April 13, 2017

KATA-KATA ABU AL-HASAN `ALI BIN BUNDAR AL-S*AIRAFI


BBB,  15 Rajab 1438H. =  12 April 2017M. (Rabu):
Tokoh sufi seterusnya ialah Abu al-Hasan al-S*airafi, dia ialah `Ali bin Bundar bin al-Husain al-S*airafi. `Ali bin Bundar daripada kalangan tertinggi shaykh di Naisabur dan direzekikan  daripada ru`yah shaykh-shaykh dan sahabat mereka itu yang tidak diberi rezeki lain daripadanya.
Dia bersahabat di Naisabur dengan Abi `Uthman dan Mah*fuz*, di Samarqand dengan Muhamnmad bin al-Fadhl dan di Balakh dengan Muhammad bin H*amid, dan di Jurjan dengan Abi `Ali, dan di Al-Rayy dengan Yusof bin al-Husain, dan di Baghdad dengan Al-Junayd bin Muhamnmad, Ruym, Samnun, Abu al-`Abbas bin `At*a` , Abu Muhammad al-Hariri, dan di Sham dengan T*ahir al-Maqdisi, Abu `Abdullah al-Jala` dan Abu `Amrin al-Dimashqi dan di Mesir dengan Abi Bakr al-Misri, al-Zaqqaq dan Abi `Ali al-Rudzbari.
Dia banyak menyalin Al-Hadith dan meriwayatkannya. `Ali bin Bundar meninggal pada  (m. 359H.).
Adapun riwayat yang mana `Ali bin Bundar menjadi salah seorang perawinya ialah:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Bundar, berkata, bercakap kepada kami Da`wud bin Sulaiman bin Khuzaimah berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Samarqandi, berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Hassan berkata, bercakap kepada kami Sulaiman bin Bilal daripada Hisham bin `Urwah daripada `A`ishah bahawa Nabi s.`a.w. bersabda:
``Ni`ma al-Idam al-khall``, bermaksud, ``Seni`mat hidangan ialah al-khall (cuka).``
Maka riwayat-riwayat daripadanya:
``Aku mendengar `Ali bin Bundar berkata,
``Aku masuk ke Damshiq bagi menemui `Ali bin `Abdullah al-Jala`, maka dia berkata,
``Bila engkau sampai ke Damshiq ?
Kataku, ``Sejak tiga hari yang lepas.``
Katanya, ``Mengapa tak datang menemuiku ?``
Kataku, ``Aku pergi menemui Ibn Jaus*a` dan aku menulis daripada al-Hadith.``
Maka katanya kepada ku, ``Engkau lebih memberi perhatian kepada al-Sunnah dari yang fardhu (al-faridhah) .``
Aku mendengar Aba Nas*r al-T*usi berkata, katanya, aku bertanya kepada `Ali bin Bundar,
Apakah itu tasawuf ? Katanya, ``Menggugurkan pandangan kepada makhluk,  zahir dan batin.``
Katanya, dan berkata `Ali bin Bundar,
``Rosak hati di atas kiraan rosaknya generasi dan ahli-ahlinya.``
Aku mendengar anaknya, Aba al-Qasim, berkata, `Banyak sekali apa yang telah aku dengar dari bapaku, r.h.a. berkata,
``Tidak mungkin sesuatu tempat yang di atas cara yang tidak betul (balwa) menghasilkan yang betul.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``
``Wahai anakku, Ingatlah dari melakukan kesalahan terhadap makhluk. Siapa yang diredhai Allah sebagai hambaNya, maka diredhai oleh saudara-saudara.``
Katanya, adalah dia berkata, ``Berhati-hati dari kesebokan engkau dengan makhluk, kadang tidak memberi kebaikan  kepada engkau.``
Katanya, dia melihat pada tanganku sebuah kitab, maka katanya, ``Apakah ini ?``
Maka kataku, ``Kitab tentang Ma`rifah.``
``Tidakkah ma`rifah di dalam hati ?``
Maka kataku, ``Dalam usaha mendalaminya !``
Aku mendengar Aba Nas*r al-T*usi berkata,, aku mendengar `Ali bin Bundar berkata,
``Bukanlah faqir orang yang melahirkan kefaqirannya, adapun faqir ialah orang yang menyembuyikan kefaqirannya, sedang kelihatan dia baik dan gembira !``
Aku mendengar `Ali bin Bundar berkata, ``Zaman yang disebut padanya tentang  s*olah (islah) dan zaman yang diharap padanya solah.``             
Aku mendengar `Ali bin Bundar berkata, ``Pada satu hari aku membawa berjalan dengan Abi `Abdillah Mad bin Khafif. Maka katanya, kepadaku oleh Abu `Abdullah, `Segera wahai Aba al-Hasan. !, Kataku,
``Dengan keadaan uzur ?
Dia berkata, bahawa engkau berjumpa denga  Al-Junayd, aku belum menemuinya !.`` 
Dan aku mendengar anaknya Aba al-Qasim berkata,  adalah bapaku berkata,
``Baju yang aku gunakan bagi bersolat, aku tidak suka menggunakannya bagi menemui manusia dengannya.``
Katanya, dan dia bertanya  bagi setengah  (seorang) sahabatnya,
``Hendak ke mana ?``
Jawabnya,  ``Untuk bersiar (nazhah).``
Maka katanya, Siapa yang tidak mesra dengan halnya, tidak berjaya bernazhah, melainkan  kegusaran.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``
``Kebenaran ialah perkara yang besar yang dituntut oleh makhluk. Sesungguhnya kebenaran adalah perkara dunia dan akhirat.``
Demikian pendapat Abu al-Hasan `Ali bin Bundar al-S*airafi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment