April 22, 2017

MENGHAYATI ISTILAH MENGHIMPUN DAN MENGASINGKAN


BBB,  24 Rajab 1438H. = 21 April 2017M. (Juma`at):
Istilah seterusnya yang disusun oleh Al-Qushairy ialah Al-Jam`u yang kita terjemahkan sebagai `Menghimpun` atau melihat secara  `Menyeluruh` dan  `Mengasingkan` (Al- Farq) atau secara tersendiri. Menurut Al-Qushairy, istilah ini memang popular diperkatakan di kalangan sufi. Antara peringkat awal memperkatakan tentangnya ialah Abu Nasr al-Sarraj di dalam Al-Luma`              dan  Al-Kalabadzi di dalam Al-Ta`arruf.
Antara sufi yang dirujuk pendapatnya oleh Al-Qushairy ialah  Al-Ustadz Abu `Ali al-Daqqaq.
Menurut Al-Daqqaq:
`Al-Farq ialah apa yang dinisbahkan kepada engkau.``, sedangkan al-jam`u menurutnya:,
``Apa yang di luar dari engkau.``
Huraian lanjutnya tentang makna bagi dua istilah di atas bahawa,
``Apa-apa usaha hamba seperti melaksanakan kewajipan  `ubudiyyah dan apa yang layak daripada ahwal manusia, maka dia adalah dikategorikan sebagai al-farq.``
Dan apa yang dari kejadian luaran  yang memanifestasikan seperti  kelembutan dan ihsan, maka dia adalah jam`u.
Siapa yang diberi kurnia Allah  dengan ketaatan dan melibatkan dengannya maka dia adalah farq dan yang menyaksikan Allah Ta`ala tentang ciptaanNya, maka dia di dalam al-jam`u.
Katanya, `Siapa yang tiada tafriqah, maka tiada `ubudiyyah baginya dan siapa yang tidak jam`u, maka tiada baginya ma`rifat. ``
Sebagai contohnya ``Iyyaka na`budu` ialah gambaran bagi tafriqah, manakala,
``Wa iyyaka nata`in`` adalah gambaran bagi al-jam`u.
Dapatlah diambil kesimpulan, tafriqah yang juga bermakna berasingan, ialah melihat ke dalam dan di dalam diri secara berasingan di dalam menanggapi ke keluaran.
Melihat dalaman diri melibatkan antaranya, menyedari:
·         Kelemahan diri dari segi keilmuan, khususnya dari segi kerohanian.
·         Diri adalah  berdosa perlu kepada taubat dan pembersihan
·         Kelemahan diri dari segi ta`abbudiyyah dan ibadat
·         Diri amat memerlukan kepada panduan dan bimbingan
·         Pergantungan adalah semata-mata kepada Allah.
Bahawa dengan melihat ke dalam secara terpisah dari yang lain, maka dikenalpasti tentang diri, misalnya menyedari tentang kekurangan ilmu yang sepatutnya menggerakkan diri untuk belajar bagi memperbaiki diri, baik dari segi ilmu lahir dan juga rohani. Begitu juga dengan menyedari diri yang berdosa seharusnya menggerak diri untuk bertaubat dan berusaha menjauhi diri dari perkara-perkara yang berdosa. Lebih dari itu menggerakkan diri untuk belajar dan berguru. Lebih daripada itu adalah memohon pertolongan kepada Allah yang menjadi tempat mengadu dan menggantung harap.

Adapun konsep al-jam`u ialah melihat keluar dengan elemen yang banyak, maka dengan al-jam`u mempunyai significantnya.
·         Dengan jumlah yang banyak mengukuhkan kedudukan
·         Dari jumlah yang banyak dapat dibuat rumusan bagi keseluruhan
·         Dia merupakan ayat-ayat bagi pembuktian
·         Dari banyak dapat diambil ketentuan majoriti dan minoriti
·         Islam menggalakkan ber jamaah.
Dan banyak lagi significant yang dapat ditambah.
Dengan memandang keluar dari diri, misalnya melihat kejadian ciptaan Allah dari langit dan bumi dan kandungan membuktikan kekuasaan Allah yang kita seharusnya tunduk dan patuh kepadaNya.
Kejadian ciptaan ialah merupakan ayat-ayat (tanda-tanda) yang banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang menyebut tentang ayat-ayat ini). Contih firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan bersilih ganti malam dan siang menjadi tanda bagi mereka yang mempunyai fikiran.       
Mereka itu yang menzikir  (mengingati)  Allah masa berdiri dan duduk dan semasa  mengiring dan mereka itu berfikir tentang ciptan langit dan bumi (mereka berkata), sesungguhnya  wahai Tuhan kami, engkau tidak jadikan semua ini secara sia-sia. Mahasuci Engkau, selamatkan kami dari api neraka.`` (Ali `Imran:  190-191).
Dengan kesedaran melalui gagasan ayat-ayat Al-Qur`an boleh mencetus dan menyedarkan fikiran dan jiwa bagi mereka yang berfikir. Dengan penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Qur`an dan langsung tentang kejadian ciptaan Tuhan,  boleh membawa seorang penghayat mengungkapkan kekaguman yang menjadikannya seorang sasterawan, pemikir, filosof, saintis, seorang `abid dan seorang sufi.
Walau bagaimana kedua konsep bagi istilah pengasiungan (farq) dan penghimpunan (jam`u) adalah penting. Kedua-duanya kukuh dan mengukuhkan. Dengan farq dapat diteliti ke dalam secara halus dan mendalam dan mempunyai kesan langsung, dekat dan mendalam, manakala secara jam`u dapat dilihat keluar dengan lebih jelas dan menyeluruh dan membuat kesimpulan secara kukuh dan meyakinkan. Kedua-duanya sama sama berperanan di dalam memberi kefahaman dan bagi penghayatan.
Hayati puisi indah dipetik Al-Qushairy pada akhir pembicaraan tentang istilah farq dan jam`u:
Kebenaran  dalam kerahsiaan
Terhambur ungkapan dari lisan
Kita berhimpun mencari makna
Kita berpisah juga kerana  makna
Ghaibmu untuk mencari pandangan
Menjadikan jiwaku dalam dambaan !
 Di dalamnya ada lintasan makna yang merujuk kepada farq dan jam`u.

Sekian.

No comments:

Post a Comment