April 13, 2019

PENAMBAHBAIKAN POLITIK DAN PENTADBIRAN NEGARA


PENAMBAHBAIKAN POLITIK DAN PENTADBIRAN NEGARA
(Fikrah Bangi: 193),
BBB,  07 Sha`ban 1440H. = 13 April 2019M. (Sabtu):
Berikut dari usul mengembalikan hak Sabah dan Sarawak sebagaimana dalam Pejanjian Pembentukan Malaysia 1963, walaupun gagal mendapat kelulusan dua pertiga di Parlimen (8 April 2019), tetapi tuntutan menjadikan status semua negeri dan wilayat di Malaysia `SAMA` adalah sesuatu yang wajar. Namun dalam masa berlakunya pertembungan kuasa politik dan Diraja, dan berbagai-bagai masalah politik yang lain, adalah wajar dibincangkan tentang penambahbaikan kaedah politik dan pemerintahan negara dengan mengambil kira perkara-perkara utama berikut:
1)      Meniadakan Dewan Negara. Cukup dengan hanya Dewan Rakyat.
2)      Pengurangan kuasa politik semata-mata yang berhak memerintah.
3)      Mengembalikan sebahagian dari hak dan kuasa negeri, termasuk hak Raja Berperlembagaan.
4)      Pemilihan Perdana Menteri dan Timbalan secara bebas dan terbuka, bukan mewakili satu parti politik tertentu.
5)      Mempertahan dan memperkasakan Perlembagaan Negara yang pada puncaknya Yang Di Pertuan Agung sebagai Raja Berperlembagaan.
Penjelasan:
Perkara pertama adalah jelas. Dapat mengurangkan perbelanjaan dan segera membuat keputusan.
Perkara 2.
Rakyat memilih wakil rakyat hanya 50% ahli Parlimen dan ADUN melalui pilihanraya.. 50% dipilih secara `Tanpa Pilihanraya – Melalui seleksi sidang`. (25% dari kalangan pentadbir yang sedia ada di dalam setiap negeri dan 25% lagi ialah dari kalangan profesional seperti pensyarah, ulama`, ahli koperat, ahli ekonomi, jurutera, pakar undang-undang, Ngo dan berbagai profesional yang lain. Mereka dipilih mewakili berdasarkan negeri. Dengan demikian orang politik tidak diberi kuasa sepenuh. Sebarang peralihan kekuasaan berlaku dengan licin kerana separuh dari pemerintah ditunjuk oleh negeri (Penentuan juga dari Dewan Diraja). Berpolitik tidak terbuka sepanjang masa, tetapi politik berparti hanya aktif pada tahun akhir dari lima tahun. Ini menyelamatkan masa dari tertumpu kepada politik dan mengelak dari konflik perbalahan berterusan.
Fakta tiga, bila dilakukan pengurangan hak politik dan sebahagian kuasa memilih diberi kepada negeri dan Kuasa Diraja, bererti kuasa negeri bertambah.
Fakta 4. Pemilihan Perdana Menteri dan Timbalan hendaklah dilakukan dalam pilihanraya lima tahun sekali itu bebas dari berpihak kepada parti. Ia dipihak berdasarkan profesional, keilmuan dan berkelayakan (berwibawa). Bila Perdana Menteri dan Timbalan yang sedemikian  adalah bebas dan tidak mengikut telunjuk satu parti dan lebih adil kepada semua.
Pemilihan calon yang layak ini adalah dari pandangan negeri, kalangan pentadbir dan profesional yang diperkatakan di atas. Mereka lebih patuh kepada perlembagaan Negara dan bukan dari parti. Kabinet adalah campuran berimbang antara orang politik, pegawai-pegawai Tadbir dan kalangan profesional.
Pemilihan Yang Di Pertuan Agong (Fakta 5) adalah menurut kaedah pemilihan yang ada sekarang dengan  unsur-unsur penambahbaikan jika perlu.
Apa yang dibicarakan ialah berasaskan lima prinsip utama. Perkara-perkara yang lain sebagai penambaikan perlulah dibincang secara lebih detail dan mendalam.
Pendekatan di atas dapat mengurangkan kuasa politik melampau (berubah 100%). Dapat memantapkan pemerintahan dengan pegawai-pegawai berpengalaman, lebih-lebih lagi diperkukuhkan dengan kalangan profesional yang juga dipilih lima tahun sekali atau ditukar jika difikirkan lebih baik. Dengan demikian kuasa negeri dapat ditambah dan mengurangkan kongkongan Federal.
Sekian.

No comments:

Post a Comment