June 30, 2019

PENDIDIKAN SEKTOR PENTING BAGI KONSEP ` BERILMU BERPERADABAN`


PENDIDIKAN SEKTOR PENTING BAGI KONSEP `BERILMU BERPERADABAN`
(Fikrah Bangi: 271),
BBB:  26 Syawal 1440H. = 30 Jun 2019M., (Ahad).
Pendidikan adalah sektor penting bagi konsep `Berilmu Berperadaban` yang dapat diaplikasikan kepada individu, masyarakat, bangsa dan negara.
Berilmu adalah fitrah dan keperluan yang patut digarap individu, masyarakat. Bangsa dan negera. Dengan penggarapan dapat mengeluarkan potensi yang ada pada mereka bagi kepentingan individu  dan kepentingan semua. Pendidikan bukan apa yang difahami seperti  pendidikan formal melalui  sekolah hingga kepada pengajian tinggi, tetapi adalah lebih luas dari itu. Ianya melibatkan masyarakat dan merupakan pendidikan sepanjamg hayat. Lantaran itu, konsep pendidikan terhad selama ini hendaklah dirubah kepada `Pendidikan Sehayat- Menzahirkan Potensi dan Bakat`. Pendidikan aeperti yang dilihat adalah sesuatu yang bersifat fitrah.
Kalau fitrah insan setiap hari memerlukan makanan dan minuman bagi memenuhi tuntutan fizikal, maka tuntutan akal dan rohani memerlukan ilmu bagi memenuhi tuntutan akli dan rohani.  Dapatlah dikatakan kemajuan insan sehingga kini adalah hasil dari ilmu dan pengalaman yang telah dilalui. Pun begitu masih terhad dari segi pencapaian. Adalah tidak rugi, bahkan menguntungkan jika sekiranya masyarakat digembeling dan digerakkan di dalam gelombang kesedaran keilmuan dan mereka digerak maju ke hadapan. Dengan Berilmu sebenarnya adalah meningkatkan kualiti individu dan masyarakat yang mempunyai daya keilmuan dan intelektual yang lebih tinggi yang sekali gus membentuk  pandangan wujud yang betul dan positif dan menjadikan diri dan masyarakat berpotensi berkualiti dan maju serta menuju ke arah kehidupan terbaik.
Wilayah `Berilmu Berperadaban` adalah wilayah yang besar. Ianya hendaklah menjadi agenda negara dan pemerintah. Yang terlibat adalah:
·         Warga mesyarakat berbagai keadaan.
·         Kurikulum Pendidikan sehayat
·         Jenis dan tahap pendidikan
·         Gemblingan tenaga guru dan pembimbing
·         Standard, kualiti dan aplikasi
Sasaran pendidikan adalah seluruh warga masyarakat dari anak-anak, ke sekolah dan pengajian tinggi dan mereka yang terlibat di dalam pekerjaan dan berbagai sektor hidup.
Pendidikan formal adalah melibatkan anak-anak pada peringkat tadika, membawa ke sekolah hingga ke pengajian tinggi.  Mereka yang keluar dari pengajian formal dan tidak formal dan bekerja juga akan terus berada di dalam suasana pendidikan.
Bagi yang bekerja, maka pendidikan adalah melalui institusi pekerjaan yang ada padanya bahagian pendidikan seperti di pejabat dan institusi masing-masing, manakala bagi yang bekerja awam adalah melalui pendidikan di tempat kerja mereka. Bagi orang ramai dan ibu bapa adalah melalui dewan, balai dan ruang-ruang pertemuan. Termasuk pendidikan secara terbuka melalui masjid, surau dan ruang-ruang yang dapat digunakan bagi pengajaran. Masjid surau diluaskan skop tidak saja mengajar dan mendidik bidang keagamaan, tetapi juga bersifat kemasyarakatan.
Bidang-bidang yang diajarkan
·         Pengajian formal melalui sekolah hingga pengajian tinggi
·         Bidang melibatkan pekerja yang dapat meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti
·         Tambahan keilmuan bersifat, agama dan nilai akhlak.
·         Kesedaran warga, kenegaraan,khidmat dan kemanusiaan.
·         Bermanfaat dan berkualiti.
Melalui pendidikan berterusan diharap kualiti insan akan meningkat, begitu juga kualiti hidup dan  kesedaran kemanusiaan, kealaman dan keabadian akan meningkat.
Warga dan Negara adalah maju.
Sekian.

No comments:

Post a Comment