December 23, 2020

 

PIMPINAN  DAN  ULAMA` GUNA KEINDAHAN  BAHASA

(Fikrah Bangi: 810),

BBB: 08 Jamadil-Awwal 1442H. = 23 Disember 2020M. (Rabu).

Keindahan bahasa turut digunakan oleh pemimpin di dalam menyampaikan amanat dan ulama` di dalam menyampaikan pengajaran. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang indah fikiran-fikiran yang bernas bertambah indah dan meningkatkan fikiran kepada yang bersifat falsafah, pengajaran dan peradaban. Sebagaimana sifat sastera ianya boleh membawa makna yang konotatif dan dapat ditafsirkan secara luas dan mendalam. Seorang Ketua Adat misalnya bercakap tidak secara direct, tetapi menggunakan kiasan. Ibarat  dan kata perbilangan:

Kata  adat  banyak kiasan,

Ditunjuk dia, tetapi bukan,

Bergulung pendek, panjang direntang,

Tak faham kalau tak direnungkan.

Dalam perbincangan di kalangan anak buah dan masyarakat semua pihak diambil kira, yang  lama diperbaharui,  kurang sama dilengkapkan dan yang lebih buat kebajikan. Ibarat kata  perbilangan:

Usang-usang diperbaharui,

Lapuk-lapuk dikajangi,

Yang elok dipakai,

Yang buruk dibuang.

 

Kalau singkat minta disambung,

Kalau panjang minta dipotong,

Kalau koyak minta ditampal,

Adat dipakai baru,

Kain dipakai usang,

Kuat kerana maufakat

Berbalah undang mudarat.

Ketua selalu berdepan masalah, ianya adalah ujian kepimpinan. Kepimpinan yang bijak dapat menyelesaikan masalah. Ibarat kata perbilangan:

Tidak ada keruh yang tak jernih,

Tidak ada kusut yang tak selesai,

Kusut benang cari ujung dan pangkal,

Kusut rambut ambil minyak-sikat dan ungkai

Sesat dihujung jalan balik ke pangkal jalan.

Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat.  

 Dalam masyarakat sebagaimana pemimpin dipatuhi dan diikut arahan, guru sama berkedudukan di tengah masyarakat. Darinya diambil pengajaran dan diamalkan. Guru tidak saja mengajar menurut ayat dalam kitab,tetapi juga menggunakan kaedah keindahan bahasa untuk menarik pengajaran seperti menggunakan bait-bait sebagai inti pengajaran yang dapat dihuraikan secara panjang lebar sebagai tafsiran.

Raja Ali Haji seorang ulama besar dari Riau  abad ke 19 menggunakan  gurindam dan syair disamping karangan-karangan kitab yang dihasilkannya. Beliau dapat menukarkan imej gurindam yang biasanya  bersifat rakyat, gurau dan sindiran kepada yang berjiwa agama seperti Gurindam Dua Belas yang sarat dengan pengajaran keagamaan. Contoh:

Barangsiapa  tiada memegang agama,

Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Barangsiapa mengenal Allah,

Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Apabila terpelihara mata,

Sedikit cita-cita.

Apabila terpelihara kuping,

Khabar yang jahat tidaklah damping.

Hati itu kerajaan dalam tubuh,

Jikalau zalim segala anggota pun roboh.

Mengumpat  dan memuji hendaklah fikir,

Di situlah banyak orang tergelincir.

Pekerjaan marah jangan dibela,

Nanti hilang akal di kepala.

Jikala hendak mengenal orang yang mulia

Lihatlah  kepada kelakuan dia.

Demikian beberapa petikan dari Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji yang sarat dengan pengajaran dan pendidikan agama.

Sama ada ungkapan perbilangan adat atau gurindam Dua Belas, jelas ketinggian akal Budi Melayu yang mencerminkan ketinggian peradaban bangsa berkenaan yang sepatutnya menjadi tauladan dan panduan kehidupan.

Sekian.                                                                                         

No comments:

Post a Comment