March 14, 2016

Jalan (Turuq) Menuju Allah


BBB, 04 Jamadil Akhir 1437 = 13 Mac 2016 (Ahad):
Mengingatkan  bahawa Tuan Hussein Kedah seorang ilmuan mendalam bukan saja dalam bidang akidah, tetapi juga di dalam bidang tasawuf – termasuk fiqh, maka kita menjangka Tuan Hussein akan membawa pendekatan  yang bersifat tariqat di dalam keilmuan tasawuf. ( Antara pembicaraan dalam tariqat ialah shari`at, tariqat, hakikat dan ma`rifat), tetapi sangkaan sedemikian tidak betul. Pendekatan yang dibawa beliau bagi Jalan Menuju kepada Allah ialah pendekatan akidah dan shari`at. Kata Tuan Hussein Kedah:
``Ketahui olehmu bahawasanya jalan yang menyampai kepada Allah Ta`ala, iaitu segala jenis ibadat dan taat dan khabar yang datang akan dia oleh Rasulullah daripada Allah Ta`ala yang terkandung sekaliannya di dalam Qur`an dan Hadith Nabi s.a.w. Menurut Tuan Hussein Kedah bahawa pekerjaan agama terbahagi kepada tiga:
1)       Barang yang diberati atas mukallaf meninggalkan dia iaitu segala yang haram.
2)      Barang yang diberati atas mukallaf mengerjakan dia, iaitu wajib.
3)      Barang yang diizin bagi mukallaf memilih antara mengerjakan dia atau meninggalkan dia, iaitu harus.
Sebagai  tambahan Tuan Hussein Kedah menyebut persoalan bid`ah, iaitu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, beliau memberi contoh seperti melakukan tafsir dan pengajian tafsir, perbuatan ini adalah merupakan bid`ah hasanah, lantaran dari pengajian tafsir dapat difahami  kandungan Al-Qur`an dan hukum hakam yang terkandung di dalamnya, di samping dapat mengambil tadabbur dari kandungannya sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Apakah mereka tidak mengambil tadabbur dari Al-Qur`an ?`` (Al-Nisa`: 82).
Berhubung dengan khenduri Tuan Hussein Kedah berpendapat khenduri yang melibatkan makan minum:
``Iaitu mengikut bagi barang yang ada baginya asal pada Qur`an, iaitu suruh kita menafakah harta atas wajah yang halal, lagi harus seperti sedekah dan khenduri dan lainnya berdasarkan ayat al-Qur`an bermaksud:
``Dan hendaklah kamu menafakah daripada apa yang Kami rezekikan kepada kamu sebelum kamu dikunjungi maut.`` (Al-Munafiqun: 10).
Tuan Hussein Kedah membahagikan setiap hukum taklif yang lima kepada dua bahagi:
1)       Haram
a)  Haram melakukan perkara yang haram seperti berzina, membunuh dan mencuri.
b)  Haram meninggalkan akan tiap-tiap barang yang wajib oleh shara`, seperti wajib mengucap dua kalimah shahadah bagi segala kafir dan wajib beriman dengan Allah dan Rasul.
2)  Makruh
 a)  Makruh mengerjakan perkara yang dimakruhkan seperti makan sesuatu yang mempunyai bau yang keji.
b)  Makruh meninggalkan barang yang disunat oleh shara` mengerjakandia iaitu seperti mengerjakan segala sunat rawatib, duha,, witir, tarawih dan sebagainya.
3.  Wajib
a)  Wajib mengerjakan segala pekerjaan yang wajib seperti mengerjakan solat lima waktu, puasa bulan Ramadhan dan sebagainya.
b)  Wajib meninggalkan barang yang diharamkan akan dia oleh shara` seperti berjudi, menipu, berdusta dan sebagainya.
4.  Sunat
a)  Sunat mengerjakan barang yang disunatkan dia oleh shara` seperti bersadaqah, memberi makan faqir miskin dan sebagainya
b)  Sunat meninggalkan akan tiap-tiap barang yang dimakruhkan akan dia oleh shara` seperti meninggalkan makanan yang menjadikan mulut berbau dan sebagainya.
5. Harus
a)  Harus mengerjakan barang yang diharus shara` seperti minum dan makan.
b)  Harus meninggalkan barang yang diharus oleh shara` seperti tidak membawa kereta, tetapi menaiki bas ke tempat kerja.
Tuan Hussein Kedah menyebut perkara yang sunat bertukar kepada wajib dengan tiga sebab:
1)      Dengan sebab nazar. Contoh melakukan aqiqah terhadap anak adalah sunat, tetapi jika dinazar melakukannya menjadi wajib.
2)      Menyempunakan perkara yang wajib dan tiada sempurna melainkan dengan dia. Konsep hukum fiqh, barang yang tidak sempurna wajib, melainkan dengan dia, maka ianya menjadi wajib. Seperti memakai pakaian menutup aurat, tetapi tidak sempurna tutup perlu melebihi sempadan,begitu juga melebihi sempadan bagi membasuh muka, tangan dan kaki umpamanya.
3)      Arahan pihak waliyy al-Amri mengerjakan sesuatu yang sunat bagi kepentingan terdesak seperti arahan menderma bagi mengatasi sesuatu yang darurat dan sebagainya.
Dapatlah difahamkan dari perbincangan di atas, bahawa maksud perjalanan menuju Allah bagi Tuan Hussein Kedah ialah penyempunaan dari segala aspek kewajipan diri, iaitu terdiri akidah yang betul dengan segala bahagian dan pecahan yang sebagaimana telah dibicarakan, kesempunaan juga adalah bergantung kepada kesempurnaan dari segi amal ibadat yang di dalam kitab Usul al-Taudid ini juga mempunyai bab-bab yang membicarakan tentang solat, zakat, puasa dan haji. Pendek kata bagi Tuan Hussein Kedah Usul dan Umbi tauhid adalah kombinasi dari segi kesempurnaan akidah, syariat dan kebersihan kerohanian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment