April 27, 2017

AL-MAHWU DAN AL-ITHBAT MEWAJAKAN PEGANGAN & MENINGKATKAN AMALAN


BBB, 29 Rajab 1438H. =  28 April 201`7M. (Rabu):
Istilah yang disenaraikan  selanjuutnya  oleh Al-Qushairy ialah `Al-Mahwu` dan `Al-Ithbat` yang kita terjemahan al-mahwu ialah memadam atau menghilangkan dan al-ithbat ialah menetap,  mengukuh dan mewajakan.
 Dalam huraian Al-Qushairy dikatakan:
Al-mahwu, ialah mengangkatkan (menghilangkan) sifat-sifat kebiasaan yang negatif  dan
Al-Ithbat, ialah mendirikan hukum-hukum ibadat.
Maka siapa yang menafikan  daripada ahwalnya pelbagai sifat-sifat yang hina  dan mendatangkannya sebagai ganti baginya dengan perlakuan-perlakuan dan ahwal-ahwal yang terpuji, maka dia dinamakan `Orang yang memadam dan mendirikan`.
Apakah semudah itu untuk menghapuskan  `adat` sebagai nilai  yang sedia ada didukung oleh pendukungnya , yang  dianggap negatif, jika positif mengapa perlu diubah ? Dan tidak semudah itu pula mau mendirikan `nilai  baru` bagi menggantikan nilai  negatif yang mau dihapuskan dan mau menggantikannya dengan yang baru.
Bagi menangani perubahan perlu ada pendekatan yang dapat menjadi mekanisme bagi perubahan dan penggantian yang  mengukuhkan. Perubahan bagi penghapusan aspek yang negatif kepada penetapan dan mendirikan hukum-hukum ibadat, boleh diandaikan seseorang  itu adalah orang yang tidak mengamalkan kewajipan-kewajipan agama atau orang yang tidak kukuh dengan nilai-nilai agama dalam mana dia melakukannya sekali sekala, misalnya melakukan suruhan-suruhan agama sebagai amalan sekali sekala bila dirasakan perlu kerana meraikan masyarakat seperti ada kematian atau malu kepada masyarakat jika tidak menunaikan Juma`at dan sebagainya. Jadi amalan bukan dari keyakinan dan keikhlasan.
Untuk menghilangkan sikap yang lepas dan menetapkan amalan seharusnya melalui :
Contoh rangka tiga segi yang berkedudukan:
Puncak di atas ialah `Aqidah Tauhid.
Pada tapak bawah:  Perlu kepada pembelajaran (Ilmu)
                                     Perlu kepada amalan
                                     Perlu kepada penghayatan
Pada garisan sendeng kiri  – Mewakili  elimen  menggerunkan
Pada garisan sendeng kanan       -  Mewakili  elimen  memesrakan
Pada bahagian tengah tegak dari bahagian tengah tapak ke puncak  ialah mewakili – Iqama al-`ibadah
Sebagaimana yang disebut oleh Al-Qushairy.
Menghuraikan  gambaran di atas, bermula dari tapak, bahawa penghapusan adat dan amalan negatif yang lepas, tidak lain dari keperluan tiga perkara.
Bahawa perubahan tidak akan berjaya, jika tidak berdasarkan ilmu – berbagai ilmu, khususnya ilmu-ilmu keagamaan. Seseorang itu tidak patuh kepada kehendak agama dan tidak menurut nilainya, ialah kerana tidak berilmu. Sebab itu setiap orang – untuk perubahan mesti belajar dan berilmu, belajar semua keilmuan yang merupakn keilmuan fardhu dan bidang-bidang yang lain yang lebih luas. Berbagai-bagai bidang di luar dari agama juga wajar dipelajari bagi meluaskan horizon kefahaman.
Bersama dengan pengajian  orang yang dituntut berubah ini, perlulah mengamalkan apa yang dipelajari. Ia adalah perkara yang penting, tanpa mengamalkannya, maka tidak memberi makna dan tidak berlaku perubahan.
Aspek yang merupakan tambahan bagi pembelajaran dan praktik amalan, ialah penghayatran terhadap apa yang dipelajari, misalnya dari segi falsafah, tujuan, nilai dan mendalaminya  ke tahap penikmatan apa  yang dipelajari, di amal dan dihayati
Apa yang dibicarakan pada bahagian `tapak` ini, adalah apa yang dituntut – yang mewakili bahagian tengah yang dipuncaki pada bahagian akidah, bahawa yang diharap berubah dan teguh dengan nilai yang mengukuhkannya, bahawa dia semestinya mempelajari, memahami dan meyakini dengan segala perkara yang berhubung dengan akidah- rukun iman yang enam,  yang menjadi paksi pendirian seorang muslim yang kukuh pendirian. Bagi garis tengah ialah mewakili segala  aspek shari`ah yang seharusnya ditegakkan, iaitu dengan  melakukan tuntutan rukun Islam yang lima dan berpegang dengan nilai-nilai akhlak yang murni.
Secara keseluruhan ialah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur`an dan Hadith Junjungan.
Antara aspek –aspek yang mengukuhkan, ialah menanamkan rasa gerun dan takut kepada berlakunya kiamat  dan  adanya balasan terhadap segala amalan yang dilakukan melibatkan balasan sama ada ke syurga atau neraka. Kegerunan terhadap ancaman dan balasan dari Allah adalah dilambangkan dengan garis sendeng pada sebelah kiri
Manakala garis sendeng pada sebelah kanan ialah mewakili pendekatan mesra, bahawa dilihat rahmat dan kasih sayang Allah terhadap makhluk melempah-ruah. Apa yang dijadikan pada makhluk untuk  manusia. Dari sudut pandangan ini menjadikan manusia, kasih cinta terhadap Allah dan berusaha mendekatiNya, termasuk meningkatkan diri dengan amalan kerohanian sebagaimana  skema yang terdapat di dalam tasawuf itu sendiri.
Dari segi praktiknya bahawa dari kesedaran, khususnya melalui keilmuan, semua aspek yang dibicarakan dan menimbulkan kesedaran, keinsafan dan melakukan amalan, berlaku secara serentak. Bermaksud dengan pegangan akidah yang berasaskan keilmuan yang betul seorang itu menghapuskan kesilapan silam dan bergerak serentak mengamalkan segala suruhan dalam shari`at dan berkeperibadian dengan akhlak yang baik. Ancaman-ancaman dari Allah mewaspadakannya di dalam kehidupan dengan beramal dengan amalan-amalan ma`ruf dan salih dan menjauhi segala perkara yang mungkar dan talih, manakala dalam masa yang sama semarak dalam jiwanya cintakan Allah, lantaran Dialah memberi segala kenikmatan dan kebahagian dan mengharapkan keabadian yang abadi di dalam syurga Allah yang tidak mampu dibayangkan dari segi ni`mat dan berkat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment