April 23, 2016

Uluhiyyah, Rububiyyah Dan Ubudiyyah


BBB,  14 Rajab 1437 =  22 April 2016 (Jumaat):


Telah kita bincangkan konsep Uluhiyyah dan Rububiyyah.
Uluhiyyah `melihat ke atas` pada  tahap Ketuhanan yang Agung yang padanya segala sifat kesempurnaNya dari segi Jalal, Qahhar,  Jabbar, Kamal, Jamal dan segala sifat kesempurnaan.
Manakala Rububiyyah melihat Ketuhanan (dari atas ke bawah) dalam hubunganNya dengan makhluk. Dia Pencipta, Rahman, Rahim, Razzak, Khaliq, Bari`, Musawwir,  Muhyi, Mumit dan segala sifat Ketuhanan yang berhubung dengan makluk yang Dia Mencipta, Mentadbir, Memelihara, Menjaga bahkan Membinasa.
Pada kali ini kita membincangkan `tahap bawah`, iaitu tahap ``Ubudiyyah` sebagai makhluk yang menjalankan fungsi kemakhlukan di bawah Rububiyyah, juga Uluhiyyah.
Pada tahap ubudiyyah yang dikenali dengan makhluk ini tidak sama dari segi tindaklaku. Namun semuanya diletakkan di bawah kategori `Ubudiyyah`.
Erti ubudiyyah, ialah kehambaan yang patuh, taat beribadat dan menjalankan fungsi kehambaan di bawah kerajaan Tuhan. Segala perlakuan hamba sebagai ciptaan Tuhan – Termasuk yang  enggan dan menentang, tapi tak terkeluar dari ubudiyyah yang enggan dan berdosa. Mereka tidak dapat keluar dari ruang alam yang mereka kena cipta dan berada.
Untuk meluaskan pembicaraan Ubudiyyah terhadap Tuhan Pencipta dapat dibahagian kepada:
1)      Ubudiyyah Tabi`i  (fitrah)
2)      Ubudiyyah Adat
3)      Ubudiyyah Ibadat
a)      Formal Taklif
b)      Enggan Taklif

1)      Ubudiyyah Tabi`i (Fitrah)
Adalah melibatkan seluruh kejadian ciptaan Tuhan selain dari manusia.
Semua kejadian ini dari segi fitrah patuh memperhambakan diri kepada Tuhan menurut fitrah yang dijadikan. Ubudiyyah Tabi`i yang fitri sifatnya ini ialah dari sebesar-besar kejadian yang dicipta Tuhan dari cakerawala, planet dan bintang-bintang semuanya patuh pada kejadian Tuhan dan menurut tabi`i  fitrahnya seperti galaksi dan planet patuh bergerak di atas orbit  garisan laluan dan pergerakan yang  mencerminkan ubudiyyah. Pada tahap yang lebih kecil bumi satu dari planet ciptaan Allah juga bergerak menurut tabi`i. Dari pergerakan berlaku siang dan malam menghasilkan musim-musim, turunnya hujan menyuburkan tanaman sebagai makanan bagi kejadian Tuhan. Kepada aspek yang lebih kecil gunung tegak berdiri, angin bertiup kencang, menurunkan hujan, dan air berlari dari alur dan sungai ke lautan mengulangi proses menghidupkan hidup-hidupan. Begitulah kepada yang lebih kecil, pokok, padang, hutan, unggas dan binatang terus  berkembang secara tabi`i. Tahap `ubudiyyah Tabi` yang fitri ini tiada permasalahan.
2. Tahap Ubudiyyah Adat
Adalah berkait dengan manusia sebagai makhluk istimewa yang mempunyai daya berfikir yang dari keistimewaan berdaya maju misalnya menghasilkan adat susila, mempunyai kediaman, mampu mengusahakan rezeki untuk kehidupan. Menggunakan ruang untuk pergerakan, mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan berbahasa. Pola ini berlaku kepada semua kelompok manusia yang meneruskan adat dan budaya yang mereka warisi dan menjadi lebih berkembang. Proses kehidupan yang ditingkatkan oleh pengalaman menghasilkan cara hidup yang dikenali dengan adat budaya yang dipertahankan dan terus berkembang. Dalam erti kata yang lain makin lama makin berpengalaman dan mempunyai nilai dan cara hidup mereka. Semuanya ini  adalah merupakan ubudiyyah tabi`i yang berkembang hasil tuntutan dan gaya hidup menurut kesesuaian.
3. Ubudiyyah Ibadat
Juga berkait dengan manusia (beza dari di atas tidak dikait dengan pegangan keyakinan) yang mencapai peringkat berfikiran tinggi yang melihat kejadian bukan setakat kejadian, tetapi memikirkan tentang fenomena kejadian alam dan fungsi manusia. Memandu kesedaran ini ialah dengan perutusan rasul-rasul yang memberitahu tentang kelkhalifahan manusia, peneraju kepimpinan sebagai penerusan misi dan visi kerasulan yang diutuskan. Dengan perutusan kerasulan meningkatkan budaya yang mereka bina. Menyedarkan mereka tentang Pencipta. Dengan kesedaran yang diterima, pegangan dan nilai dipakai mereka memakmurkan bumi, memanfaatkan segala ciptaan Allah bagi kepentingan  manusia. Mereka menyedari melalu perutusan, bahawa jika alam tabi`i yang fitri itu patuh pada peraturan tanpa sanggahan. Demikian manusia sewajarnya  mengakui Ketuhanan yang Maha Esa dan kerasulan yang diutuskan.
a) Menerima Taklif
Sesungguhnya ketamadunan kerasulan telah berterusan berpuluhribuan tahun yang lepas.Kesedaran manusia adalah berasal dari perutusan kerasulan dan tunjuk ajar mereka.  Menerangkan aturan-aturan hidup yang membentuk nilai-nilai murni yang mengharmonikan kehidupan individu dan jamaah.  Sesungguhnya  misi kerasulan terus dipatuhi – termasuk menerima dan mengamalkan apa yang ditaklifkan yang tidak lain mengajar, mendidik dan meninggikan tamadun dan budaya manusia.
c)       Enggan  Taklif
Walau bagaimana ada perbezan dari ubudiyyah tabi`i dan fitri, berbanding dengan manusia yang berdepan dengan Ubudiyyah ibadat yang menerima taklif dan ada yang tidak menerima. Mereka ini ibarat sebuah tubuh badan manusia yang dari segi fizikalnya menerima kejadian dan aturan tabi` bagi manusia. Misalnya tubuh patuh pada keperluan makan minum, mematuhi keperluan tidur dan jaga, menghidup secara tabi`` menerima  nikmat udara yang segar, tetapi dari aspek minda mereka tidak terbuka bagi menerima  tentang Uluhiyyah-Rububiyyah yang mencipta manusia. Mereka pada hakikatnya penentang atau pemberontak yang tidak menyedari hakikat diri dalam kewujudan sebenar. Dalam istilah yang lain mereka terlindung dan tertutup dari memahami dan tidak dapat menerima kebenaran. Maka mereka adalah tergolong di bawah ubudiyyah negatif yang diistilah sebagai kufur dan kafir.
Konsep Ubudiyyah yang  (Enggan Taklif) adalah memaksudkan kepada  kehidupan terbuka manusia di luar dari mematuhi taklif formal, mereka diberi ruang kebebasan mengisi konsep ubudiyyah. Mereka adalah realiti kehidupan dan menjadi sebahagian dari masyarakat yang didepani. Adalah menjadi tugas yang menerima taklif, menyedarkan mereka akan fungsi mereka yang tidak terhad kepada kehidupan di dunia sementara, tetapi kehidupan dan kewujudan ada hubungan dengan hakikat tertinggi yang perlu kita berbakti kepadaNya dan berbakti kepada masyarakat yang dengannya  menambahkan kebaikan  dan ganjaran.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment