March 30, 2016

Kerasulan Dan Sifat-Sifat Mereka


BBB,  20 Jamadil Awwal 1437 = 29 Mac 2016 (Selasa):


Selepas membicarakan perkara-perkara yang berat berhubung dengan Allah Ta`ala, maka Penggubah Matan Jauharat al-Tauhid Shaykh Ibrahim al-Laqani berpindah membicarakan persoalan-persoalan yang berhubung dengan rasul. Kata Shaykh Ibrahim al-Laqani:
Daripada keimanan mengutus Rasul alahim al-salam.  * Bukan kewajiban, bahkan semata kelebihan
Akan tetapi keimanan kita wajib berkepercayaan  *  Tinggalkan tuduhan kaum dengan mereka mainan
Percaya perutusan rasul adalah mulai Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dari rukun iman. Dari segi akidah tidak wajib Allah menghantar rasu-rasul kepada umat manusia, tetapi penghantaran dari kelebihan Allah dan rahmatNya kepada masyarakat manusia, termasuklah perutusan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul akhir perutusan  sebagai rahmat kepada masyarakat umat berterusan.
Saifat-sifat bagi Rasul digubah penyusun nazam sebagaimana berikut:
Wajib pada hak mereka itu bersifat amanah *  Mereka sama wajab bersifat  sidq dan fatanah
Sedemikian juga yang dibawa disampaikan   *   Mustahil pula bagi mereka sifat-sifat  lawan
Harus pula pada hak mereka seperti makan  *  Bersatu dengan isteri dalam keadaan halalan
Bayt-bayt di atas jelas dan tak perlu diberi tafsiran. Tapi tujuan dihantar Rasul kata Sharih ada lima tujuan.
1)       Supaya menjadikan mereka bertambah pahala
2)      Kerana mengajar umat dari segi shara`nya
3)      Mewaspadakan umat dari lalai dan lazat keduniaan
4)      Mengingatkan kepada umat akan Allah Ta`ala
5)      Bagi menolak sangkaan bahawa rasul bersifat dengan sifat uluhiyyah.
Seterusnya makna Uluhiyyah itu empat perkara:
1)      Kaya Tuhan  sebenarnya daripada segala yang lain dariNya (Allah)
2)      Berkehendak sekalian barang yang lain dari pada Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala
3)      Dialah (Allah) yang berhak daripada ibadat sebenarnya
4)      Dialah semata-mata yang Wajib al-Wujud.
Seterusnya kata Penggubah Matan:
Menghimpun segala makna yang diiqrar  * Dua kalimah shahadah buang yang dirar
Segala yang dibincangkan yang lepas adalah terkandung di bawah dua kalimah shahadah.
Sharih banyak memetik pendapat Shaykh al-Sanusi yang menghasilkan Matan al-Sanusi yang merupakan pendekatan yang menjadi penduan bagi banyak pengarang dan pensharah dan Penghashiah terhadap Matan Al-Sanusi yang juga diikuti oleh Shaykh Ibrahim al-Laqani.. Di sini tidak berhasrat untuk diulang kembali. 
Seterusnya tentang kenabian kata Penggubah:
Tidaklah kerasulan suatu diusahakan  *  Walau tinggi kebaikan menjulang kelebihan
Adalah kelebihan dari Allah kurniaan  *  Bagi yang dikehendakiNya dengan pemberian
Mengatasi  semua makhluk oleh  kelebihan *  Nabi kita Muhammad tanpa  perbalahan
Dan nabi-nabi lain  mengikuti kelebihan *  Selepas mereka mala`ikat segi kedudukan
Inilah tertib  mereka dengan kelebihan *  Ketinggian martabat kelebihan dari susunan

Selepas kerasulan dari segi kelebihan kedudukan ialah para sahabat Nabi., iaitu sayyiduna Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radiya Allah `anhum. Kemudian Penggubah Matan menyebut keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w. katanya:
Istimewa Baginda sebaik makhluk lagi sempurna  *   di tengah semua Allah melebihkannya
Shariat dibawanya tidak  dinasakh           *  Oleh yang lain hingga zaman  yang ternasakh
Naskhahnya menjadi shara` bagi lain    * Allah menghinakan mana-mana yang seleweng
Menasakh setengah shara`nya oleh setengah * Diganti dengan yang lebih baik dari sudah
Bayt dua bermaksud shariat Nabi Muhammad akan berterusan hingga akhir zaman
Bayt ketiga  bila Nabi `Isa diturunkan ia akan melaksanakan shariat Nabi Muhammad.
Bayt empat contoh pemansuhan dari mengadap solat ke Baitul Maqdis kepada Baitullah al-Haram dan beberapa contoh yang lain. Seterusnya kata Penggubah Matan:
Mu`jizatnya banyak terserlah  *  Antaranya Al-Qur`an lawannya  lemah
Setiap Rasul dikurniakan mu`jizat yang mengistimewakannya dan melemahkan musuh melawannya. Keistimewaan yang diberi berkait dengan kemegahan masyarakat bagi zaman rasul-rasul dibangkitkan. Misalnya Nabi Musa diberi mu`jizat dengan kemampuan melawan sihir-sihir musuhnya yang berpihak kepada Fir`aun hingga tukang-tukang sihir tunduk mengaku kalah. Pada zaman Nabi Allah Isa dibangkitkan, masyarakat pada zamannya mahir dari segi perubatan, maka antara mu`jizat Nabi Isa ialah dapat menyembuhkan penyakit orang buta hingga dapat celik kembali, juga Nabi Isa dapat menyembuh dengan izin Allah pesakit yang sakit baras atau penyakit safak.
Seterusnya pada zaman dibangkitkan Rasulullah s.a.w. masyarakat Arab, khususnya dari kalangan kaum Quraisy bermegah-megah dengan kemampuan kalangan mereka berpuisi dan berkhutbah. Mereka bertanding menggubah puisi di Pasar Ukkaz, mana-mana puisi terbaik diberi penghargaan menyangkut puisi mereka di dinding Ka`bah. Upacara pertandingan dan penghormatan diberi ini secara tahunan. Bila Rasulullah dibangkitkan kalangan sasterawan mereka  Labid, Ka`b  bin Malik, Al-Walid bin al-Mughirah dan beberapa yang lain terpesona dengan ke dalaman dan keindahan Al-Qur`an dan tidak mampu berdepan dengan keistimewaan Al-Qur`an. Keistimewaan Al-Qur`an berterusan menjadi mu`jizat utama bagi Nabi Muhammad s.a.w.

Sekian.


No comments:

Post a Comment