April 3, 2017

T*AHIR AL-MAQDISI: ANTARA UNGKAPANNYA SUKAR DIFAHAMI


BBB, 05 Rajab 1438H. = 02 April 2017 (Ahad):
Tokoh sufi seterusnya ialah T*ahir al-Maqdisi, sebagaimana dinisbahkan kepada namanya, maka T*ahir adalah berasal dari Baitul Maqdis yang pada zamannya dikira di bawah kawasan Sham. Dia adalah dari kalangan shaykh tertinggi di Sham dan dari kalangan pemuka  zaman. Dia berkesempatan melihat Dzu al-Nun al-Mis*ri. Dia juga seorang yang `alim, Shibli menggelarkannya sebagai Tokoh Ahli al-Sham.
Kata ~Abdul Rahman al-Sulami:
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Dimashqi berkata, ``Aku mendengar  T*ahir al-Maqdisi disoal,``
``Mengapa sufi dinamakan dengan nama ini ?``
Maka katanya, ``Lantaran dia terlindung dari makhluk dengan benteng-benteng wajdan. Tetapi terbuka nya dengan kesempurnaan qasad.``
Katanya dan berkata T*ahir:
``Had ma`rifat ialah tajarrud diri  pada nafsu-nafsu dan tadbirannya, sama pada perkara yang besar atau yang kecil.``
Katanya, dan berkata T*ahir,
``Tidak baik kehidupan, melainkan bagi siapa yang melazimi sifat al-uns dan berada dalam suasana jiwa yang qudus, dan meliputi al-uns dengan al-quds dan al-quds dengan al-uns, kemudian hilang daripada mushahadah lantaran bermut*ala`ah dengan al-quds.``
Menasyidkan daku oleh `Abdullah bin Muhammad al-Dimashqi, dan menasyidkan daku oleh T*ahir al-Maqdisi bagi setengah kalangan mereka itu:
Aku memerhati bintang-bintang dan bukan keilmuanku bidang
Membilang gemerlapan bintang-bintang  bersempadan  kegelapan
Bagaimana  tidurnya  pemuda yang  tiada   lelap semalaman
Sedang segala  mata kelilingan  tenggelam   lelap   berterusan
Aku berjalan kepadanya dengan  hawa  perjalanan
Maka dia adalah korban tawanan dikalahkan kerinduan
Tidak tersisa baginya kecuali dia di dalam, asyik dan  cinta
Dikatakan  dia perindu mengangankan kesejahteraan jua
Kurus kerdil memakan diri diziarahi rusuh dalaman
Ditambah luka duka berdosa memanjang kesakitan.
Dan katanya, dan berkata T*ahir,
``Pencapaian ke tempat kejayaan tersekat, dan jalan-jalan kepadanya terhapus, dia mencari penuh harapan kepada perbatasan-perbatasan. Maka dia diingatkan  tempat-tempat hubungan adalah kemungkinan penipuan-penipuan. Diingatkan,
``Berdirilah di mana berdirinya orang-orang awam nescaya engkau selamat.``
Lalu dia berpuisi:
Pendustaan  antara dua pinggiran, dusta pada pinggir engkau dan satu benar
Aku mendengar dengan telingaku daripada engkau yang engkau tidak dengar
Aku tidak menghuni di bumi yang  kamu menghuninya
Supaya tidak mereka itu berkata aku denganmu  suka
Maka tidaklah hatiku mendapat pertunjukan tiada juga kerahmatan
Tidak  dengan engkau kekurangan dan tidak pula ketamakan.
Demikianlah ungkapan  T*ahir al-Maqdisi, biarpun ringkas, tetapi tidak mudah difahami, khususny a kandungan puisinya begitu imbiguiti dan  tidak mudah ditanggapi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment