April 20, 2019

AMANAHRAYA MENAKUTKAN ORANG RAMAI ?


AMANAHRAYA MENAKUTKAN ORNG RAMAI ?
(Fikrah Bangi:  200),
BBB, 14 Sha`ban 1440H. = 20 April 2019M. (Sabtu).
Selama ini adalah menjadi sindrom  ketakutan orang ramai untuk berurus mengenai harta pesaka dengan Amanahraya. Bahkan selalu diungkapkan, ``Elak harta pesaka dari sampai kepada Amanahraya.`` Selesaikan sama ada pada masa masih hidup atau diwasiatkan atau diselesaikan menurut fara`idh dan jangan sampai kepada Amanahraya.``
Jika harta smpai ke Amanahraya untuk diselesaikan, maka antara risikonya
1)      Sukar membuat urusan:
2)      Pengurusan mengambil masa yang panjang
3)      Sebahagian daripada harta akan susut diambil oleh Amanahraya sehingga 15%.
4)      Buat pembahagian dari awal masa hidup dan wasiat
5)      Pembahagian menurut fara`idh.
Untuk kefahaman para jama`ah Masjid Al-Umm, pihak Jawatankuasa memang sejak bulan Februari 2019 menjemput Pakar Harta Pesaka,, iaitu pensyarah  bidang  Wirathah dari Jabatan Syari`ah UKM menyampaikan kuliah bulanman mulai dari bulan Februari 2019. Pensyarah yang dimaksudkan ialah Dr. Mohd. Zamro bin Muda.
Beliau telah mengajar mengenai hukum hakam dan pembahagian harta pesaka menurut fara`idh. Dari penyampaianya menunjukkan beliau seorang yang mahir di dalam bidang fara`idh. Beliau bukan saja mengajar, tetapi menjadi Pakar Rujuk mengenai wirathah, dirujuk oleh  pengamal undang-undang, jabatan-jabatan agama negeri dan oleh mereka yang berurusan dengan harta pesaka.. Kuliah masih berterusan, insya Allah para jama`ah Masjid Al-Umm akan lebih faham mengenai wirathah.
Secara kebetula pihak Amanahraya datang ke Pejabat Masjid Al-Umm untuk berbincang, kiranya ada peluang pihak Amanahraya mau menerangkan peranan Amanahraya di dalam mengendalikan harta-harta orang Islam. Untuk mendapat kefahaman terutama mengenai ketakutan orang ramai untuk berurus dengan Amanahraya, maka pihak Masjid menyediakan satu slot waktu pada hari Juma`at malam pada 19 April. Kita difahamkan pihak Amanahraya sudah mempunyai Pejabat Caangannya di Bandar Baru Bangi di Seksyen 8, bagi masayarkat di Bandar Baru berurus. Walau bagaimana seorang saja pegawai – sepatutnya dua, yang datang pada malam itu, iaitu  Ustaz Hilmi bin Abdul Hadi. Beliau adalah graduan dari Universiti Al-Azhar..
Penerangan yang diberi tidak begitu berbeza dari apa yag dikuliahkan oleh Dr. Mohd Zamro. Misalnya pra-syarat sebelum dilakukan pembahagian harta pesaka hendaklah selesai empat syarat:
1)      Selesaikan perbelanjaan pengurusan jenazah dengan menggunakan harta  si mati
2)      Selesaikan segala hutang si mati
3)      Selesaikan bahagian harta sepencarian dengan si isteri/suami si mati
4)      Selesaikan wasiat si mati kepada bukan ahli waris – tidak melebihi satu pertiga
Selepas itu barulah boleh dibahagikan menurut fara`idh. Walau bagaimana menurut Ustaz Hilmi, banyak harta pesaka tidak berselesaian dan tidak dituntut oleh waris. Menurutnya jumlah harta tak diselesaikan:
1)       2006  sebanyak RM38 bilion
2)      2012         ,,          RM42 bilion
3)      2016        ,,           RM60 bilion
4)      2018        ,            RM 69 bilion.
Begitu banyak harta umat Islam yang beku dan tidak berkembang. Kita berpendapat ini aset umat Islam yang perlu diurus dengan baik dan profesional. Ia dapat dijadikan harat Umat Islam seperti Tabung Haji. Ianya perlu dikenalpasti pemilik dan dapat mengambil faedah darinya, disamping dijadikan satu lagi institusi kewangan umat Islam.
Adalah dicadangkan iaitu
1)      Diadakan kongres harta pesaka Umat Islam
2)      Wujudkan kumpulan harta wirathah umat Islam ditadbir para profesional.
3)      Urus harta umat Islam mesra pelanggan, tanpa potongan, cukup pengurusan dari dividen
4)      Keuntungan sama didapati oleh waris yang tidak mau keluarkan dari harta wirathah
5)       Modal boleh dikembangkan sekianya ada keuntungan.
Kerajaan perlu bertindak untuk kepentingan ekonomi umat. Jangan biarkan harta umat Islam terus beku.
Sekian.

No comments:

Post a Comment