April 8, 2017

ABU JA`FAR BIN SINAN: PANDANGAN DAN NASIHAT JELAS DARINYA


BBB,  10 Rajab, 1438H. = 07 April 2017M. (Juma`at):
Tokoh sufi seterusnya ialah Abu Ja`far bin Sinan dari kawasan yang terkenal dengan kelahiran tokoh sufi, iaitu Al-Naisaburi. Nama lengkap bagi tokoh ini ialah Ahmad bin Hamdan bin `Ali bin Sinan. Dia adalah dari kalangan shaykh sufi terkenal di Naisabur.  Dia bersahabat dengan Abi `Uthman dan bertemu dengan Abi Hafs*. Dia dianggap salah seorang kalangan bersifat takut kepada Allah dan bersifat wara`.
Rumahnya dikenali dengan rumah zuhud dan wara`. Tradisi ini berterusan dengan keturunannya hingga kepada cucunya – Abi Bishr, Muhammad bin Ahmad al-Halawi yang bermukim di Makkah, berhampiran dengannya di dalam persapirannya selama 20 tahun berturut-turut.
Adalah Abu Ja`far meninggal pada tahun (m. 311H.) sedangkan cucunya  yang terkenal sebagai shaykh di Masjid al-Haram pada zamannya meninggal pada (m. 387H.).
Dia  banyak menyalin Hadith dan meriwayatkannya:, antaranya:
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami Abu al-Azhar, bercakap kepada kami Asbat*, daripada al-Shaibani berkata:
Aku bertanya Ibna Abi  Aufa, ``Adakah Rasulullah s.a.w. menjalankan hukum rejam ?`` Katanya, ``Ya !` Aku berkata, ``Selepas diturunkah Surah al-Nur ? Atau sebelumnya ?, Katanya, ``Aku tidak tahu !``
(Antara kandungan di dalam Surah al-Nur, ialah hukum terhadap penzina lelaki dan perempuan).
Contoh ayat bermaksud:
``Perempuan yang berzina, dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya seratus kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah.`` (Al-Nur: 2).
Menurut tafsiran -  Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an,
``Hukuman yang diterangkan di dalam ayat ini ialah secara umum, tetapi di dalam Hadith-Hadith Nabi dijelaskan satu persatu, iaitu jika lelaki atau perempuan yang berzina itu pernah menikmati persetubuhan yang halal, maka hukuman bagi tiap-tiap seorang di antaranya ialah direjam, jika tidak maka hukumannya disebat seratus kali dan dibuang daerah.
Pelaksana hukuman ialah pihak berkuasa Islam.
Aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Hamdan Aba `Amrin berkata, aku mendengar bapaku berkata:
``Siapa yang melazimkan `uzlah dan khulwah, maka kuranglah dia  terdedah kepada angkara dunia. Hingga dia sampai kepada angkara akhirat.``
Dan dengan sanad ini kata Abu Ja`far bin Sinan, ``Disoal setengah hukama`, ``Daripada mana engkau dapat sumber kehidupan engkau ?
Maka dibaca firman Allah bermaksud:
``Tiap-tiap golongan daripada keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu (wahai Muhammad), Dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat (dari sesiapa pun). (Al-Isra`: 20).
Dan dengan sanad ini berkata Abu Ja`far bin Sinan, `` Kalau engkau disuruh ma`rifat denganNya dan dia tidak ta`arruf dengan engkau engkau adalah terlebih jahil denganNya dengan yang engkau ingkarkanNya.``
Dengan sanad ini berkata Abu Ja`far bin Sinan, ``Engkau membesarkan orang yang taat dari orang yang berdosa, lantaran dengan ketaatan mereka itu, sesungguhnya kejahatan dari maksiat mereka memberi mudharat kepada mereka.``
Dengan sanad ini berkata Abu Bakar bin Sinan, ``Lalai engkau dari taubat daripada dosa yang engkau lakukan adalah kejahatan yang engkau terlibat.``
Dan dengan sanad ini, kata Abu Ja`far bin Sinan, ``Keindahan lelaki pada kecantikan cakapnya dan kesempurnaannya pada kebenaran perbuatannya.``
Dan dengan sanad ini berkata Abu Ja`far bin Sinan, `` Alamat orang yang terputus daripada Allah dari segi hakikat, bahawa tidak dia mendapat apa yang diusahakannya daripadaNya.``
Aku mendengar Aba `Amrin berkata, berkata kepadaku bapaku, ``Engkau marah orang yang melakukan maksiat dengan satu kesalahan yang engkau sangka, pada hal engkau tidak marah diri engkau daripada  apa yang engkau yakin dengan diri engkau.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Abu Ja`far bin Sinan, ``Dosa engkau kepada saudara engkau dengan keaibannya menjadikan engkau menghinanya. Dengan dosa itu kalau engkau menasihatinya secara lembut nescaya menjadi rahmat kepadanya dan menjadi engkau takut untuk melakukan sepertinya. Dan engkau bersyukur kepada Allah, dengan sekira engkau tidak menerima bala sepertinya.``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Ja`far bin Sinan, ``Siapa yang mengetahui daripada dirinya apa yang dia tahu, kemudian dia bergembira dengannya, sesungguhnya dia menyukai apa yang dimarahi oleh Allah Ta`ala.``
Dengan sanad ini berkata Abu Ja`far bin Sinan, ``Tinggi dari rasa keciwa di atas kesalahan bersama taubah dan kekesalan lebih kecil dari kecilnya perkara yang boleh memberi mudharat, kerana Allah Ta`ala berfirman bermaksud:
``Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka ketahui akan salah dan akibatnya.`` (Ali `Imran: 135).
Dan sedikit ihsan dengan ikhlas lebih baik daripada banyak ihsan, tetapi dengan riya`, ujub dan keji.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Abu Ja`far bin Sinan, ``Tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, melainkan orang yang membesarkan Allah. Tidak meninggikan Allah  melainkan orang yang mengenaliNya, siapa yang mengenaliNya dia khudhu` kepadaNya, khudhuknya terhasil dari  membesarkan Tuhannya, dan apabila dia membesarkanNya, maka kecillah  segala sesuatu selain daripadaNya. Hasil dari pandangan membesarkan ini menjadikan dia hormat kepada orang mu`minin, pembesaran ini juga menjadikan ia  hormat Allah di dalam hatinya. Dia juga memandang tinggi semua yang taat kepada Allah dan yang mengenaliNya.
Demikian pandangan dan nasihat yang jelas dari Abi Ja`far bin Sinan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment