April 5, 2017

UNGKAPAN INTUITIF DAN WAJDAN ABU AL-HUSAIN AL-WARRAQ AL-NAISABURI


BBB, 07 Rajab 1438H. =  04 April  20017 Selasa):
Abu al-Husain al-Warraq ialah panggilan bagi tokoh sufi yang bernama Muhammad bin Sa`ad berasal dari kawasan yang banyak melahirkan tokoh sufi, iaitu Al-Naisaburi. Dia adalah salah seorang shaykh terkenal dari Naisaburi dari  pemuka sahabat Abu `Uthman. Baginya ada ungkapan berasaskan matan dari kalam Abi `Uthman. Dia alim di dalam ilmu-ilmu zahir, dan bercakap pada kehalusan ilmu mu`amalat dan keaiban-keaiban perbuatan. Dia meninggal tahun sebelum (m. 320H.).
Riwayat-riwayat tentangnya:
Aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim berkata, Aku mendengar Aba al-Husain al-Warraq berkata, ``Kumuliaan pada kemaafan, bahawa engkau tidak menyebut kesalahan sahabat engkau., selepas engkau memaafkannya.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``Yang celaka ialah yang tidak muafakat dari segi kemaafan (tidak memaaf) dari kerana sempit dadanya.``
Katanya, dan berkata Abu al-Husain, ``Hidup hati dengan mendzikiri yang hidup dan yang tidak mati. Dan hidupnya mengingati Tuhan dan tidak lain daripadaNya.``
Katanya, dan berkata Abu al-Husain,  secara intuitif dan wajdan``Tidak sampai hamba kepada Allah, melainkan dengan Allah dan dengan muwafakat dengan Kekasihnya s.a.w. pada shara`nya. Siapa yang mencari jalan pada menyampaikan tanpa mengikuti Baginda, maka dia sesat, dengan  jangkaan bahawa dia mendapat hidayah. Siapa yang sampai dia sampai (berhubung). Siapa kembali dari perkembalian pada jalan dia sampai. Ada  mereka yang mendapat shafaqah ke atas diri., dan menuntut kerehatan. Sesungguhnya jalan kepada Allah adalah payah bagi siapa yang tidak dapat masuk kepadanya, oleh  wajdan biasa, shauq yang menggugah yang memudahkannya. Inilah bawaan yang berat, tunggangan yang menyusahkan, apabila  berpeluang diri yang demikian, maka memudahkan baginya di dalam apa yang boleh menemui yang dikasihi, maka memudahan Allah Ta`ala kepada jalan penyampaian.``
Katanya, aku mendengar Aba al-Husain berkata, ``Setinggi-tinggi perkara yang membuka Allah Ta`ala dengannya, kepada hambanya adalah taqwa. Kerana daripadanya memecah cabang-cabang semua kebaikan dan sebab-sebab mendekat (al-qurb) dan kedekatan (taqarrub) , dan asal bagi taqwa dan ikhlas, dan hakikatnya ia mengosongkan daripada segala perkara, melainkan daripada perkara yang menjadikan taqwa engkau kepadaNya.``
Katanya, aku mendengar Aba ali-Husain berkata, ``Al-S*idqu ialah istiqamah di atas jalan keagamaan dan mengikut Sunnah dari segi shari`ah.``
Katanya, dan aku mendengar Aba al-Husain, berkata, ``Syahwat mengalahkan kekuasaan ke atas nafsu, dan tidak menghilangkannya melainkan dengan takut yang menggerunkan.``
Katanya, aku mendengar Aba al-Husain berkata,  ``Yaqin ialah buah bagi tauhid, siapa yang murni dari segi tauhid, maka murnilah baginya keyakinan.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang tidak fana dengan dirinya dan sirrnya dalam melihat makhluk, maka tidak hidup rahsianya di dalam bagi mushahadah kebaikan dan citranya.``
Dan katanya, aku mendengar dia berkata, ``Ketakutan dari takut terputus, melayukan diri pencinta-pencinta, dan membakar  dalaman (hati) para `arifin, dan meluas maklumat malam bagi `abidin, dan terpadam siang bagi para zahidin, dan membanyak tangisan para ta`ibin (taubat) dan tenggelam kehidupan  orang yang takut.``
Katanya, dan mendengarnya berkata, ``Tawakkal ialah mengimbangi hal, ketika tiada dan ada, dan tenang diri dengan larian takdir ke atasnya.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Alamat cintakan Allah Ta`ala, ialah mengikut Kekasihnya s.a.w. ``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``Asal kebijaksanaan lima perkara,
Pertamanya, menjaga (berawas), Kedua menunaikan janji, ketiga, bersyukur, keempat sabar dan kelima redha.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Tentang melihat diri, lupa adalah ujian terputusnya engkau dari tumpuan engkau kepadaNya.``
Katanya, ``Aku mendengarnya berkata, ``Semanfaat ilmu ialah ilmu tentang suruhan Allah dan laranganNya, janji baik dan janji jahat, pahala dan dosa. Dan setinggi tinggi ilmu, ilmu tentang Allah dan sifat-sifat dan nama-namaNya.
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Perhubungan dengan makhluk kadang-kadang meliarkan, tama`ninah dengannya merimaskan, berhenti dengan mereka melemahkan, pergantungan pada mereka siua-sia,, percaya kepada mereka hilang. Dan apabila Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, Dia menjadikan jiwanya mesra, berdzikir, bertawakkal, terpelihara sirrnya daripada penglihatan dan zahirnya daripada bergantung pada mereka itu.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang mengawal pandangannya daripada perkara-perkara haram, Allah Ta`ala mewariskannya hikmah melalui lisannya, maka mengambil  manfaat daripadanya pendengar-pendengar, dan barang siapa merendahkan pandangannya daripada perkara syubhah, Allah mencahayakan hatinya dengan cahaya pertunjukkan yang membawa hidayah dan keredhaan Allah terhadapnya.``
Katanya, dan berkata Abu al-Husain, ``Siapa yang cenderung kepada cintakan dunia, sesungguhnya dia dipotong oleh pedang ketamakan, siapa tamak pada sesuatu dihinakan, dan kehinaan merosakkan.
Kata-kata (puisi)  klasik:
Adakah engkau tamak pada Laila sedang  dia penyangak
Dia adalah pemotong tengkok-tengkok lelaki yang tamak !
Dan katanya, berkata Abu al-Husain, `` Tidak sampai hamba kepada sesuatu dari taqwa, yang hanya tersisa daripada zuhud dan wara`, Taqwa adalah disertai dengan  kerehatan. Sebagaimana firman Allah bermaksud, `` Siapa yang takut kepada Allah Dia menjadikan baginya jalan keluar.`` (Al-T*alaq: 3).
Demikian pendapat Abu al-Husain al-Warraq yang antaranya bersifat intuitif dan wajdan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment