December 20, 2020

 

SIA-SIA MENCARI ASAL USUL PANTUN – ALI SJAHBANA

(Fikrah Bangi: 807),

BBB: 05 Jamadil Awwal 1442H. = 20 Disember 2020M. (Ahad).

Pantun mencerminkan ketinggian akal budi Melayu yang juga bererti ketinggian budaya dan peradaban Melayu.

Bagi  pengkaji Barat melihat ketinggian nilai yang ada pada pantun Melayu, baik dari segi bentuk dan mesej yang berada di dalam pantun Melayu, bagai tidak percaya  ianya cetusan minda dan kreativiti masyarakat Melayu di Alam Melayu atau Nusantara.  Antara pengkaji misalnya seperti Winstedt, cuba mencari dan mengaitkan asal usul pantun ini dari unsur luar. Beliau mengaitkan pantun kepada bentuk krama dalam cerita pari dalam bahasa Jawa  yang dikaitkan dengan bahasa  Sanskrit  `paribasya`  yang  di dalam bahasa Melayu adalah peribahasa. Pribahasa adalah sesuatu yang lain dan jauh dari pantun. Tiada sebarang contoh diberi untuk kewajaran hubungan antara pantun dan pribahasa di dalam bahasa Sanskrit dan juga bahasa Jawa.

Manakala  Dr. Brandstetter meyatakan bahawa pantun adalah berasal dari Nusantara dan Alam Melayu. Beliau mengtakan  akar kata pantun berasal dari bahasa  Indonesia `tun` yang dapat dikesan penggunaan dan kaitan dengan `tuntun`, atuntun`. Begitu juga  dalam bahasa Tagalog, Filipina, kata tonton bermaksud, sesuatu yang teratur. Juga dikatakan ada hubungan dengan bahasa Sunda, bermaksud  pantun `Cerita Panjang`  dengan bahasa berirama dan dilagukan dalam bunyi muzik. Walaupun dikaitkan dengan akar kata dan sebutan dari bahasa Jawa, Tagalog dan Sunda, tidak ada bukti dan contoh dapat dikemukakan bentuk pantun dari sumber-sumber yang diperkatakan.

Sebaliknya sebagaimana pendapat ramai bahawa kata pantun terawal adalah didapati di dalam Hikayat Hang Tuan dan Sejarah Melayu (Sulalat al-Salatin) yang memaksudkan pantun sebagai `umpama` atau `ibarat. Penggunaan juga kedapatan di dalam Hikayat Ken Tambuhan.

Menurut Profesor Sutan Takdir Alisjahbana di dalam bukunya yang berjudul Puisi  Lama (1971):

``Menurut fikiran saya, adalah pekerjaan yang sia-sia menetapkan asalmula pantun, sebab sejarah tumbuhnya sesuatu cara mengucapkan fikiran  dan perasaan yang mengenai seluruh lapangan penghidupan sesuatu bangsa tiadalah sekali-kali mungkin lurus jalannya dari sesuatu hal saja..`` Beiau menegaskan:

``Ikatan pantun terjadi dari empat baris yang bersajak bersilih dua-dua ab, ab. Kadang-kadang ada juga ikatan pantun yang terjadi dari enam atau delapan baris, maka sajaknya abc, abc  dan abcd, abcd. Tiap-tiap baris biasanya empat perkataan.``

Beliau berbicara dari teknik penyusunan pantun sebagaimana biasa dibicarakan. Dalam hubungan dengan pantun ini, kata Sutan Takdir:

``Hendaklah kita pandang dalam hubungan cara manusia mengucapkan fikiran dan perasaan seumumnya. Manusia selalu berusaha mengucapkan  yang terfikir dan terasa kepadanya sebaik-baiknya, menurut tenaganya dengan jalan meletakkan (dengan sengaja atau dengan sendirinya) bahagian yang terpenting daripada fikiran atau perasaannya itu di tempat yang sebaik-baiknya.``

Pantun, bukan sekadar istilah, tetapi adalah alam keliling, akal,  jiwa, budaya dan peradaban Melayu yang terumus di dalam kerat-kerat dan patah-patah  perkataan yang tersusun menurut syarat,  ukuran dan rima yang dicirikan. Pantun dari jiwa Melayu yang dibentuk oleh alam yang indah sama ada berdepan dengan sawah yang menghijau mata memandang berlatarkan bukit dikejauhan. Ia memupuk pandangan jiwa yang lembut dan tenang atau pandangan dari laut luas yang berombak memukul pantai dan angin sepoi menggerakkan daun-aun kelapa dan rhu ditepi pantai putih yang mendamaikan. Demikian juga dengan hutan tebal menghijau penuh mistri dan mendamaikan. Semua dilihat sebagai sesuatu yang teratur ciptaan Ilahi.

Kelembutan dan kedamaian alamiah adalah membentuk jiwa Melayu yang lembut dan sopan. Pengalaman ini tercurah dan terbina di dalam seni bina rumah mereka yang didiami, pada pakaian, bahkan pada adat dan adab dalam hubungan dengan keluarga dan masyarakat..

Ciri  kelembutan, keindahan, teratur dan berperaturan ini turun di dalam gubahan pantun yang indah dan akal budi Melayu. Ungkapannya secara tidak langsung, beralas dan berlapik. Sesuatu yang indah tidak wajar terdedah, kerana ia merosak dan hilang kehalusan. Demikian fikiran yang cantik hendaklah berada pada tempat yang menarik, ianya disenikan dengan latar indah, teratur dan berirama  menjadikannya lebih menarik lagi mengkagumkan.

Demikianlah pantun sebagai akal-budi, budaya dan peradaban Melayu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment