April 2, 2016

Keimanan Perkara Selepas Kematian, Hisab Dan Balasan


BBB,  23 Jamadil Akhir 1`4327 = 01` April 2016 (Jumaat):


Penggubah Nazam  Jauharat al-Tauhid – Shaykh Ibrahim al-Laqani membicarakan perkara-perkara selepas kematian, katanya:
Pertanyaan  dan azab kubur antara keimanan  *   Nikmat,  azab  dan di mahsyar kebangkitan
Dikatakan dikembalikan jisim tubuh sekalian    *   Tapi ada yang tidak berpendapat sedemikian
Tiada khilaf tentang anbiya` kebangkitan       *  Sebagaimana  di dalam nas dinyatakan
Soal yang dibicarakan ialah balasan baik dan buruk mulai dirasai di dalam kubur. Soal adakah dibangkiykan dari kubur sebagai jisim sediakala.  Pendapat seperti sediakala ini adalah tahqiq, berlainan dari Mu`tazilah yang tidak sependapat. Tetapi tidak khilaf dari segi anbiya. Di dalam kubur juga berlaku soal dari Munkar dan Nakir sebagaimana diyakini.
Penggubah matan pergi lebih detail:
Soal dikembalikan sifat tubuh dibincang   *   Dua pendapat antara asal  dan berlainan
Pendapat kukuh menerut pola sediakala bagi setiap orang. Kata Penggubah:
Soal hisab menjadi keimanan  *  Adalah hak, tiada padanya keraguan
Kejahatan dibalas setimpal kejahatan   *  Bagi kebaikan balasan digandakan
Menjauhi dosa besar dan keampunan  * Kebajikan sekecil berwudhu` dihisabkan
Hari akhirat, huru hara penungguan  *  Adalah haq mohon Tuhan ringankan.
Penggubah matan dan Sharih membicarakan soal kematian, soal dalam kubur, kebangkitan hari mahsyar dan sebagainya begitu detail dan tidak perlu ditambah dari segi huraian.
Selepas membicarakan tentang soal kubur, pertanyaan, kebangkitan dan hisab Penggubah beralih membicarakan tentang Al-Mizan (Timbangan). Kata Penggubah:
Demikian percaya kepada timbangan dan neraca  *   Ditimbang semua catatan amalan semua
Demikian titian sirat juga dipercaya   + Berlainan laluan menurut amalan jua.
Dari timbangan dan titian sirat  Penggubah berpindah kepada: kepercayaan:
Dan `Arasy, Kursi dan juga qalam  *   Penulisan pada lauh hikmat catatan
Sebagai tercatat wajib beriman     *   Wahai insan sebagaimana disenaraikan.
Seterusnya percaya sebagaimana digubahkan:
Neraka  sebagaimana syurga adalah balasan  *  Tiada pilihan setiap berdepan hukuman
Tempat balasan syurga bagi yang bahagia      *   Tempat azab  sengsara bagi yang durhaka  
Termasuk soal keimanan kata Penggubah:
Wajib pula iman kita dengan Kauthar  * Keistimewaan Nabi kita seperti dalam athar
Meminum darinya berbagai pihak        *  Yang layak sebagai janji  bagi yang berhak
Seterusnya berhubung dengan persoalan shafa`at kata Penggubah Matan:
Dan  shafa`at bagi pemberi shafa`at  *  Nabi Muhammad mendahului dari segi shafa`at
Selain dari Baginda dari yang direda pilihan  * Memberi shafa`at sebagaimana dalam perkhabaran
Harus mendapat keampunan selain dari kuffar * Maka jangan kita menuduh orang mu`min dengan kufur
Siapa meninggal tidak bertaubat dari dosa  *    Persoalannya trepulang kepada Tuhan nasibnya.
Walau  bagaimana dari segi hukum lahir yang berdosa akan dihukum dan dibalas dengan sebab dosanya. Kata Penggubah Nazam:
Wajib mengi`tiqad  mereka yang melakukan  * Dosa besar diazab tanpa di neraka berkekalan
Disifatkan syahid peperangan terus hidup  *  Dengan rezeki bagai dari syurga  diperuntuk
Selepas membicarakan tentang kematian dan hari akhirat Penggubah Matanb dan Sharih kembali membicarakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan realitI:
Rezeki bagi satu kaum apa yang dimanfaat * Ada kata tidak; bergantung pada yang didapat
Ketahuilah Allah menyediakan halal rezeki * Elaklah dari yang makruh, haram jangan dicari
Pihak Sharih menurunkan pendapat mengenai rezeki, katanya:
Menurut Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, erti nama rezeki itu barang suatu yang diberikan Allah Ta`ala akan hambanya serta memanfaatkandia. Dan rezeki itu, tiada khusus kepada yang bersifat makanan, tetapi barang suatu yang dianugerahkan bagi hambanya itu rezeki namanya sama ada makanan atau pakaian atau ilmu atau barang sebagainya.
Dalam maksud kini rezeki, ialah segala sumber dapatan yang diusahakan secara betul dan halal yang daripadanya digunakan bagi kepentingan kehidupan sama ada individu, maupun masyarakat melalui perusahanan-perusahaan dan sebagainya.
Dalam kata lain carilah rezeki dari perkara yang halal dan baik, kerana rezeki yang halal dan baik memberi kesan yang baik pada diri dan keluarga yang sama memanfaatkan rezeki, demikian rezeki yang tidak halal dan tidak baik memberi kesan tidak baik kepada diri dan keluarga.

Sekian.

No comments:

Post a Comment