October 12, 2016

`UMAR, `UTHMAN DAN `ALI: ELEMEN TASAWUF


BBB,  10 Muharram 1438H.  =    11  Oktober  2016  (Selasa):
Sebagaimana Sayyiduna Abu Bakar, demikian dengan `Umar, `Uthman dan `Ali   r. `anhum juga dikaitakan dengan elemen-elemen ketasawufan.
Tentang Sayyiduna `Umar al-Khattab,  Al-Sarraj memetik sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Adalah di kalangan umat ada jurucakap dan yang menerangkan, maka  bagi ini ummah ialah `Umar.``
Peristiwa terkenal yang berkait dengan sifat kashaf, `Umar, bahawa sedang beliau berkhutbah (di Madinah), beliau bertempik memberi arahan kepada pasukan tentera Islam yang sedang  berperang di Nahawan. Beliau mengarahkan pergerakan tentera berkenaan. Adalah dimaklumkan bahawa suara `umar didengar tentera dan arahan diikut dan tentera mencapai kemenangan.
`Umar juga terkenal dengan sifat zuhudnya berpakaian bertampal, walaupun dia sebagai seorang khalifah. Diriwayatkan daripada `Uthman al-Nahdi bahawasanya dia berkata, ``Aku melihat  `Umar yang  sedang berdiri  menyampaikan khutbah, aku melihat bajunya bertampal 12 tampalan.
Diriwayatkan dari `Umar r.a. berkata, ``Allah memeberi rahmat terhadap seseorang yang menunjukkan keaibanku.``
Menurut Al-Sarraj, `Umar al-Khattab pernah berkata, ``Tidaklah aku ditimpa bala melainkan aku dapati sekurang-kurang empat pengajaran. Membaiki pegangan agamnaku, menginsafkan tiada kebesaran bagi diriku, mengajar kepadaku  erti redha dan mengharapkan pahala dari peristiwa.
`Umar tidak senang terhadap mereka yang bermalas-malas di masjid. Dia menggesa mereka berusaha mencari rezeki,
Diriwayatkan daripada `Umar r.a. berkata, ``Aku dapati ibadah dalam empat perkara:
Pertama:  menunaikan segala yang difardhu Allah
Kedua: Menjauhi segala larangan Allah Ta`ala
Ketiga: Menyuruh melakukan kebajikan bagi mendapat pahala dari Allah.
Keempat:  Menegah dari perkara munkar untuk berlindung dari kemarahan Allah.
Adapun `Uthman bin `Affan adalah seorang yang berada, maka dia mendapat kebajikan dari hartanya. Lantaran itu dia mengutamakan mengeluarkan bantuan dari menyimpan, dia mengeluarkan peruntukan bagi peperangan. Dia membeli telaga mata air (dari Yahudi) untuk digunakan mereka yang memerlukan. Dengan tindakannya membeli mata air itu Rasulullah s.a.w. memuji `Uthman dengan sabdanya bermaksud, ```Uthman tiada bermasalah, tiada siapa melakukan seumpamanya.``
Usaha terkenal yang dilakukan oleh `Uthman ialah mengeluarkan beberapa mushaf Al-Qur`an yang diedarkan bagi penggunaan dan panduan di beberapa kawasan Islam. Beliau memiliki satu daripadanya. Dengan mushaf ini beliau menumpukan masa membacanya, sehingga ke akhir peristiwa, ketika  rumahnya dikepung oleh penderhaka-penderhaka, beliau terus  membaca Al-Qur`an sehingga kesan pembunuhan terhadapnya terpercik darahnya pada Al-Qur`an dan kesannya terlihat pada ayat, ``Fa sayakfikahumu Allah wa Huwa al-Sami` al-`Alim`` (Al-Baqarah: 137). Ayat bermaksud: (Janganlah engkau khuatir, wahai Muhammad), kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka. Dan Dialah jua Yang Amat Mendengar lagi Amat Mengetahui.
Adalah dicatat dari `Uthman berkata, ``Aku dapati kebaikan dalam empat perkara:
Pertama: Bermesra (cinta) kepada Allah Ta`ala dengan perkara-perkara nawafil (sunat).
Kedua: Sabar di atas hukum-hukum Allah Ta`ala
Ketiga: Redha dengan takdir Allah `Azza wa Jalla.
Keempat:  Bersungguh agar dalam perhatian Allah Ta`ala.
Adapun Sayyiduna `Ali k.w. khalifah al-Rashidin yang keempat  adalah seorang yang disifatkan mempunyai ilmu ladunni.
Berkata Al-Sarraj, aku mendengar Ahmad bin`Ali al-Wajihi berkata, aku mendengar Abu `Ali al-Ruzbari berkata, aku mendengar Junayd  r. h.a. berkata, ``Kalaulah tidak `Ali k.w. sebok dengan peperangan terhadap pihak-pihak yang menentangnya, nescaya  Baginda berpeluang mencurahkan keilmuan yang ada padanya dan nescaya banyaklah keilmuan yang kita dapat mendalami keilmuannya. Baginda ini adalah seorang yang diberi Allah kepadanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni ialah  seperti ilmu yang dikurniakan kepada Nabi Khidhir a.s. sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud ``
``Dan Kami telah mengajarnya  dari sisi Kami ilmu ladunni.`` (Al-Kahfi: 65).
Keistimewaan Sayyiduna `Ali k.w. ialah dengan pemikirannya yang tinggi bersifat hikmah dan bahasanya yang indah, makna yang dalam, isyarat yang lataif,, lafaz yang mendalam  dan ibarat yang bersifat tauhid, ma`rifat dan iman Dengannya juga terdapat  elemen-elemen kesufian.
Sayyiduna `Ali k.w. ditanya, ``Dengan apakah engkau mengenal Tuhan engkau ?
Dia  menjawab, Dengan Dia mengenalkan daku diriNya. Yang tidak ditashbih dengan gambaran, tidak dicapai dengan panca indera, tidak boleh dikiaskan dengan manusia, hampir dengan kejauhanNya, Dia di atas segala sesuatu, dan tidak dikata sesuatu di bawahNya, dan tidak dikatakan di bawah tiap-tiap sesuatu dan tidak dikatakan sesuatu di atasnya, tidak di depan tiap-tiap sesuatu, dan tidak dikatakan sesuatu didepanNya,tidak  masuk pada sesuatu, tidak seperti sesuatu dan tidak daripada sesuatu dan tidak pada sesuatu . Mahasuci siapa dia seperti itu dan tidak seperti itu yang lainnya.``
Seorang lelaki bertanya `Ali tentang iman, dia berkata.Iman di atas empat tonggak, iaitu, sabar, yakin, adil dan jihad dan dia mensifatkan sabar di atas sepuluh maqam, begitulah juga yakin, adil dan jihad yang tiap-tiap satu daripadanya sepuluh maqam. Kata Al-Sarraj, jika demikian maka Sayyiduna `Ali k.w. orang yang mula-mula meletakkan pendekatan berhubung dengan ahwal dan maqamat.
Adalah diriwayatkan, bahawa `Ali apabila tiba waktu solat bergetar dan berubah warna wajahnya, Ditanya, Mengapa wahai Amir al-Mu`minin ? Maka katanya, ``Tiba waktunya amanah Allah ke atas langit dan bumi dan gunung ganang, maka enggan menerimanya dan  ditawarkan kepada insan, maka diterima oleh insan, Aku tidak mengetahui adakah aku melaksanakan tugas dengan baik atau tidak.``
Demikian  sebahagian dari elemen-elemen tasawuf yang berkait dengan keempat-empat khulafa` al-Rashidin.

Sekian.

No comments:

Post a Comment