October 16, 2016

`IMRAN BIN HUS*AYN MESRA BERIBADAT; PENCINTA DAMAI


BBB, 14 Muharram 1438H. = 15  Oktober 2016M. (Sabtu):
Antara tokoh kesufian yang disebut oleh Al-Sarraj ialah `Imran bin  Hus*ayn  (S*= S*ad).
Dari segi sejarah `Imran bin Hus*ayn pada peperangan Khaibar tahun ke 7H. beliau datang kepada Rasulullah s.a.w. berbai`ah dan menerima Islam. Beliau memilih Islam secara jujur dan tulus hati dan berikutan penerimaan Islam wataknya menyerlah sebagai seorang yang kuat beribadat dan sangat menyintai Allah Subhanahu wa Ta`ala. Jiwanya amat sensitif dan lembut diorientasi seni alami dan seni rohani yang dialami dari kehidupan dan pengalaman ta`abbudiyyahnya.
Sebagai seorang sahabat dan turut berinteraksi dengan Rasulullah s.a.w. terdapat sejumlah Hadith yang diriwayatkan oleh Imran bin Hus*ayn. Antaranya - bermaksud:
Daripada `Imran bin Hus*ayn r.`anhuma berkata, bersabda Nabi s.a.w.,`` Sebaik-baik kamu ialah yang berada pada kurunku, kemudian yang mengikuti mereka itu, kemudian yang mengikut mereka itu. Berkata `Imran, Aku tidak tahu aku menyebut Nabi s.a.w. selepas dua kurun atau tiga. Bersabda Nabi s.a.w., sesungguhnya selepas kamu kaum yang khianat dan tidak amanah, mereka menjadi saksi dan tidak dapat dipegang dengan penyaksian mereka. Mereka bernazar dan tidak tunaikan, ternyata mereka amat loba kepada dunia.`` Riwayat Bukhari.
Hadith: Daripada `Imran bin Hus*ayn r.a. berkata: Bersabda Nabi s.a.w. bermaksud:
``Malu tidak datang melainkan dengan kebaikan.``  Riwayat Bukhari.
Hadith: `Imran bin Hus*ayn r.a. berkata, Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Keluar kaum dari neraka dengan shafa`at Rasulullah s.a.w., maka mereka masuk syurga. Mereka dinamakan `Bekas Jahannamiyyin`. Riwayat Bukhari.
Hadith: Daripada Imran bin Hus*ayn r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda (berdo`a) bermaksud:
``Wahai Tuhanku ilhamkan daku jalan pertunjukan (rushdi) dan selamatkan daku dari kejahatan diriku.``. Hadith Bukhari.
Amran bin Hus*ayn adalah merupakan seorang yang alim pada zamannya, kuat beribadat dan takut kepada Allah. Dengan kedudukan kealimannya, maka pada zaman Sayyiduna `Umar al-Khattab beliau dipilih oleh Khalifah `Umar Al-Khattab sebagai guru bagi mengajar dan membimbing penduduk Basrah dengan keilmuan Islam.
Di sana `Imran bin Hus*ayn menjalankan tugasnya dengan  baik. Walau pun sebok dengan tugas mengajar dan menerima aduan dan pertanyaan tidak mengganggunya di dalam tumpuan ibadatnya kepada Allah. Namun di dalam beribadatnya, beliau tidak suka diganggu, agar tidak hilang konsentrasi hati dan jiwanya terhadap Allah.
Sifat ta`abbudiyyah dan jiwa kesufian yang ada pada diri `Imran bin Hus*ayn menjadikan jiwanya lembut, cintakan keharmonian dan kedamaian. `Imran berkesempatan hingga zaman Khalifah `Ali bin Abi Talib, tetapi tatkala berlaku konflik antara `Ali dan Mu`awiyah dan terjadinya peperangan yang terkenal dengan peperangan Siffin dan pertikaian politik yang berlarut-larutan, `Imran bin al-Hus*ayn tidak menggemari konflik yang berlaku di dalam kalangan umat Islam sendiri. Oleh kerana tidak bersetuju dengan konflik berkenaan yang membawa kepada perpecahan umat, `Imran bin Hus*ayn mengambil sikap berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana pihak. Sebaliknya beliau menggesa kalangan  umat agar berusaha membela dan menegakkan Islam. Jiwanya sentiasa cenderung kepada masjid dan lebih banyak dihabiskan masanya di sana beribadat dan mengajar.
Namun mutakhir dari umunrnya `Imran bin Hus*ayn mendsepani ujian Allah. Dia mengalami penyakit di dalam perut yang berlanjutan. Apa yang digambarkan oleh Al-Sarraj di dalam kitabnya Al-Luma` adalah antara rintihan `Imran yang menghadapi ujian sakit, bercampur dengan perasaan seni dan seni rohani. Menurut Al-Sarraj `Imran bin Hus*ayn pernah mengungkap dengan bahasa puitis dan intuitif;
``Inginku kiranya diriku menjadi tanah, nescaya menmghembus ke permukaanku angin sepoi-sepoi bahasa, dengan demikian aku tidak mengalami azab dari Allah !``
Ungkapan ini  lebih bersifat perluahan rasa hati yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, tatapi sebagai pengluahan perasaan, kelembutan perasaan, juga mencerminkan kebimbangan diri `Imran  dengan dosanya menyebabkan dirinya kena azab di akhirat kelak.
Berkata Thabit al-Bannani, juga seorang sufi, bahawa rintihan yang dikeluarkan oleh `Imran bin Hus*ayn adalah cerminan dari penderitaan yang dialami. Menurut Thabit al-Bannani, bahawa ~Imran bin Hus*ayn menderia sakit di dalam perutnya dalam masa yang lama – dikatakan selama 33 tahun. Dia mengadu dan mengharapkan kepada Allah kesembuhan penyakit, dari satu segi penyakit yang dialaminya membawa diri makin dekat  dengan Allah, walaupun ada masa dia meikirkan, kadang-kadang menjadi kejadian Allah seperti bumi lebih baik dan  tak bermasalah – tiada dosa. Ini sebenarnya mencerminkan keinginannya mendekati Allah tanpa membawa kotoran.
Menurut Thabit al-Bannani sahabat-sahabatnya pernah menziarahinya dalam masa sakitnya, `Imran tidak melarang mereka menziarah, bahkan melahirkan harapan, semoga ianya sebagai kaffarah yang dapat membuka jalan bagi dirinya  mendekati Allah dan meningkatkan kecintaan terhadapNya.
Daripada apa yang telah dipaparkan jelas `Imran bin Hus*ayn,  sejak menerima Islam merupakan seorang yang patuh kepada ajaran Islam. Dia mendalami agama Islam dan mempraktikkannya di dalkam kehidupan. Dia terkenal sebagai seorang yang kuat beribadat. Kelayakannya di dalam keilmuan Islam sehingga melayakkannya menjadi pendakwah sehingga dihantar oleh Sayyiduna `Umar al-Khattab ke Basrah – Kota Keilmuan, mengajar di sana.
Kehalusan jiwa `Imran ditambah lagi dengan ujian yang dihadapinya, iaitu mengalami sakit di dalam perutnya yang berpanjangan. Ini mempertingkatkan lagi rasa keinsafan. Dari jiwa seni dan kehalusan ketasawufan mempertajamkan persepsinya terhadap makna kehidupan yang fana ini. Pandangan hidupnya diungkapkan di dalam luahan rasanya, bersama dengan permohonan kepada Allah agar terus terbimbing ke jalan yang lurus dan benar dan tidak menjadikan dosa sebagai penghalang, bahkan menjadikan dirinya terus memohon keampunan Allah

Sekian.

No comments:

Post a Comment