April 9, 2017

IBRAHIM BIN AL-MUWALLAD : PERKARA NYATA DAN BERIBARAT


BBB,  11 Rajab 1438H. = 08 April 2017M. (Sabtu):
Tokoh seterusnya yang dipetikl daripada kitab  T*abaqat al-Sufiyyah yang disusun oleh `Abdul Rahman  al-Sulami  ialah Ibrahim bin al-Muwallad. Nama lengkapnya ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin al-Muwallad. Dia adalah dari kalangan pembesar shaykh-shaykh di Al-Rappah dan kalangan pemuda daripada mereka. Dia bersahabt dengan  Abdullah bin al-Jalla` al Dimashqi dan Ibrahim bin Da`wud al-Qassar al-Ruqiyy. Dia juga kalangan yang mengeluarkan fatwa dan terkenal dari segi latar perjalanan.
Ibrahim al-Muwallad al-Sufi mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kepada kami oleh Nas*r bin Muhammad bin Ahmad bin Ya`qub al-`At*t*ar di T*us, berkata, bercakap kepada kami oleh Ibrahim bin al-Muwallad al-Sufi di Rappah berkata, bercakap kepada kami, Muhammad bin Yusuf  al- Damshqi berkata, bercakap kepada kami Salman bin al-`Abbas bin al-Walid al-H*ims*iyy, berkata, bercakap kepada kami,  `Abdul Rahman bin Ayyub bi Sa`id al-Sakuni, berkata, bercakap kepada kami al`At*t*af bin Khalid daripada Nafi` daripada Ibn `Umar r.a. berkata, bersabda Rasulullahg s.a.w. bermaksud:
``Kalau diizinkan bagi ahli syurga berniaga, nescaya mereka berniaga dengan al-bazz dan al- `at*t*ar.``
Aku mendengar `Ali bin Sa`id berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata,, aku mendengar Ibrahim bin al-Muwallad berkata, ``Siapa yang permulaannya pengakhirannya dan pengakhirannya permulaannya pada ijtihad, melazimkannya permulaan dan pengakhiran.``
Katanya, dan aku mendengan Ibrahim berkata,, ``Siapa yang ditauliah meraikan yang  haqq, maka dia lebih tinggi dari melakukan siasah keilmuan.``
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata, ``Melaksanakan adab-adab ilmu dan syara` menyampaikan pelakunya kepada maqam kelebihan dan penerimaan.``
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata, ``Bahawa seorang hamba apabila berpagi-pagi dia mut*ala`ah dengan mentaati Allah, namun dia masih dipengaruhi syahwah,   juga syaitan dengan ma`siat. Allah memberi  dengan niat  baiknya berpagi-pagi, dia  sedar dengan perintah Allah. Dia berusaha meningkatkan adab dan membesarkan Allah dengan takbir Allahu Akbar berulang memberi kesan pada dirinya, nescaya dengan kesedaran dia lebih kukuh dari segi ketaatan, menyanggahi nafsu syaitan dan mengalahkan pengaruh syahwat. Dia ditolong mengalahi seterunya, dihilangkan waswas dari hatinya, masuk melalui pintu yang betul dan ke arah yang benar. Di dalam pertarungan dia mengalahkan seterunya dan tidak dikalahkan.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim, berkata, ``Kemanisan taat ialah dengan ikhlas, dan menghilangkan  dari diri sifat `ujub.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim berkata, ``Aku hairan bagi sesiapa yang mengenal jalan kepada Tuhannya, bagaimana dia hidup bersama lain daripada Allah Ta`ala.. Sedang Allah berfirman bermaksud:
``Dan balik kembalilah kepada Tuhan kamu  dengan berserahlah kamu  kepadaNya.`` (Al-Zumar: 54).
Katanya, aku mendengar Ibrahim berkata, ``Tertentu  bagi roh dengan sifat kegembiraan,, dia meninggi sentiasa kepada tempat gembira daripada mushahadah, dan jasad dijadikan dari  benda, maka dia sentiasa terdorong kembali kepada benda fizikal, siapa yang menuntut perkara yang fana ini dan memberi perhatian, maka dia lalai.``
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata, ``Siapa yang berkata tentang fana, maka dia fana, dan siapa yang membicarakan tentang Yang Kekal Allah memberi kebaikan baginya.``
Menasyidkan daku Mansur bin `Abdullah, katanya menasyidkan daku oleh Ibrahim bin al-Muwallad:
Tiada keguguran air mata kekasih ketika
Berdepan dengan air dan  api menyala
Bagi yang terdedah pada nyalaan terbakar
Dan bagi air mata duka air  berlari lancar.
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim bin al-Muwallad berkata, ``Setinggi nilai tasawuf, fana engkau padanya, apabila engkau fana, engkau berdepan dengan Yang Kekal selama. Kerana siapa yang tanggapan fana, dia menyaksikan yang dituntut. Dia Yang Baqa` berterusan.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim bin al-Muwallad berkata, ``Adab waktu makan, jangan memanjangkan huluran  tangan, kecuali di dalam keadaan darurat. Makan secara hati-hati dan tidak gelojoh.``
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata, ``Ada yang melakukan perintah  Allah antara bagai menerima dan enggan. Siapa yang dengan keikhlasan insya Allah dalam penerimaan.``

Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata, ``Bergaul diri perlu menjaga zahir dari segi ilmu, shara` dan akhlak, dan dari segi diri dalaman – hati hendaklah menjaga adab dari segi batin dari hal, wajdan dan kashaf.
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata, ``Ketika sementara,  selepas mujahadah boleh membinasakan permulaan dan hijab selepas kashaf adalah keadaan ke arah ahwal.``
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata,
``Diri engkau yang berjalan seiringan dengan engkau, dan hati engkau yang terbang bersama, pilihlah mana antara keduanya yang lebih cepat menyampaikan.
Demikian pendapat Ibrahim bin al-Muwallad tentang perkara nyata dan beribarat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment