October 19, 2016

ABU DZARR AL-GHIFARI PERTAHAN KEBENARAN RELA BERSENDIRIAN


BBB,  17 Muharram 1438H. = 18 Oktober 2016M. (Selasa):
Nama sebenar bagi Abu Dzarr al-Ghifari ialah Jundub bin Janadah dari kabilah Ghifar sebuah perkampungan di padang pasir di luar Makkah. Semenjak Rasulullah s.a.w. dibangkitkan dan Baginda masih menyeru agama Islam secara senyap-senyap, tetapi berita kebangkitan ini telah sampai ke telinga Abu Dzar. Berita tentang agama baru ini menggerak kuat hatinya untuk mengetahuinya secara lebih dekat. Secara persendirian Abu Dzarr merentas padang pasir ke Makkah dan berjaya menemui Rasulullah di persembunyian secara persendirian. Beliau mendengar bacaan Al-Qur`an dan penerangan dari Rasulullah tentang Islam dan lantas mengucap dua kalimah shahadah. Beliau adalah merupakan kumpulan pertama enam orang yang terawal memeluk Islam. Abu Dzarr seorang keras pendirian dan tidak takut menghadapi ancaman. Beliau bertekad tidak akan pulang ke perkampungan Ghifari, tanpa mengumumkan tentang Islamnya. Dia pergi ke Baitullah dan mengumumkan pengislamannya kepada orang ramai, menyebabkan beliau dipukul. Berita sampai kepada `Abbas bin `Abdul Muttalib dan beliau pergi mengingatkan kepada pembesar-pembesar Quraisy bermaksud,
``Tuan-tuan adalah pedagang-pedagang yang berulang alik antaranya melintasi kampung Ghifari, tindakan tuan-tuan terhadap Abu Dzar mengundang bala yang mungkin mereka  membuat  sekatan  terhadap jalan perdagangan.``
Abu Dzar bertanya Rasulullah apa yang seharusnya dilakukan, beliau dinasihati Rasulullah agar pulang mendakwah kepada penduduk kampungnya. Sekembalinya Abu Dzarr ke kampung, beliau telah berjaya mengislamkan semua kaumnya baik kecil, besar, tua  muda, lelaki dan perempuan, bahkan lebih daripada itu beliau juga turut mengislamkam kabilah Aslam yang berjiran dengan kampungnya.

Apabila Hijratul Rasul s.a.w. dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada Rasulullah s.a.w. Abu Dzar memimpin kedua-dua kabilah – Ghifari dan Aslam sama berhijrah dan menyokong Rasulullah. Pada ketika kesampaian kedua-dua kabilah di pinggir Madinah dan kelihatan debu padang pasir menggelap pandangan, pada jangkaan penduduk Madinah ada serangan musuh dari pihak Quraisy, tetapi ternyata yang datang mengukuh sokongan ialah kabilah Ghifari dan Aslam yang sungguh menggembirakan Rasulullah s.a.w. dan juga penduduk Madinah. Menyambut mereka Rasulullah mengucapkan ungkapan yang menggembirakan mereka . Maksud sabda Rasulullah s.a.w.
``Kabilah Ghiffar yang di ampunkan Allah kepada mereka. Dan
Kabilah Aslam yang Allah menyelamatkan mereka.``
Abu Dzarr bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat sama berdakwah dan berjihad menyibarkan Islam serta turut mendalami keilmuan-keilmuan Islam yang disampaikan Rasulullah. Abu Dzarr sendiri meriwayatkan Hadith-Hadith Rasulullah s.a.w. antara Hadith bermaksud:
Dari Abi Dzarr  Jundub bin Junadah dan Abi `Abd al-Rahman Mu`adz bin Jabal r. `anhuma daripada Rasulullah s.a.w. bersabda, bermaksud:
``Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutlah kejahatan dengan kebaikan boleh menghapuskannya dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Meriwayatkannya oleh Al-Tirmidzi. Dan dikatakan Hadith Hasan dan pada setengah naskhah Hasan Sahih.
Pengajaran dari Hadith ini menjadi pegangan Abu Dzar. Dia menegakkan kebenaran dan tidak takut kepada siapa melainkan Allah, walaupun tindakannya menyebabkan beliau kehilangan kawan.
Menyebut tentang Abu Dzarr Al-Sarraj memetik maklumat berhubung dengannya dengan mengatakan.
``Adapun mengenai  Abu Dzarr r.a., maka sesungguhnya diriwayatkan daripadanya, bahawasanya ia berkata, ``Perdirianku tentang kebenaran tentang Haqq  Allah Ta`ala, menyebabkan tidak ada yang tinggal bersamaku seorang kawan. Sesungguhnya takutku pada hari hisab tidak tinggal pada tubuhku sebarang daging. Dan keyakinanku pada pahala dari Allah Ta`ala hingga tidak ada sesuatu di rumahku.
Kekerasan Abu Dzar di dalam menegakkan kebenaran dapat dilihat dari sikapnya terhadap Mu`awiyah bin Abu Sufyan semasa menjadi governor di Syria semasa pemerintahan Khalifah `Uthman bin `Affan dan Abu Dzarr juga diutuskan ke sana dalam rangka mengukuhkan pemerintahan dan agama Islam di sana. Abu Dzar tidak menyenangi sikap Mu`wiyah bin Abu Sufyan yang hidup bermewah-mewah. Dia menentang secara terbuka dan berdebat dengannya, menyebabkan Mu`awiyah tidak selesa. Apa lagi Abu Dzar menubuh sebagai satu NGO yang terdiri dari suara rakyat jelata yang menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap sikap Mu`awiyah yang melampau-lampau dari segi kemewahan. Mu`awiyah merasa kedudukannya tergugat , kerana ia bukan saja ditentang oleh Abu Dzarr, tetapi oleh rakyat jelata, menyebabkan Mu`awiyah menulis surat kepada `Uthman yang menganggap  tindakan Abu Dzarr merosakkan kestabilan dan keamanan penduduk. Sayyiduna `Uthman menurut kehendak Mu`awiyah  dan memanggil Abu Dzarr pulang ke Madinah bagi memudahkannya mengawalnya.
Oleh kerana pihak pemerintah tidak mendengar kritikannya, maka apabila kemudiannya  beliau ditawarkan untuk menjadi Amir di Iraq, maka beliau menjangka beliau akan menghadapi masalah yang sama sebagaimana di Syria, lantaran itu tawaran yang dibuat kepadanya ditolak. Beliau tidak memandang pangkat dan elaun bulanan yang bakal didapatinya, apa yang dipentingkan ialah kebenaran dan perjalanan menurut batas keislaman.
Pada akhir hayatnya Abu Dzarr mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dari masyarakat. Dia dan isterinya memilih tempat di Padang Pasir – tempat bernama Rabazah. Di sini dia bersama isterinya menghabiskan sisa-sisa hidup dengan beribadah dan mendekati diri dengan Allah. Selama lebih dua dekad dia berjuang bagi menegakkan Islam dan meninggal dalam keadaan dagang. Tepat sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. berhubung dengan episod kehidupan Abu Dzarr yang bermaksud:
``Allah merahmati Aba Dzarr, dia berjalan berseorangan (untuk menemui Rasulullah untuk menerima Islam), dia  mati berseorangan dan akan dibangkitkan secara berseorangan.``
Demikian episod hidup seorang yang berprinsip. Dia meninggal terus berpegang dengan prinsip kebenaran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment