April 29, 2017

MUHADHARAH, MUKASHAFAH DAN MUSHAHADAH: INTUISI HATI-ROHANI ?


BBB, 01 Sha`ban 1438H/ = 28 April 2017M. (Juma`at):
Didalam menghuraikan istilah-istilah , terutama yang boleh menimbulkan kontroversi, walaupun apa yang dibicarakan, termasuk tasawuf, dia mesti tunduk kepada prinsip tauhid. Tidak ada kompromi mengenai prinsip ini. Contoh ``tidak mungkin melihat Tuhan dengan mata kepala di dunia fana ini. Tidak ada nas soal melihat Tuhan di dunia ini termasuk kepada Rasul. Contoh kepada Nabi Musa sebagaimana telah disebut.
Jika ada  istilah-istilah kontroversi  yang memberi tanggapan yang menyalahi akidah, maka ianya hendaklah dilihat dari segi nature tasawuf itu yang menekankan ibadat dan sangat terkesan dengan  elemen hati seperti dzauq- wajdan dan mesra, juga mi`raj dan rohani serta cinta yang bersifat intuitif, di samping berlaku juga dengan apresiasi akli.
Apa yang disusun dan dibicarakan oleh Al-Qushairy, iaitu istilah Muhadharah, Mukashafah dan Mushadahah yang ketiga-tiganya di atas wazan `mufa`alah` yang bererti perbuatan yang bertimbal balik bagi kedua belah pihak. Kalau dapat diterjemahkan istilah di atas bermaksud:
Muhadharah = Kedua belah pihak hadhir menghadhiri dan juga bermaksud bertimbal cakap
Mukashafah = Buka membuka, tersingkap lindungan
Mushahadah = Lihat melihat dan saksi menyaksi.
Dalam maksud biasa boleh terbawa kepada tanggapan yang kontroversi
Kita kembali kepada konsep asal, bahawa ianya adalah dari intuisi mesra (hati) dan lebih tinggi peningkatan rohani yang dialami yang ditanggap terhadap Yang Maha Tinggi dengan dzauq dan wajdan dan rohani peningkatan yang tidak mungkin secara realiti. Dan juga peningkatan dari tanggapan akli.
Apa yang dimaksudkan oleh Al-Qushairy dengan ketiga-tiga istilah di atas, katanya:
Al-Muhadharah ialah permulaan, kemudian dituruti mukashafah dan dituruti mushahadah.
``Maka muhadharah ialah hadhir hati dan kadang-kadang dengan berturut-turut burhan dan dia adalah selepas di belakang al-sitr, yang kadangkala hadhir di bawah kesungguhan dzikir``
Seterusnya katanya, ``Kemudian selepasnya mukashafah dan adalah hadhirnya beserta pernyataan (bayan) dengan yang lain bagi `hal`  yang perlu kepada pengamatan dalil dan menuntut jalan (al-sabil).``     
Seterusnya berhubung dengan mushahadah, katanya, (secara bahasa halus bandingan),iaitu hadhirnya Haqq (secara sublimasi) dengan tidak kekal tohmah. Apabila sah ketinggian al-sirr daripada awan sitr, maka matahari shuhud dari anjung buruj dan haq mushahadah.``
Lihat bagaimana gambaran sengaja menggunakan istilah-istilah yang konotatif dan bercabang makna dan bukan bermaksud direct dan langsung.
Semuanya merupakan tanggapan mesra hati dan mi`raj rohani yang digambarkan secara intuitif mesra , kudus dan rohani. Dia tidak lain dari gambaran perjalanan kualiti `Seni Rohani`. Ianya adalah lanjutan dan peningkatan dari seni alami – akli, kalbu dan rohani.
Bermaksud:
Seni alami ialah seni biasa yang ditanggapi oleh para seniawan  (ahli seni) yang menggambarkan tentang alam sama ada secara mesra terhadap keindahan, kegerunan terhadap bencana dan malapetaka, kasihan belas, pembelaan terhadap sesuatu, misalnya ketidakadilan, pencemaran dan pertahan dari kepupusan sesuatu yang digambarkan secara alamiah serta insaniah dan tidak dikaitkan dengan agama (walaupun boleh dikait).
Mesra hati adalah pengluahan terhadap sesuatu secara halus dan seni, mungkin tidak bersifat agama dan mungkin bersifat agama.
Manakala seni rohani adalah bersifat kudus dan rohani sebagaimana ditanggapi kalangan sufi yang intim dengan Ilahi melalui ibadat, dzikir, munajat dan berbagai.
Dalam mematuhi perintah Tuhan , misalnya melalui ibadat maka semua elimen seperti akal (akidah), taabbudiyyah (ibadat), mesra terhadap pencipta (hati-nurani) dan cinta Ilahi (rohanI) bagi pihak tertentu mungkin berbaur dengan semua elimen di atas di dalam mendepani Ilahi. Walau bagaimana dia adalah jalan-jalan dan pendekatan-pendekatan yang setiap orang adalah berlebih kurang, lebih banyak atau kurang dari elimen-eleimen berkenaan.
Kembali kepada pembicaraan tentang muhadharah, mukashafah dan mushahadah, ialah pendekatan secara rohani dari kalangan sufi. Walau bagaimana pada peringkat tinggi pengungkapnya menggunakan bahasa yang bersifat balaghah  (beristi`arah, tashbih, sublimasi dan berkonotasi) tidak digambarkan secara langsung dan pengalaman yang digambarkan adalah gambaran rohani yang juga bukan secara langsung. Contoh gambaran tanggapan terhadap Yang Tertinggi yang tidak digambarkan secara langsung – dan tidak mungkin digambarkan secara langsung, maksud puisi yang dipetik oleh Al-Qushairy:
Malamku dengan wajahmu yang cemerlang
Kegelapannya bagi manusia biasa terhadang
Manusia biasa berada di dalam pekat gelita
Mereka di tengah siang benderang cahaya.
Seterusnya dalam ungkapan puisi yang yang polanya bersamaan.
Tatkala subuh menyinsing dan cahaya mengirai malam
menolak  gemerlap bintang-bintang  ke kesampingan
Dia meneguk gelas mengucup mesra tanpa kata
Lantas beredar tanpa  pamitan sekejap cuma bersua.

Demikian lintasan tanggapan yang diibaratkan sebagai `cahaya` bagi yang menanggapi, sedang bagi orang biasa adalah  gelita terhadang, sedang apa yang ditanggapi adalah sekadar lintasan. Persoalan yang disampaikan subjektif dan halus, elimen estetika  digunakan sebagai mekanisme penyampaian – termasuklah berpuisi yang biasanya bersifat estetik dan konotatif.

Sekian.

No comments:

Post a Comment