April 30, 2017

ISTILAH AL-LAWA`IH*, AL-T*AWALI` DAN AL-LAWAMI` : PERBANDINGAN


BBB, 02 Sha`ban 1438H. = 29 April 2017M. (Sabtu):
Tiga istilah yang menurut Al-Qushairy hampir berdekatan dari segi maknanya, tapi tidak diberi makna sebenarnya. Ketiga-tiganya dikatakan adalah pengalaman intuisi kalbu (gerak dan sentuhan kalbu) yang dialami oleh mereka yang pada tahap permulaan di dalam menjalani perjalanan kualiti rohani ke peringkat sejauh ma`rifat.
Al-Lawa`ih antara makna yang dapat diberi ialah isyarat cahaya) yang terpantul dari jauh.
Pentahapan bagi ketiga-ketiga istilah di atas dapat dibaratkan kepada konsep  mencari ilham yang mungkin dianggap mudah, tetapi adalah payah. Bagi mereka yang tidak berkenaan dengan keperluan tidak mempedulikan persoalan berkenaan, tetapi bagi mereka yang terlibat dengan kreativiti dan inovasi ianya adalah elemen penting bagi mencetuskan ilmu yang kemudian diolah kepada kreativiti dan penghasilan.
Dalam bidang kreativiti – cetusan awal yang diistlahkan sebagai  `al-lawa`ih*`  di atas amat penting ke arah pengolahan. Namun untuk membawa ke arah cetusan perlukan suasana keliling yang sesuai dan persoalan bagi cetusan awal yang merupakan lintasan atau sentuhan, idea kecil.  Suasana yang dimaksudkan, katakan dia seorang penulis, maka dia sendiri sebagai penulis sudah sedia  dengan keperluan  sebagai  penulis dan sudah ada ilmu berhubung dengan penulisan, cuma memerlukan sentuhan alamiah misalnya untuk suatu suasan yang ceria dan indah, yang mungkin dia berada di dalam hutan rekreasi yang mempunyai hutan yang menghijau rimbun dan mempunyai anak sungai yang berlari. Dengan melihat keindahan alam yang menghijau damai, ikan-ikan yang berenang tenang dapat mencetuskan mood dan  ilham baginya menggubah sebuah puisi yang menggambarkan keindaha alam yang diasosiakan dengan kebesaran Tuhan.
Keadaan sedemikian juga dapat dibandingkan dengan seorang yang mula tertarik kepada bidang kerohanian. Dia seharusnya berada dalam suasana yang menyediakan jiwanya tertarik kepada  alam kerohanian sedemikian. Ianya mungkin berlaku peristiwa yang memberi kesan kerohanian kepada dirinya. Sebagai contoh berlaku kematian orang yang dikasihinya, membawa keinsafan kepada dirinya yang  selama ini tidak memberi perhatian kepada agama. Dengan peristiwa yang dialami membawanya mendekati masjid dan berjinak-jinak, bukan sahaja menghadiri ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah, tetapi juga mengikuti kuliah-kuliah keagamaan dan kerohanian yang diajar di masjid dan dia tertarik dan terdorong bagi mendalaminya lebih mendalam. Permulaan ke arah keinsafan ini dapat dinisbahkan sebagai lawa`ih sebagaimana yang diistilah oleh Al-Qushairy.
Al-Qushairy membuat bandingan kepada perubahan yang berlaku dari peringkat permulaan dengan membandingkan kepada permulaan cahaya, sebagai hidayah permulaan seperti  puisi yang dipetiknya bermaksud:
Dia adalah cetusan cahaya menjelma
Dari kolum langit muncul tiba-tiba
Diibaratkan ilham yang menjelma bagi seorang penulis, maka ilham ini dilayan dan digarap dan dia mulai mencari kata-kata sesuai bagi meluahkan apa yang dialaminya. Peringkat ini dapat dibandingkan sebagai peringkat al-t*awali` dalam mana ia memberi perhatian terhadap lintasan dan cetusan awal dan memberi perhatian, bahkan sudah dapat ditanggap persoalan utama, katakan persoalan atau judul utamanya ialah `Rimba Mesra`. Dari pengolahan idea ini dia dapat mengolah tentang apa yang dilihat dari rimba, keajaiban daripadanya, ketenangan yang dapat dihayati, kepentingan dari eko-sistem dan bagi kehidupan.
Demikian juga bagi bidang kerohanian, misalnya  seorang yang mulai patuh beribadat dan berminat kepada bidang kerohanian, di samping dia berguru, dia mulai mencari sendiri bahan-bahan bagi meluaskan bidang kerohanian yang mulai dimasukinya, misalnya dengan membeli buku-buku yang berhubung dengannya dari penulis yang terkenal di dalam bidang berkenaan. Pengajian dan pencariaan, seterusnya penerokaan kepada  khazanah keilmuan berkenaan dan mulai menbentuk jiwanya dengan kelembutan dan kehalusan rasa, maka dia sebenarnya telah melangkah ke ruang yang lebih luas yang disifatkan dengan istilah al-t*awali` oleh Al-Qushairi.
T*ala` bererti naik, meningkat, mendalam, begitu juga tawali` banyak memberi perhatian, memutala`ah dan mendalam.
Perbandingan kepada cahaya yang memancar yang diibaratkan oleh Al-Qushairy itu, dapatlah dibandingkan sebagai cahaya awal, ialah sebagai cahaya di waktu subuh  pagi, bila matahari menjelang, maka pagi mulai cemerlang dengan cahaya, maka ianya bukan saja memulakan penebaran cahaya, tetapi mulai menampakkan ruang  dan kawasan yang sebelum ini di dalam gelap malam, tiada kepastian. Kini ruang mulai kelihatan dan apa yang terkandung di dalamnya mulai kelihatan.
Peringkat akhir bagi kesedaran awal yang disusun oleh Al-Qushairy ialah al-lawami` yang dari segi makna dari segi bahasa ialah:
Al-lami` dan al-lawami` ialah cahaya, banyak cahaya atau kilauan.
Ibarat kepada cahaya matahari yang naik, maka ianya pada peringkat jelas, ketara nampak, bahkan dikatakan bercahaya, gemilang cahaya.
Diibaratkan kepada ilham yang dibicarakan, maka ianya bukan lagi pada peringkat cetusan dan idea kasar, tapi sudah mantap dengan persoalan dan tiba pada peringkat pengolahan. Pada peringkat ini perlu kepada penyusunan idea, pemilihan kata dan menzahirkannya secara estetika. Peringkat yang memerlukan pendalaman idea dan persoalan, kreativiti dan kemampuan pemilihan kata, bukan saja yang sesuai, tetapi dapat memenuhi ciri estetika bagi sebuah karya kreatif.
Demikianlah juga bandingan dengan pengajian kerohanian, bukan saja pada peringkat pengisian, tetapi memerlukan peringkat pendalaman dan penghalusan. Ianya merupakan perjalanan yang panjang  yang  harus dilalui pencinta rohani kepada peringkat ma`rifat yang tidak bertepi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment