April 21, 2017

TAWAJUD, WAJDAN DAN WUJUD PROSES KE ARAH PEMANTAPAN DAPATAN


BBB, 23 Rajab 1438H. = 20 April 2017 (Khamis):
Ada kesamaan elemen antara proses seni kreatif dan seni rohani, bahkan dari segi penggunaan istilah seperti tawajud dan wajdan ada kesamaan. Ada semacam kebebasan dalam proses kreatif dan ada kecenderungan ke arah sedemikian dalam pengungkapan seni rohani, tetapi ianya hendaklah dikawal dengan akidah.
Bagi memahami konsep di atas dan ada hubungan dengan persoalan-persoalan kerohanian yang lain, maka diperturunkan rajah tiga segi berikut dan kaitan dengan persoalan yang diperkatakan:

                                                            Akidah
                                                                  I-
                                                            /     I     *
                            Tasawuf             /        l       *    Estetika
                                                     /           l           *      
                                                 /               l              *
                                             /                   l                  *
                                        / ----------------l------------------*-
                                                            Shari`ah
                                                              ISLAM
Bagi membincangkan istilah  tawajud, wajdan dan wujud, perbincangan kembali bertolak dari  skema tasawuf di dalam Islam dan dimanakah kedudukan istilah-istilah berkenaan.
Dalam rajah tiga segi di atas  yang melambangkan Islam, maka di dalam Islam kedudukan akidah adalah paling penting dan utama dan dilambangkan kedudukannya paling atas. Tanpa akidah atau rosak akidah merosakkan komponan yang lain, lantaran itu semua aspek yang lain hendaklah menyelaraskan diri dengan akidah. Semua yang lain akan rosaak jika tidak betul dari segi akidah. Tidak betul atau rosak akidah menyebabkan seseorang itu terpinggir dari Islam. Kesempurnaan akidah ialah dengan mempelajari ilmu akidah agar  iman  adalah  betul.
Komponen seterusnya yang penting ialah shari`ah. Seorang Islam mestilah mengamalkan rukun-rukun Islam secara betul. Amalan seseorang juga adalah bergantung dengan  kesempurnaan pegangan akidah.
Manakala komponan ketiga ialah tasawuf yang diistilah di dalam Hadith riwayat Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah s.a.w. menjawab pertanyaan Jibril berhubung dengan, apa itu, iman, Islam dan ihsan. Tasawuf adalah merupakan pecahan dan huraian lanjut dari ihsan  dan bukan suatu kemestian yang perlu dipelajari, tetapi dia adalah merupakan pemurnian yang lahir dari penghayatan terhadap akidah, shariah dan lebih-lebih lagi  tasawuf. Dalam kata lain kedalaman terhadap bidang-bidang berkenaan membentuk dalam jiwa semarak rasa kagum terhadap kekuasaan Allah, kagum terhadap  ciptaanNya yang indah atau gerun terhadap bala bencana dan kemusnahan yang berlaku. Ini menimbulkan  berbagai-bagai perasaan dalam menghayati, mengkagumi dan kegerunan yang menghidupkan rasa yang boleh tumbuh dan berkembang apa yang diistilah tanggapan yang intuitif dan  halus yang dikenali sebagai tanggapan yang bersifat seni.
Cetusan yang bersifat seni juga lahir dari elemen yang bersifat ta`abbudiyyah. Kesetiaan terhadap perintah Allah, keharuan di dalam menjalankan ibadat seperti haji dan contoh anjuran-anjuran agar hidup dalam keadaan bersaudara di kalangan Islam dan tolong menolong antara manusia menimbulkan kekaguman terhadap kemurnian Islam mencetuskan rasa indah dan mengkagumi kesempurnaannya.
Cetusan halus dan murni dan lebih tinggi adalah lebih ketara dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagai ilmu memurnikan diri, mempunyai pendekatan bagi menyucikan diri dalam mendekati Ilahi, iaitu dengan meningkatkan kualiti diri dari aspek-aspek maqamat dan ahwal sebagai satu pendekatan tasawuf. Dari segi maqam seperti taubat, wara`, zuhud, faqr, sabar, tawakkal dan redha.
Begitu juga peningkatan dari segi ahwal sepert muraqabah, qurb, khauf, raja`, al-uns, mahabbah, shauq, tama`ninah, mushahadah dan yaqin.
Praktis rohani di dalam aspek-aspek maqamat dan ahwal memurni dan menggarapkan kehalusan jiwa dan rohani di dalam mendekati Ilahi. Dalam kata lain ianya mencetuskan  intuisi rohani  sebagai estetika rohani yang tinggi dari segi tanggapan dan pengungkapan. Adalah sesuatu yang normal dan biasa hasil dari pengalaman intuitif dan rohani ini menjadikan kalangan sufi mengungkapkan kehalusan rasa di dalam bentuk-bentuk puisi yang biasanya kental dengan pandangan dan indah dari segi ucapan. Bahkan dapat dikatakan bahawa penyair-penyair Islam yang terkenal adalah penyair-penyair sufi.  Mereka ialah seperti Maulana Jalaluddin Rumi yang terkenal dengan puisi `Seruling Jerami`, Shamsuddin Muhammad Hafiz yang terkenal dengan gubahan Rubai`nya yang indah, Rabi`ah al-`Adawiyyah dengan Cinta ilahi. Dan ramai lagi seperti Sa`di, Jami, Firdausi, Iqbal dan Amir Hamzah.
Puisi-puisi mereka adalah mencapai peringkat estetika yang tinggi yang puncaknya mengarah  kepada Ilahi.
Istilah-istilah yang  dibicarakan oleh Al-Qushairy  iaitu tawajud, wajdan dan wujud adalah manifestasi yang bersifat intuisi rohani dan proses perjalanan kualiti kepada Ilahi.
Persoalan wajdan , ialah pengalaman estetika hasil dari tanggapan  kasih, cinta , mesra dan kagum. Warna rasa dan gejolak dalaman mempengaruhi pejalan kualiti rohani dan terluah dalam ungkapan yang menggambarkan pengalaman dalaman ini.  Sentuhan ini terluah dalam kata yang indah, jika pengungkapnya seorang yang mahir berbahasa, lantas terungkap dalam kata gubahan puisi yang indah. Istilah tawajud adalah gambaran `pergi datang` dan berbolak baliknya tanggapan dan lintasan berkenaan. Ianya peringkat belum matang dalam tanggapan. Sebagaimana kata Al-Qushairy, jika sempurna tawajud adalah merupakan wajdan. Dari wajdan melahirkan daya kreatif yang menyampaikannya kepada penghasilan sesuatu seperti ungkapan yang merupakan dapatan (wujud). Misalnya dalam susunan kata prosa yang membawa mesej tertentu atau dalam ungkapan puisi. Contoh puisi penyair Al-Mu`tazz yang begitu indah:
Basah  gelas oleh jernih bekas
Bintik mutiara singgah pada emas
Takjub kaum melihat keindahan
Cahaya air  merah anggur berpantulan
Adalah warisan klasik Iram silam
Dari perbendaharaan Kisra warisan.
Untuk melahirkan ungkapan seindah di atas, penyair  menanggapi,  berimaginasi dan bertamsil ibarat dari elemen sejarah Parsi  gemilang silam keperbadingan  gelas dan anggur, mutiara dan emas yang mencetus pengalaman estetika yang indah dan seni.
Tawajud dan wajdan di dalam tasawuf adalah mempunyai kesamaan proses yang menyampaikan kepada sesuatu tanggapan. Dia berada di dalam suasana hal yang menggerakkannya kepada maqam-maqam yang merupakan dapatan dan pencapaian. Perlu diingat proses menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai dapatan, katakan `mushahadah` adalah bersifat tanggapan rohani yang tidak mungkin berlaku dalam realiti, kerana, jika demikian ia melanggar aspek akidah yang menjadi pemutus yang hak dan mutlak antara benar dan batil.

Sekian.

No comments:

Post a Comment