March 13, 2016

Persoalan Ma`rifat


BBB,  03 Jamadil Akhir 1437 = 12 Mac 2016 (Sabtu):
Persoalan m`rifat adalah persoalan falsafah yang membicarakan hakikat kewujudan yang bertolak dari konsep ``Kenali Dirimu`  sebelum mengenali yang lain. Dia juga persoalan akidah yang terkenal dengan ungkapan `Seawal-awal agama ialah mengenal Allah`, tetapi bagi mengenal Allah tak mampu dicapai tanpa melalui kaedah keilmuan yang menjadi sebagai infra-struktur bagi menghasilkan `Ma`rifat Allah`. Dalam ungkapan yang lebih biasa ialah melalui ilmu. Ertinya mengenal Allah ialah melalui ilmu, lantaran ma`rifat pada satu tahap adalah bermakna ilmu, maka dikatakan setiap ilmu adalah ma`rifat dan sebaliknya dan tiap-tiap yang alim adalah arif. Ma`rifat di dalam bidang akidah adalah tidak lain dari mengetahui apa yang berhubung dengan Allah dan Rasul dengan dalil-dalil. Lantaran tidak sah ibadat tanpa mengenal yang disembah.
Pendekatan yang diambil Tuan Hussein Kedah tidaklah membicarakan sifat-sifat Allah kepada 20 sifat dan pembahagiannya kepada sifat nafsiyyah, salbiyyah, ma`ani dan ma`nawiyyah Juga dari segi mustahil dan harus juga sifat-sifat rasul dan pecahan-pecahan, tetapi melihat dari kesan ma`rifat dan keyakinan diri dari segi perlakuan, sudut pandangan, persepsi diri dan pengluahan.
Sebagai kesan dari ma`rifat secara mendalam menghasilkan perkara-perkara berikut:
1)      Mengakui Pencipta Mengada dan Meniadakan
Kesan dari ma`rifat meyakinkan diri akan kekuasaan Allah yang mengada dan meniadakan. Dialah Pentadbir memberi kesenangan dan kesakitan sihat dan sakit dan sebagainya.
2). Dia menghukum dan Mengkadarkan
Dia yang bijaksana yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan penuh keadilan dan menentukan dari segi qada` dan qadarnya. Lantaran itu kita junjung titah perintahNya dengan setia dan kasih sayang.
3. Mengeluarkan Ka`inat Dari Ketiadaan
Dialah yang mengeluarkan ka`inat dari ketiadaan kepada kewujudan dan kita sama dapat menikmati kewujudan dan hidayah yang disampaikan melalui perutusan Rasul dan kita sama dapat menikmati perutusan yang disampaikan.
4. Dia Yang Memberi Rahmat
Hasil dari ma`rifat kita menyedari betapa banyaknya nikmat Allah terhadap kita dari nikmat fizikal dari makan minum, keselamatan diri dan kehidipan, tetapi nikmat yang paling tinggi yang kita nikmati ialah nikmat Islam dan iman yang memberi ketenangan dan kesejahteraan di dunia dan insya Allah di akhirat, tiada mampu kita untuk mengucap syukur dan terima kasih sebanyak dan selayaknya, melainakan memuji dan bersyukur di atas nikmat yang berterusan
5. Mengenali Erti Mahabbah Dan Kasih Sayang
Satu nikmat  yang disedari melalui ma`rifat, bahawa kurniaan mahabbah dan kasih sayang adalah satu nikmat yang tidak ternilai, mahabbah sesama makhluk dan mahabah terhadap Khalik, sesungguhnya tanpa mahabbah kita tidak dapat hidup di dalam keadaan harmoni dan kasih sayang.
6. Mengenali Cinta Tertinggi
Tuan Hussein Kedah membicarakan hasil dari ma`rifat membawa cinta tertinggi, iaitu `Cinta Ilahi` yang tidak dicapai, melainkan oleh orang yang mencapai martabat tertinggi dari cinta Ilahi. Begitu rahmat dan mesra bagi mereka yang mencapai martabat tertinggi cinta sedemikian, Cinta Ilahi`
7. Mencapai Maqam al-Arifin
Tuan Hussein Kedah membicarakan peringkat kerohanian, iaitu satu nikmat daripada segala nikmatNya seperti satu maqam  daripada segala `Maqamat al-`Arifin` atau satu hal dari  segala ahwal mereka itu yang jauh dari bala dan berada di dalam hal raja`
8. Ketuhanan Yang Bersifat Jalal, Qahhar dan `Izzah
Dari satu pihak dengan ma`rifat disedari bahawa disebalik dari sifat mesra, kasih sayang dan cinta, Allah memperlihatkan Jalal, Qahhar dan `Izzah terhadap mereka yang liar dan menentang kekuasaan Allah yang mereka seperti ini tidak lain dari menghadapi kebinasaan dan kemusnahan yang bagi kita seharusnya selalu berdo`a dan berlindung dariNya dari kemerkaan dan kemusnahan.
9. Menaggapi Ketuhanan Dengan Berbagai Cara
Dengan  ma`rifat dapat menanggapi ketuhanan melalui pembuktian panca indera dengan melihat kejadian sebagai bukti ciptaan Allah. Pada tahap yang lebih tinggi ketuhanan dapat dimengerti dan difahami dengan kaedah rasional seperti penggunaan kaedah logik dan saintifik dan juga dengan dalil akli dan naqli yang membuktikan ketuhanan. Pada tahap yang lebih halus ialah menghayati ketuhanan melalui hati nurani dan jiwa yang mencetuskan mesra rasa, kagum,  membesar dan menghayati keagungan yang membawa kepada kasih cinta dan mesra kerohanian.
10. Merasa Kefanaan  Berhadapan Keagungan
Pada peringkat tertentu dari segi kerohanian mendepani keagungan kekekalan dan kekuasaan, menjadikan diri bagai hilang dan fana dihadapan yang Baqa`. Pada peringkat ini Tuan Hussein Kedah berkata:
``Engkau jadi lupa dan hilang daripada engkau, ertinya hilang penglihatan pada mata hati engkau dan pada ihsas pancaindera engkau yang zahir dan batin akan tiap-tiap suatu yang lain daripada Allah Ta`ala, hingga diri engkau tiada engkau ingat, melainkan Allah jua yang engkau ingat.

Terbukti dari pembicaraan, bahawa Tuan Hussein Kedah tidak saja membicarakan ma`rifat pada makna biasa sebagai ilmu, tetapi meningkat kepada beberapa peringkat bersifat falsafah seperti peringkat akidah yang menekankan rasional akal dari segi perbahasan yang menggunakan dalil akal dan juga dalil naqal, dan pada tahap tinggi adalah ma`rifat yang melibatkan pengalaman rohani yang lain dari pendekatan dalam konsep keilmuan biasa juga berlainan dari pengalaman rasional akal.

Sekian.

No comments:

Post a Comment