April 10, 2017

PENDAPAT ABU `ABDILLAH BIN SALIM AL-BAS*RI


BBB,  12 Rajab 1438H. = 09 April 201`7M. (Ahad):
Senarai seterusnya ialah Abu `Abdillah bin Salim al-Basri. Nama lengkapnya ialah Abu `Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Salim. Beliau adalah sahabat bagi Suhail bin `Abdullah al-Tustari dan menjadi perawi bagi kalamnya. Dia tidak cenderung kepada shaykh yang lain.
`Abdullah bin Salim adalah dari kalangan mujtahid. Tarikatnya ialah tarikat ustadznya – Sahl. Dia mempunyai sahabat-sahabat di Basrah yang cenderung kepadanya. Juga sahabat-sahabat bagi anaknya Abi al-Hasan.
Riwayat-riwayat yang berkait dengannya:
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata, menanya seorang lelaki terhadap Aba `Abdillah bin Salim dan aku mendengarnya,
``Adakah kita dituntut menyembah (di dalam ibadat) dengan usaha (kasab) atau dengan tawakkal ?``
Maka katanya, ``Tawakkal adalah hal Rasulillah s.a.w. dan kasb adalah Sunnah Rasulillah s.a.w.`` Adapun disunnahkan al-kasb bagi siapa yang lemah dari hal tawakkal dan gugur dari darajah `al-kamal` yang menjadi hal Rasulillah s.a.w. Siapa yang berkemampuan (at*aqa) bertawakkal, maka kasab tidak harus baginya, melainkan kasab secara mu`awanah, bukan kasab pergantungan (i`timad`) di atasnya. Siapa yang lemah dari hal tawakkal yang dia adalah hal Rasulillah s.a.w. diharuskan bagi mencari kehidupan dan kasb, supaya dia tidak jatuh dari darajah Sunnahnya yang menyebabkan gugur dari darajah halnya.``
Katanya, dan aku mendengar Aba `Abdillah bin Salim berkata,
``Siapa yang beramal kepada Allah Ta`ala,  sebagaimana ru`yah yang lalu kemungkinan zahir ke atasnya kemuliaan-kemuliaan (karamat).``
Katanya, dan aku mendengar Aba `Abdillah bin Salim berkata, ``
``Hilang dari hati kegelapan riya` ialah dengan cahaya ikhlas dan kegelapan dusta dengan cahaya benar.``
Katanya,  aku mendengar Aba `Abdillah bin Salim berkata, ``
``Siapa yang sabar menyalahi nafsu diri, nescaya Allah menyampaikannya kepada maqam `uns` kepadaNya.
Katanya, dan aku mendengar Ibn Salim disoal,  ``Bagaimana mengenal auliya` di dalam makhluk ?``
Maka katanya, ``Dengan lembut tuturkata mereka itu, elok akhlak mereka, manis muka mereka itu, bersifat pemurah mereka itu, kurang penentangan, menerima `uzur mereka yang memohon keuzuran kepada mereka, sempurna sifat kasihan belas di atas semua khalayak dari segi kebajikan mereka dan kesalahan mereka.``
Katanya, aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Siapa yang bertawakkal kepada Allah nescya Allah menenangkan hatinya dengan nur hikmah dan menghilangkan darinya segala duka. Dia menyampaikannya kepada setiap yang dikasihi, kerana Allah `Azza wa Jalla berfirman bermaksud:
``Siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Dialah yang mencukupkannya.`` (Al-T*alaq: 3).
Ya`ni Dialah yang mengadakan baginya segala keperluan.
Katanya, dan aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Tawakkal kepada Allah sebagai satu kefadhuan, kerana Allah Ta`ala berfirman, bermaksud:
``Dan kepada Allah jualah, hendaklah kamu semua berserah.`` (Al-Ma`idah: 23).
Dan gerak daya pada mencari rezeki adalah harus bagi yang lemah daripada tawakkal, kerana Allah Ta`ala berfirman bermaksud:
``Makanlah kamu dari makanan-makanan  yang baik  yang telah kami kurniakan kepada kamu.`` (Al--Baqarah: 57).
Dan apa yang dibuka kepada kamu dari pencarian dan usaha yang menghasilkan kebaikan dan keburukan. Dan apa yang dibuka bagi tawakkal ialah perkara-perkara yang baik, kerana ianya adalah dari perkara yang baik.``
Katanya, aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Ru`yah yang murni menghasilkan hubungan yang baik.``
Katanya, aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Menutup aurat seseorang, ialah kehormatan, kelembutan dan kemurahannya, dan menegakkannya pada tiap-tiap hal dengan kebenaran.``
Katanya, aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Bersungguhlah pada menjaga diri supaya jagaan pemeliharaan. Maka seorang yang di dalam ri`ayah kebenaran adalah di dalam kawalan keselamatan yang kukuh.``
Katanya, aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Siapa yang terdidik secara tauhid, mengukuhkan himmah, membawanya kepada taman membukakan dirinya ke jalan Allah, menghilangkan kerisauannya. Siapa yang mengadu, maka dia taraddud dari segi aduan hingga dia dihukum Allah dengan sikapnya.
Dan katanya, aku mendengar Ibn Salim berkata, ``Angkatlah kadar engkau dari kebiasaan tabiat yang hina yang menyimpang dari tabiat yang mulia. Hiduplah di dalam kenikmatan dikurniai Allah. Kalau engkau berpaling memutuskan engkau denganNya. Kalau engkau memilih jalan hina, maka tidak kemana, tiada kebaikan, tiada kebajikan dan tiada peningkatan.  Jika terhasil dan terhasil yang engkau menganggap berharga sebenarnya tiada apa. Itulah semata.
Demikian pendapat `Abdullah bin Salim al-Bas*ri untuk dinilai dan diteliti.

Sekian.

No comments:

Post a Comment