April 2, 2017

PENDAPAT MAH*FUZ* BIN MAHMUD AL-NAISABURI


BBB, 04 Rajab 1438H. = 01 April 2017M. (Sabtu):
Sufi seterusnya ialah dari kawasan yang terkenal dengan kelahiran ramai sufi, iaitu Al-Naisaburi. Sufi dimaksudkan ialah Mah*fuz* bin  Mahmud  al-Naisaburi. Beliau adalah dari kalangan sahabat Abi H*afs* Al-Naisaburi. Dia adalah dari kalangan ulama sufi silam di Naisaburi dan berkedudukan tinggi di kalangan mereka itu. Selepas kematian Abu H*afs*  beliau bersahabat dengan Abi `Uthman dan melaziminya bersama sepanjang umurnya. Beliau disifatkan sebagai sewarak-warak shaykh, dan melazimi tariqat dengan mereka itu. Beliau juga bersahabat dengan Hamdun al-Qas*s*ar, Salman al-Barusi , `Ali al-Nas*r Abadzi dan shaykh-shaykh lain daripada mereka itu.. Beliau meninggal pada tahun  (m. 303 atau 304H.) di Al-Naisaburi dan dikebumikan bersebelahan dengan Abi H*afs*.
Adapun riwayat tentangnya:
Aku melihat pada tulisan bapaku Ja`far bin Hamdan, berkata Mah*fuz* bin Mahmud,
``Tawakkal bahawa  engkau makan dengan tidak tamak dan tidak lahap.``
Dan dia juga berkata,
``Orang yang taubat ialah yang bertaubat dari kelalaian dan ketaatannya.``
Dia juga berkata,
``Jangan engkau timbang (menilai) makhluk dengan timbangan engkau.
Timbanglah diri engkau dengan timbangan orang mu`minin, membolehkan engkau mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan berbanding  mereka.``
Dan beliau juga berkata,
``Siapa yang menyangka terhadap seorang muslim fitnah, maka dia sebenarnya  menjadi orang yang kena fitnah.``
Dan katanya,
``Banyak manusia adalah lebih baik, dia mendepani  pembelaan terhadap orang muslimin.``
Dan ditanya  Mah+fuz* daripada do`a Nabi s.a.w.
``A`udzu bika.`` bermaksud, ``Aku berlindung dengan  Engkau.``
(Menurut  catatan kaki, Hadith lengkap adalah sebagaimana  berikut),
Tamam al-Hadith:
``Allahumma inni a`udzu bi ridhaka `an sakht*ika wa bi mu`afatika min `uqubatika wa a`udzu bika minka la uh*s*i thanaan `alaika, anta kama athnaika `ala nafsika.``
Rawahu Muslim wa al-Tirmidzi wa al-Nasa`i, wa Ibn Majah wa Abi Da`wud, daripada `A`ishah.
Bermaksud:
``Allahumma bahawasanya aku berlindung dengan keredhaan engkau dari kemarahan Engkau dan dengan kemaafan Engkau daripada akibat Engkau dan aku berlindung dengan Engkau yang tidak terkira kepujian  kepada Engkau sebagaimana Engkau puji ke atas diri Engkau.``
Maka katanya, aku mendengar Aba Hamdun berkata, ``Tidak harus do`a ini melainkan bagi Nabi s.a.w. atau siapa yang mendo`a dengannya mengikutnya.``
Dan katanya, 
``Siapa yang melihat  kebaikan dirinya, maka dibalai dirinya bersamaan manusia.
Dan barang siapa melihat `aib dirinya dia selamat daripada dilihat sama manusia.``
Dan katanya, 
Perbetulkan amalan engkau dengan ikhlas, dan perbetulkan keikhlasan engkau dengan  bersih daripada daya dan kekuatan.``
Dan katanya,
``Siapa yang mau melihat jalan pertunjukan, maka hendaklah dia mempastikan diri di jalan muwafakat bahagian-bahagian dari kelainan.``
Demikian pendapat dan pesanan Mah*fuz* bin Mahmud al-Naisaburi yang jelas persoalan dan dapat dijadikan  ikutan.

Sekian.                                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment