April 20, 2017

HAIBAH DAN UNS: PUNCAK MENGAGUNGI ALLAH


BBB,  22 Rajab 1438H. = 19 April 2017M. (Rabu):
 Istilah Haibah yang dapat diertikan sama maksud dalam bahasa Melayu`haibat` manakala istilah al-uns  dapat diertikan sebagai `mesra` atau jinak, adalah gambaran hal atau watak pada satu pihak yang terbina pada seorang sufi yang keduanya adalah kontradik. Pada satu pihak haibah dan uns adalah imej yang terumus yang dapat ditanggap terhadap Pencipta yang mengukuhkn keyakinan dan memesrakan pendepanan.
Menurut Al-Qushairi, haibah dan al-uns, kedua-duanya berada pada tahap yang lebih tinggi daripada al-qabdh dan al-bast sebagaimana yang telah dibicarakan yang bererti juga bahawa al-qabdh berada lebih tinggi daripada al-khauf dan al-uns pula berada lebih tinggi daripada al-raja`.
Apakah yang membina haibah ?  Jika dilihat pada watak seorang, maka dia adalah aura yang terbina pada seseorang. Tetapi haibah ini bukan tuntutan dan pencarian, tetapi adalah sebagai imej yang terbina pada seseorang, katakan pada diri sufi. Misalnya pada diri  berkenaan dilihat haibat dari segi perwatakan dengan pakaian yang melambangkan kewarakannya. Pembawaan dan peribadinya yang tinggi. Dia seorang yang kuat beribadat dan seorang yang berilmu pengetahuan zahir dan rohaninya. Kata-katanya berhikmah dan menarik perhatian yang dari kata-katanya mencerminkan kegemerlapan batinnya.  Bila dia berada di dalam majlis, seperti majlis ilmu, apa lagi jika dia sendiri mengajar, maka ianya di kelilingi murid-murid yang setia menerima dan memungut kata-katra dan keilmuan yang dihamburnya. Dapat dikatakan bahawa dia dihormati dan disanjungi, maka dia dipandang haibah.
Berbanding dengan sebuah lagi istilah yang kelihatan kontradik dengan haibah yang padanya juga ada unsur gerun, takut dan disegani, tetapi al-uns  yang bersifat mesra yang merupakan aura yang juga terbina pada watak pada seseorang tokoh sufi. Dia dipandang sebagai seorang yang bersih, murni bersifat lemah lembut, amat  sopan dan tinggi dengan akhlak. Kemesraan yang terpancar darinya menyebabkan ia amat mudah didekati. Jika pada haibah ada semacam kekuatan yang menggerunkan, maka pada al-uns, ialah kelembutan yang mencairkan. Dia juga mempunyai daya tarikan yang mempengaruhi, bahkan dengan sifat lemah lembut, jinak dan mudah didekati mudah pula menarik pengikut-pengikut dan jika dia juga melibatkan diri dalam pengajaran, bimbingan dan sebagainya mudah bagi watak sedemikian manarik pengikut-pengikut dan mereka yang sanggup menjejakinya. Kedua-dua yang disebutkan bukan dibuat-buat, tetapi adalah terbina dari orientasi kehidupan, amalan dan mujahadah yang dilalui sehingga terbina menjadi identiti.
Baik haibah dan al-uns dapat dilihat kepada dua aspek, iaitu aspek lahiri dan maknawi.
Aspek lahir ialah aspek-aspek yang dapat dilihat awra wataknya dari segi luaran. Melihat pada segi fizikal yang tampan (tidak semesti), berjanggut putih dan berjamban yang menambahkannya segak dan tampan dengan pakaian yang kena dengan pembawaan dan peribadinya berserban, berjubah putih dan bila berjalan segak dan tampan. Bila berada di dalam majlis, seolah-olah dialah yang ketara kelihatan, sedang yang lain walaupun sama berada tidak diberi perhatian.
Manakala aspek maknawi atau boleh diistilahkan juga sebagai aspek batin ialah awra dalaman yang terpancar pada watak individu berkenaan. Sebagai contoh dia adalah seorang yang berilmu pengetahuan, kaya dengan ciri-ciri dan sifat-sifat  rohani. Seorang yang kuat dan tekun beribadat. Jika dia bercakap, misalnya melalui pengajaran ketara keluar darinya kata-kata dan pengajaran permata kata yang bersifat nasihat, tinggi dari segi falsafah dan diminati ramai dengan pengajarannya. Dia menjadi ikutan bagi pengikut-pengikutnya.
Sudah pastilah, dibandingkan antara aura lahir dan maknawi, maka aura maknawi lebih bermakna, bererti dan lebih tinggi. Bahkan jika tiada aspek maknawi dan dengan adanya aura lahiri sahaja, maka tidak terbina dari segi kehebatan.
Sebagaimana haibah dapat dilihat dari segi lahiri dan maknawi, maka demikianlah dengan al-uns. Dia dapat dilihat dari segi lahiri yang watak individu berkenaan kelihatan fizikalnya menarik, bersih,  manis muka dan mudah didekati. Dari segi maknawi dapat dikatakan bahawa dia juga mempunyai keilmuan yang juga tinggi, juga dia disenangi. Dengan akhlak dan peribadinya yang lembut dia juga mempunyai ramai pengikut.
Kedua-dua sifat haibah dan uns mempunyai kekuatan sendiri, dari segi luar dan dalaman. Kedua-dua  adalah sifat-sifat terpuji. Ianya mungkin sifat berasingan bagi sekurang-sekurangnya bagi kedua individu berlainan, tetapi sifat-sifat yang kelihatan bertentangan itu, mungkin  secara integrasi  berhimpun pada satu watak. Pada watak ini dilihat aura hebat, tetapi juga dari segi yang lain dia juga bersifat uns dan mesra serta disukai semua.
Dilihat dari segi kesufian baik sifat haibah, uns dan sifat-sifat positif yang lain yang terbina pada individu hamba, bukanlah menjadi tujuan yang dicari dan seharusnya bukan dari agenda secara sedar dicari. Fokus utama dari segi lahiri dan maknawi , ialah menjadikan diri dan peribadi Rasulullah  sebagai  uswah diri dan pada tingkat yang lebih tinggi yang juga melengkapi dari segi lahiri ialah menghayati kehaibatan Allah dan juga mesra, kasih sayang dan rahmatNya kepada makhluk. Ini adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta`ala yang bermaksud``Adalah bagi kamu pada Rasulullah s.a.w. adalah contoh teladan yang baik.`` (Al-Ahzab: 21).
Baginda menjadi contoh bagi segala aspek, baik zahir dan batin. Dan mencontohi Rsulullah s.a.w. ialah mengikuti dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. yang antaranya terkandung di dalam Al-Qur`an dan Hadith-Hadith Baginda.
Fokus yang paling utama ialah menyedari dan menghayati kehebatan Allah Subhanahu wa Ta`ala yang kita mengimani dan meyakininya. Bahawa Allah Subhanahu wa Ta`ala adalah mempunyai kehebatan tertinggi baik dari segi lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta`ala menyebut kehebatan tentang dirinya di dalam ayat-ayat Al-Qur`an. Dialah Tuhan yang Berkuasa, Berkehendak, Mencipta, Menghidup dan Mematikan, Membangun dan meruntuhkan. Dia akan membalas mereka yang melakukan kejahatan dengan balasan neraka. Sesungguhnya kehebatan Allah tiada tandingan.
Di samping kehebatan Allah juga bersifat Mesra, memberi rahmat dan kasih sayang kepada makhluk, memberi rezeki,, memberi kehidupan dan kesihatan. Memberi panca indera kepada makhluk, khususnya kepada manusia. Dengan itu dia dapat menikmati keindahan yang dicipta Tuhan dan mensyukuri dengan kuniaan dan segala amalan baik yang dikerjakan, insya Allah dibalas dengan syurga, puncak segala nikmat yang dikurniakan.
Sebagai  kesimpulan bahawa kehaibatan dan kemesraan yang dihayati hamba di alam ini seharusnya menjadi panduan dan rangsangan bagi memahami dan menanggapi kehebatan, keagungan dan kemesraan Allah. Kehebatran pada hamba dan kemesraan adalah nisbi berbanding kehebatan dan kemesraan Ilahi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment