April 19, 2017

AL-QABDH DAN AL-BAST* DARI PENGALAMAN HARIAN KE KEROHANIAN


BBB, 21 Rajab 1438H. =  18 April 2017M. (Selasa):
Dalam membina sesuatu istilah tasawuf, walaupun dia dilihat sebagai satu yang rohani, tetapi tidak terpisah dari pengalaman alamiah. Bahkan ianya menjadi asas yang dipertingkatkan kepada yang bercirikan tasawuf. Selepas membicarakan tentang maqam dan hal yang ibarat  menjadi jalan yang direntasi oleh pejalan rohani, maka Abu al-Qasim `Abdul Karim bin Hawazin membicarakan di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyah istilah, iaitu `Al-qabdh` yang dapat diterjemah sebagai `Terikat ketat` dan `al-bast*` yang kita terjemahkan sebagai `terbuka lawas`.
Apakah huraian yang diberi oleh Al-Qushairy terhadap dua istilah ini. Menurutnya:
Al-qabdh dan al-bast* ialah dua hal selepas meningkat hamba daripada hal  khauf (takut}  dan al-raja` ( harap). Maka kata Al-Qushairy, al-qabdh ialah bagi al-`arif  pada kedudukan khauf bagi mendekati. Adapun  (al-bast), ialah  tahap `arif pada kedudukan al-raja` bagi mendekati.
Kata Al-Qushairy lagi, bahawa perbezaan antara al-qabdh, al-khauf, al-bast* dan al-raja`,
``Bahawa al-khauf adalah melihat kepada masa mendatang, sama ada takut luputnya yang ditakuti, atau terjadi perkara yang mendukacita dan penghalangan.``
Demikian juga  al-raja` sesungguhnya, ia cenderung kepada yang dikasihi dengan melihat pada masa hadapan. Atau melihat  pada kemungkinan hilang perkara yang menghalang.
Adapun qabdh  adalah perkara yang terhasil dalam konteks masa yang dialami. Demikian juga dengan al-bast.
Pendekatan yang diambil , awalnya oleh al-Sarraj ditingkatkan al-Kalabadzi dan diteruskan oleh Al-Qushairy dapat dikatakan pendekatan bagi kualiti perjalanan kerohanian secara klasik yang diambil seperti ketiga-tiga tokoh, tetapi bukan suatu pendekatan kemestian. Perlu diingat tiada digunakan pendekatan ini pada zaman Al-Ghazali (m.505H./1111M.), beliau tidak mengambil pendekatan ini di dalam penbdekatan tasawufnya yang bercirikan akhlak.
Pendekatan hal dan maqam dengan bertolak dari persoalan qabdh dan khauf serta al-bast dan al-raja, adalah perdekatan yang bersifat alamaiah yang dipertingkatkan misalnya melalui pendekatan ibadat dan ditingkatkan kepada kerohanian. Dia juga tidak terlepas dari elemen psikologi yang ditingkatkan kepada aspek kerohanian.
Apa yang dikatakan bertolak dari elemen alamiah, bahawa di dalam kehidupan manusia dan bagi meneruskan survival, bahawa manusia tidak terlepas dari menghadapi ancaman di sebalik harapan. Mereka takut berdepan berbagai-bagai musuh seperti kelaparan, ancaman keselamatan  dan penyakit. Ini adalah merupakan elemen al-qabdh sebagaimana yang dibicarakan Al-Qushairy.  Perlu disebutkan bahawa elemen al-qabdh yang di dalamnya rasa takut dari satu segi mencetuskan daya dinamik di dalam jiwa manusia. Mereka berusaha bagi mengatasi kelaparan, mencari perlindungan bagi menjamin keselamatan dan berusaha dengan berbagai cara dan kaedah bagi menghendar diri dari penyakit. Apa yang dibicarakan kelihatan manusia tertolak kepada sudut yang menakutkan dan dia seolah terikat dan terganggu.
Adapun daripada al-bast juga tidak terkeluar dari elemen alamiah. Ianya bertolak dari sudut pandangan yang positif yang melihat kejadian alam ini adalah dari Rahmat Allah.  Dari RahmatNya banyak kurniaan-kurniaan yang dinimati hamba. Dari alam yang indah menenangkan, darinya ditimba rezeki  yang tidak putus-putus. Hidup dalam kedaan selesa, cukup dari makan minum, pakaian, perlindungan dan berbagai-bagai keperluan yang lain. Ini melahirkan rasa syukur. Namun sebagai hamba manusia tidak putus-putus mengharapkan kepada Allah dari segi keselamatan, kenikmatan dan kebahagiaan. Manusia patuh pada perintah Allah dan melakukan berbagai ibadat yang dituntut. Pun begitu banyak harapan yang dihantarkan kepada Allah. Dia bersifat positif dan secara positif percaya Allah terus mengkabulkan permohonannya. Ini adalah gambaran sikap al-bast hamba yang patuh kepada Allah dan menggantungkan harap secara positif yang diterjemahkan kepada sikap raja` itu.
Dalam kata lain kaum sufi, khususnya seperti Al-Sarraj, Al-Kalabadzi  dan Al-Qushairy  yang mengambil pendekatan maqam dan hal, menggunakan elemen alamiah kepada elemen tasawuf. Mekanisme psikologi rohani diaplikasikan, bahawa di dalam perjalanan kualiti dalam menuju kepada Allah aspek khauf yang dikaitkan dengan al-qabdh adalah satu cara melihat bahawa jiwa dan rohani manusaia meningkat melalui mekanisme takut. Manusia takut kepada Allah, lantaran itu mereka patuh beribadat kepada Allah dan melakukan segala suruhanNya dan puncak takut bahawa manusia yang melakukan maksiat dan dosa, maka akan menerima balasan `neraka`.
Adapun pandangan yang lebih mesra dan terbuka yang dikaitkan dengan al-bast, adalah pandangan positif yang bersifat kasih mesra dan cinta. Ini adalah hasil dari melihat, bahawa Allah mencipta alam dengan rahmat dan kasih mesra. Lantaran itu manusia sama menerima nikmat kehidupan yang senang, selesa dan gembira dan hidup di kalangan manusia secara berkasih sayang dan bertolong-tolongan. Lantaran apa ertinya hidup jika tiada peduli antara satu sama lain, dan tiada kemesraan dari segi kehidupan dan pergaulan. Melihat kepada nikmat kurniaan Ilahi, maka manusia sebagai hamba patuh kepada berbagai suruhan Allah dan menjalankan ibadat dengan penuh mesra dan kasih cinta pada Ilahi. Sebagai hamba, walaupun manusia tetap mengharap kurniaan Allah berterusan dan berdasarkan pandangan positif dia yakin Allah berterusan mengurniakan nikmatNya kepada hamba-hamba. Sudut pandangan ini adalah mencerminkan sifat raja` yang dikaitkan dengan istilah al-bast.
Walau bagaimana, dari segi realiti, walaupun seorang hamba menerima nikmat, tetapi dia juga tidak sunyi dari menghadapi ketakutan, pada tahap alamiah ketakutan misalnya pada kemiskinan, penyakit, kemalangan dan sebagainya. Ertinya bagi manusia ada gembira dan ada takut, yang kedua-duanya  bergandingan dan menjadi elemen  bagi mendekati Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Mekanisme ini juga diguna dan dilihat sebagai wasilah perjalanan kualiti kerohanian. Insan takut kepada Allah dari dosa yang dia terjatuh dan melakukannya. Ini membimbang dan menakutkannya. Ini membuat ianya lebih berusaha melakukan ibadat dan kepatuhan, di samping dari satu pihak yang lain juga manusia mendekati Allah dari segi kerohanian dan meningkatkan kualiti diri dengan syukur, tawakkal redha dan sebagainya. Kedua-duanya adalah dua ujian yang didepankan oleh  Allah kepada manusia  yang jika diterima dan dikendalikan dengan baik adalah memberi faedah kepada hamba dan meningkatkan  kualiti rohani dalam perjalanan kepada Ilahi, sebagaimana firman Allah:
`Wa Allahu yaqbid*u wa yabsut*u wa ilaihi tur ja`un.``
Bermaksud:
Dan sesungguhnya Allah menyempitkan dan melapangkan, dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.`` (Al-Baqarah: 245).
Demikian significant istilah al-qabdh dan al-bast dengan al-khauf dan al-raja`.

Sekian.

No comments:

Post a Comment