April 25, 2017

KONSEP SEDAR DAN MABUK: RASIONAL NERACA PERTIMBANGAN


BBB,  27 Rajab 1438H. = 24 April 2017M. (Isnin):
Istilah kesufian selanjutnya yang disusun oleh Al-Qushairy ialah al-S*ah*wu dan al-Sukr. Kita terjemahkan kepada `Sedar` dan `Mabuk`.
Istilah al-sahwu boleh juga diterjemahkan kepada `jaga`, tetapi dia mungkin dianggap sebagai lawan bagi `tidur`, tetapi sedar adalah lebih daripada makna jaga.
Kita, khususnya manusia di dalam kehidupan secara normal mengalami dua situasi utama, iaitu sedar dan tidak sedar. Tidak sedar adalah sebab tidur dan hilang ingatan.
Istilah Sedar dari segi lughah mempunyai martabat-martabat.
Martabat biasa bagi  seseorang, bahawa dia berada di dalam keadaan normal, rasional, tidak lupa dan menjalankan aktiviti dan komunikasi seperti biasa seperti pergi bekerja, menjalankan urusan, pulang dan rehat dan berinteraksi dengan masyarakat seperti hadir ke majlis jemputan kahwin dan ke masjid dan surau beribadat dan menggunakan masa istirihat bersama keluarga dan sebagainya.
Sedar yang lebih tinggi,  ialah kesedaran yang beserta dengan ilmu pengetahuan. Kesedaran yang demikian jika dilakukan ialah  berdasarkan ilmu dan dengan demikian bila dilakukan sesuatu amalan, maka amalan dan pekerjaannya lebih baik. Orang yang beribadat berdasarkan keilmuan yang dipelajari, maka ibadatnya lebih baik dan sempurna, dan insya Allah amalannya diterima Allah dan mendapat ganjaran yang lebih tinggi, bahkan menjadi panduan dan ikutan yang lain. Kesedarn berdasarkan ilmu juga di dalam bidang-bidang kehidupan. Misalnya seorang menjalankan perusahaan perniagaan atau pertanian lebih berjaya dari orang yang tidak berilmu. Tahap tertinggi, ialah kesedaran orang yang berilmu, pakar dan berada pada peringkat kepimpinan pada tahap tinggi dan menerajui bidang-bidang kepakaran masing-masing.
Di sebalik kesadaran ialah  yang tidak sedar, lalai dan lupa dan lebih daripada itu orang yang tidak berakal. Kedudukan orang yang sedemikian ini tentulah pada tahap bawah. Amal dan kerjanya tidak dapat diterima dan mungkin tidak memberi hasil yang baik. Sekiranya ianya tidak berakal, maka dia terkeluar dari taklif.
Adapun yang diperkatakan oleh Al-Qushairy, ialah persoalam sedar dan sukr. Sedar menurutnya ialah sedar selepas berlakunya ghaib (ekstrim) sebagaimana yang telah diperkatakan sebelum ini. Bagi memahami aspek ini kita melalui aspek seni, bahawa untuk masuk ke alam seni dan mampu menghasilkan sesuatu hasil seni yang bermutu, katakan seni puisi, khat atau seni ragam hias bersifat geometrik, alam fauna dan flora, bahawa seorang seniman tidak dapat menggubah atau mencipta selain dari berilmu perlu mood dan situasi intuitif yang dapat meningkatkannya dari level biasa, ke level seni yang menggetarkan jiwa seninya. Dikala itu baru dapat dia menanggapi ilham, dan dapat menggubahkan  dengan sesuatu yang teradun dengan elemen seni. Proses dan pengalaman seni ini memerlukan  masa dan tambahan masa. Penggubah perlu berada di dalam alam seni yang mengharu, sedih, pilu, gembira, kudus, halus dan berbagai lagi. Mood seni ini kadang-kadang menghanyutkan si penggubah ke level yang dia terangkat dari suasana biasa. Alam seni dan suasana mempengaruhi watak dan pembawaan ahli seni.  Watak mereka antaranya tidak normal, pelik dan hanyut dalam alam seni yang boleh disifatkan mereka `kemabukan rasa`.
Dengan memahami proses seni dan ciptaan yang bersifat alamiah, maka sebagaimana pernah kita katakan bahawa tasawuf dan elemen yang ada di dalamnya ada semacam persamaan dengan proses  ketasawufan – seni rohani intuitif dan wajdan yang bersifat kudus.. Proses tasawuf, selain dari memerlukan bekalan keilmuan Islam yang seharusnya luas, sebenarnya juga melalui proses penghayatan intuitif dan wajdan, termasuk proses menghayati aspek-aspek alamiah secara rohani yang menyedar dan hadir dalam diri tentang kekuasaan, kebesaran, keindahan dan keagungan Tuhan, Proses yang dilalui berbagai-bagai aspek ahwal dan maqam, misalnya dari taubat,  takut, harap, sabar, syukur, taqwa dan redha adalah proses konsentrasi dan rohani dalam  menyucikan diri dan hati – termasuk melalui ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah yang pada puncaknya  distilah sebagai cinta Ilahi.
Cinta Ilahi ialah usaha mendekati dan intim diri dengan Allah dan mencari keredhaan. Dalam mana seorang hamba beribadat dengan penuh ikhlas serta melakukan segala perintah Allah dengan penuh mesra dan cinta. Orang yang cinta sanggup melakukan apa saja bagi mendapat  keredhaan yang dicintai. Dia dengan penuh mesra berzikir, bertahmid, bertahlil, bertabhil, dan jika dia seorang penyair, terluah darinya ungkapan-ungkapan puisi cinta Ilahi yang indah yang ramai dari penyair sufi menggubah puisi-puisi cinta Ilahi. Seperti Rabi`ah al-`Adawiyyah dengan cinta Ilahinya, bahawa cintanya bukan kerana maukan syurga dan tidak kerana takutkan neraka, tetapi cintanya kepada DzatNya semata, atau cinta Ketuhanan Jalaluddin Rumi yang mendayu-dayu rindu untuk kembali kepada Ilahi yang darinya kita datang dilambangkan dengan `Seruling Bambunya.
Walau bagaimana tumpuan sepenuhnya terhadap sesuatu, khususnya `Cinta Ilahi` boleh membawa kepada tingkatan yang lebih  dari  ghaib yang disebut sebagai `Sukr ` (mabuk). Peringkat yang menghilangkan sedar, sebagaimana dialami oleh Al-Hallaj yang membawanya mengungkapkan perkara-perkara yang kontroversi  dari segi akidah.  Sebab itu Al-Hallaj ditolak oleh kalangan ulama`, termasuk dari kalangan sufi, walaupun ada sebahagian yang membelanya  sebagaimana pernah diperkatakan.
Jadi peringkat `sukr` (mabuk) adalah peringkat ekstrim dari segi ghaib  hingga ianya kembali  sedar, sebagaimana diungkapkan dalam puisi dipetik oleh Al-Qushairy:
Apabila subuh menyinsing maka bintang istirahah
Sedar kembali  baginya dari mabuk  menggugah.
Pengalaman sedemikian juga berlaku di kalangan orang seni yang terbawa di dalam kehidupan secara tidak keruan yang tentulah tidak cocok dengan cara kehidupan normal.
Berakal dan rasional neraca pertimbangan dalam Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment