October 18, 2016

ABU AL-DARDA`: DARI KESERONOKAN HARTA KEPADA KENIKMATAN JIWA


BBB, 16 Muharram 1438H. = 17 Oktober 2016M. (Isnin):
Abu Nasr al-Sarraj mengambil Abu al-Darda` dari kalangan sahabat  sebagai contoh kesufian  di dalam kehidupan kerohanian.
Siapa Abu al-Darda`, dapat ditanggapi dari petikan ringkas berhubung dengan tokoh kerohanian   ini. Catatan Al-Sarraj adalah sebagaimana berikut:
``Adapun Abu al-Darda` r.a., maka sesungguhnya ia telah berkata:
``Adalah aku seorang saudagar pada zaman Jahiliyyah, maka sesungguhnya aku telah masuk Islam, maka aku berkehendak menghimpunkan antara perniagaan dan ibadah, maka aku tidak mampu menghimpun antara keduanya. Aku merasa ibadah lebih memberi kesan kepadaku daripada perniagaan. Katanya ditanya (mendapat fikiran)  Ummal-Darda` r.`anha tentang kelebihan ibadat Abi al-Darda` r.a., maka katanya, tafakkur dan i`tibar.
Dapat difahami bahawa Abu al-Darda` sebelum Islam adalah saudagar atau tokoh perniagaan seperti Abu Sufyan dan sebagainya. Ia tergolong sebagai hartawan pada zamannya. Dia sebenarnya dapat mencapai keseronokan  daripada kekayaan harta yang dimiliki. Namun selepas keislamannya dia menemui kenikmatan yang lebih tinggi dari keseronokan kekayaan yang didapati. Dia mau merangkumi dan memiliki secara serentak antara keseronokan memiliki harta yang dengan banyak kemudahan yang dapat dicapai berbanding dengan yang tidak berharta dan dalam masa yang sama dia juga mau mencapai semaksimum kenikmatan dari segi kerohanian ! Sebenarnya hasrat sedemikian bukan menjadi larangan di dalam Islam, lantaran ramai tokoh yang kaya dan berkedudukan di dalam Islam dan dipandang tinggi dari segi agama dan masyarakat, seperti Sayyidina `Uthman bin`Affan, Abdul Rahman bin `Auf dan ramai lagi. Lagi pula dengan mempunyai harta banyak kebajikan yang dapat dilakukan . Misalnya  dengan mempunyai harta yang banyak dapat dikeluarkan zakat bagi membantu asnaf-asnaf, dapat memberi sedekah dan bantuan, dapat mewakafkan kepada orang ramai dan berbagai kebajikan yang dapat dibuat. Tetapi bagi Abu al-Darda` merasakan bahawa dia tidak dapat mencapai kedua-dua tujuan secara  serentak dan maksimum, baik mencari harta untuk kebajikan dan mencapai kesempurnaan ibadat dalam masa bersamaan.
Abu al-Darda`sebenarnya sudah dapat merasai keseronokan memiliki harta kekayaan yang ketara keseronokan bersifat nyata, misalnya mempunyai kediaman yang besar, mempunyai kenderaan yang selesa , berpakaian yang mahal, makan minum yang lazat dan sebagainya. Umumnya keseronokan dirasai secara fizikal dan nyata. Kini dengan mendalami keilmuan, hikmat dan hakikat didapati, bahawa nikmat akal dengan berilmu lebih tinggi darjatnya daripada nikmat kekayaan yang bersifat nyata. Bukankah dengan berilmu banyak pengetahuan dinikmati, banyak rahsia-rahsia kejadian Allah dapat difahami. Ianya merupakan nikmat akli yang tidak boleh dibeli dengan harta lahiri, juga Abu al-Darda` melalui berbagai pengajian keilmuan, khususnya yang bersifat rohani didapati bahawa, ianya lebih nikmat dan membahagiakan jiwa dan memberi ketenangan yang tidak dicapai melalui harta. Lantaran itu Abu al-Darda` memilih dan memberi tumpuan kepada ilmu dan aspek-aspek kerohanian.
Abu al-Darda` menuju kepada apa yang dikatakan oleh Umm al-Darda`, iaitu kepada tafakkur dan i`tibar dari kejadian Allah yang mendorong diri dan jiwanya kepada kekaguman terhadap ciptaan Allah, ta`abbudiyyah terhadapNya dan kecintaan terhadapNya. Semuanya adalah merupakan kenikmatan akal, jiwa dan rohani yang bersatu ke dalam dirinya.
Adalah satu yang lumrah apabila akal tergarap dengan kefahaman terhadap hakikat alam dan rohani meningkat tinggi dari persepsi dan penghayatan, maka ianya menggarap jiwa yang mengalami dan menghayati  dan meningkat jiwa berkenaan dari jiwa yang biasa kepada akal dan jiwa yang gemerlap dengan keindahan dapatan dan kehalusan perasaan, maka adalah menjadi kebiasaan membawa kepada  seseorang itu terkeluar dan terhambur dari kata-katanya sebagai kata-kata hikmat yang mendalam  maknanya. Ini misalnya berlaku kepada Sayyiduna `Ali bin Abi Talib k.w. yang mana minda dan jiwanya  bagai perbendaharaan intan permata, dan setiap yang terkeluar dari mulutnya ianya sebagai taburan intan permata. Dalam maksud terkeluar kata-kata hikmat yang tinggi maknanya. Demikian adalah menjadi kebiasaan bagi tokoh-tokoh rohani yang mendalam dari segi kerohanian, maka apa yang diucapkankannya mendalam dan indah berseni rohani dari segi ungkapan sebagaimana dapat dihayati dari kata-kata Al-Junayd, Sari al-Saqati, Al-Tustari,  Zakariyya al-Ansari dan sebagainya. Ada pula ungkapan-ungkapan yang bersifat falsafah dan rohani sebagaimana yang dingkapkan olehj  Al-Shadzili, Ibn `Ata Allah al-Sakandari, Ahmad Zarruq, Ibn `Ajibah dan sebagainya.
Dalam perkembangan jiwanya dari orientasi ibadat dan kerohanian Abu al-Darda` terarah kepada peningkatan perbendaharaan dalaman dirinya. Orientasi utama yang mempengaruhi  diri dan ungkapan-ungkapannya adalah dari ayat-ayat- Al-Qur`an yang mempunyai aspek kerohanian dan juga hakikat-hakikat kejadian. Dalam hal ini boleh dikatakan Abu al-Darda` antara yang mula mencetuskan pandangan –pandangan ketasawufan secara rohani dan kefalsafahan. Misalnya  ungkapan yang dikaitkan dengannya, seperti,
``Kebaikan, walaupun sebesar zarrah dari orang bertaqwa lebih berat dan lebih baik dari orang yang terpedaya dan lalai.``
Dan katanya tatkala beliau diminta panduan, maka dijawabnya secara tawaduk dan merendah diri, katanya;
``Aku bukan ahli renang... aku takut tenggelam !. (Petikan dari Sejarah 133 Wira Terbilang, 2009: 248-249).
Dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Abu al-Darda` bermaksud:
Daripada Abi al-Darda` r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w., ``Adalah dari do`a  Nabi Daud a.s. Ya Allah sesusungguhnya aku memohon kecintaan Engkau dan kecintaan orang yang mengasihi Engkau dan kerja yang menyampaikan daku kecintaan akan Dikau. Wahai Tuhanku, jadikanlah kecintaan Engkau  lebih cinta kepadaku dari diriku dan keluargaku dan daripada air sejuk.`` Riwayat Al-Tirmidzi.
Tidak banyak Hadith yang diriwayatkan oleh Abu al-Darda` tetapi Hadith di atas menjadi amalan dan kecintaannya. Kenikmatan yang jauh berbeza dari keseronokan harta yang pernah dikecapinya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment