December 21, 2020

 

FIKIRAN TERSUSUN  BAHASA BERALUN

(Fikrah Bangi:  808).

BBB:  06 Jamadil-Awwal 1442H. = 21 Disember 2020M. (Isnin).

 

Berbahasa adalah aktiviti menyusun fikiran atau apa-apa perkara yang hendak dikeluarkan dari minda-hati yang disalurkan kepada aktiviti spontan dalam memilih kata dan kalimat yang bersesuaian yang dicurah di dalam kata-kata atau ayat  tersusun  sehingga penyampai dan penerima menjangka dapat difahami mesej yang disampaikan.

Dalam keadaan biasa percakapan keluar dan diterima dan berlaku komunikasi secara biasa sebagai bahasa basahan atau bahasa urusan seharian.

Pada tahap tinggi dan formal berlaku ketelitian dari segi penyusunan fikiran dan penyampaian melalui bahasa. Sebagai contoh seorang ketua kampung yang mau menyampaikan arahan kepada anak buah, memikir panjang di dalam memilih fikiran dengan bahasa yang dikira beradab. Maka keluarlah dari pimpinan fikiran-fikiran yang bernas dengan bahasa yang beradab dan penuh seni dan indah. Ketua kampung yang merupakan ketua adat berpesan kepada anak buahnya aturan dan adat yang perlu dipatuhi. Misalnya tercetus idea dan pemilihan kata secara kreatif yang kadang-kadang juga bersifat spontan. Misalnya mengingatkan anak buah di dalam kehidupan masyarakat sekampung:

Duduk berpeleseran

Dekat rumah dekat kampung

Seperigi setepian,

Segayung sepegiliran

Ibarat labu menjalar ke hulu

Ibarat kundur menjalar ke hilir

Pangkalnya sama dipupuk

Pucuknya sama dirintis

Ke bukit sama didaki

Ke lurah sama dituruni

Berat sama dipikul

Ringan sama dijinjing

Hati gajah sama dilapah

Hati kuman sama dicecah.

Ungkapan di atas adalah secara bebas, tetapi adalah menganduni fikiran yang disusun rapi mengenai kehidupan masyarakat yang dipesan oleh ketua kampung atau ketua adat supaya mengikut nilai dan norma masyarakat yang telah terbina selama ini.

Walaupun ungkapan adalah bebas, tetapi pemilihan kata dibuat begitu teliti, begitu juga dengan bandingan-bandingan begitu tepat. Apa yang dapat dirasai ungkapan di atas, yang merupakan bahasa beradat atau dengan istilah khususnya teromba adalah bukan saja sebagai kata-kata adat, tetapi kata-kata hikmat yang mendalam dari segi fikiran dan perbandingan dan begitu indah dari segi pemilihan bahasa.

Melihat dari segi ungkapan, ianya dianggap bahasa adat yang tidak lagi mencerminkan kehidupan kekinian, tetapi dari semangat menyusun fikiran dan bahasa secara indah, ianya dapat dipraktikkan ke dalam suasana berbahasa kini. Ianya boleh digunakan oleh pemimpin-pemimpin di dalam menyampaikan amanat. speaker,ahli parlimen dan ahli dewan undangan negeri bila berucap.

Contoh ketika berada dalam keadaan kekinian. Masalahnya pimpinan yang mungkin diharapkan dapat mengungkapkan sesuatu persoalan dengan fikiran teratur dan bahasa yang tersusun. Misalnya dalam suasana negara dalam musim banjir dapat digambarkan.

Musim bah Pantai Timur tiba

Angin kencang laut gelombang

Berhari-hari  turun  hujan

Laju air di ulu, tepu air di kuala

Melempah ke sawah ke jalan

 Kampung-kampung tenggelam banjir

Mereka terancam dibawa ke pusat pemindahan

Hanyut  dielak dipintas dihalang

Yang tenggelam diselam diselamatkan

Prihatin pemerintah  dengan persediaan

Sebelum musim tengkujuh lengkap peralatan

Elak ancaman keselamatan rakyat diutamakan.

 

Sebenarnya berbagai gambaran  dapat dilakukan menurut susana, peristiwa dan tempat bersesuaian yang mencerminkan bahasa dimartabatkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment