April 6, 2017

KONTROVERSI AL-HUSAIN BIN MANSUR AL-HALLAJ: SEKADAR BANDINGAN


BBB,  08 Rajab 1438H. = 05 April 2017M. (Rabu):
Al-Hallaj ialah  gelaran bagi Al-Husain bin Mansur, kunyahnya ialah Abu Mughith. Dia adalah dari Ahli Baidha` di Parsi. Dia mendapat pendidikan di Wasit*  dan `Iraq. Dia bersahabat dengan  AL-Junayd,  Abi al-Husain al-Nuri, `Umar al-Makki, al-Fut*i dan yang lain. Al-Hallaj adalah tokoh kontroversi. Shaykh-shaykh bersalahan pendapat mengenainya. Kebanyakan `ulama atau shaykh-shaykh  menolaknya. Mereka menafi, mengabai dirinya sebagai sufi. Daripada mereka  itu ada yang menerimanya seperti Abu al-`Abbas bin ``At*a*, Abu `Abdullah ,  Muhammad Khafif dan Abu al-Qasim, Ibrahim bin Muhammad al-Nas*r Abadzi. Mereka memuji kepadanya, dan mengesahkan hal baginya, mereka menghikayatkan daripadanya kalamnya, mereka menjadikannya sebagai salah seorang  daripada muhaqqiqin, sehingga berkata Muhammad bin Khafif:
``Al-Husain bin Mansur adalah Alim Rabbani``
Dia dibunuh di Baghdad di pintu Al-T*aq pada hari Selasa 6 Dzul Qaedah tahun (m. 309H.).
Antara riwayat tentang Husain bin Mansur al-Hallaj:
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, aku mendengar Ahmad bin Faris berkata, aku mendengar Husain bin Mansur berkata, ``Terhijab mereka itu dengan nama, maka mereka itu hidup, kalaulah lahir bagi mereka itu ilmu qudrat, maka mereka itu hancur, dan kalau terbuka bagi mereka itu hijab nescaya mereka mati.``
Katanya, berkata Al-Hallaj, ``Wahai Tuhanku Engkau mengetahui kelemahanku dari berbagai tempat, kesyukuran kepada Engkau. Aku bersyukur kepada Engkau daripadaku, kerana shukur tidak lain kepada Engkau.``
Katanya, aku mendengar Al-Hallaj berkata, ``Siapa yang tidak prihatin terhadap amalan, disekat dari melaksanakan amal kepadaNya. Siapa yang tidak prihatin terhadap perkara yang diamalkan, dilindung dari melihat natijah dari amalan-amalan.``
Dan aku mendengar `Abdul Wahid berkata, aku mendengar Ahmad bi Faris berkata, aku mendengar Husain bin Mansur berkata, ``Nama-nama Allah Ta`ala, dari sekira didapati nama dan dari segi hak hakikat.``
Katanya, dan aku mendengar Husain berkata, ``Lintasan kepada haq, ialah yang tidak menghalangnya oleh sesuatu.``
Katanya, dan aku mendengar Al-Husain berkata, ``Apabila melepas hamba kepada maqam ma`rifat,  diilham Allah kepada lintasannya, maka dijaga sirrnya daripada mencetus kepada lintasan yang tidak haq.``
Katanya disoal Al-Husain,  ``Mengapa tamak Musa a.s. untuk melihat dan menanya Allah ?, Maka katanya, kerana berseorang dengan yang Haqq, bersendiri al-Haqq dengannya, pada semua ma`nanya. Dan jadilah Al-Haqq terdepan pada setiap  penglihatan kepadaNya.. Dia berdepan tanpa kepungan kepadanya, yang membawa kashaf zahir kepadanya, tidak secara ghaib. Yang demikian membawanya kepada menyoal tentang ru`yah dan tiada yang lain.``
Aku mendengar Aba al-Husain al-Farisi. Katanya menasyidkan daku oleh Ibn Fatik, untuk Al-Husain bin Mansur:
Engkau dengan mesra hati berterusan
Seperti  dari kelopak air mata berlarian
Hati kecil dirongga dada dalam bimbang
Seperti berlalu roh dari sekujur  badan
Tanpa hening  bimbang berterusan
Melainkan pergerakan mengosongkan.
Aku mendengar  `Abdul Wahid al-Sayyari berkata, aku mendengar Faris al-Baghdadi, aku bertanya Husain bin Mansur tentang murid, ``Dia ialah yang menumpukan jiwanya kepada Allah, maka seharusnya  tiada kerosakan hingga kesampaian.``
Aku mendengar Husain bin Mansur berkata, ``Al-Haqq adalah kepadaNya menjadi maksud, dengan ibadat dan kepadaNya disembah, dengan ketaatan dan tiada dishahadah dengan yang lain daripadaNya.
Dinasyidkan kepada Al-Husain bin Mansur:
Intuisi wajdan menggapai haqq keseluruhan
Meski lemah menanggapi oleh kefahaman
Tidaklah wajdan melainkan lintasan tanggap
Bagai  pucuk api gelodak dalam  menghangat.
Dan dengannya katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata,  ``Siapa yang mendapat cahaya tauhid, maka terlindung baginya ibarat secara tajrid, kesegalaan bercakap dengan bahasanya membuka yang terlindung.
Dan dengannya, katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Siapa memohon pertolongan kepada Haqq dengan cahaya iman seperti orang menuntut matahari dengan pancaran cahaya kepada planet-planet.
Dan dengan katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur, berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan sahaba `Al-Juba`i` .  Tatkala Allah Ta`ala menjadikan jisim-jisim dengan tiada `illah, begitu juga dia menjadikan padanya sifat-sifat tiada `illah, sebagaimana tiada memiliki hamba akan asal perbuatannya.  Sebagaimana dia tidak memiliki perbuatannya.`
(Di atas adalah faham ` Al-Juba`i`  tentang perbuatan sebagaimana terdapat juga fahaman Mu`tazilah dan Ahl al-Sunnah mengenai perbuatan).
Dan dengannya  katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Tidak berspisah manusia (bashariyyah) daripadanya dan tidak pula bersambung dengannya.``  (Pendapat Al-Hallaj).
Demikianlah sengaja dibawa pandangan yang bersifat kontroversi dari Al-Hallaj, sebagai variasi dan perbandingan yang dapat diteliti dan tidak perlu dijadikan ikutan dan pegangan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment