hadith, Cuma bagi setiap ilmu mempunyai pendekatan-pendekatan yang tersendiri yang membedakannya dari keilmuan-keilmuan yang lain yang menciri dan mengidentitikan keilmuan-keilmuan berkenaan. Dengan demikian memperluaskan keilmuan di dalam Islam dan mempelbagai pendekatan dan pilihan bagi yang mengikutinya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment