April 6, 2016

Perbaiki Diri Dan Generasi Menurut Ajaran Nabi, Dari Salaf Kepada Khalaf Al-Salihin


BBB, 27 Jamadil Akhir 1437 = 05 April 2016 (Selasa):
Selepas membicarakan tentang Imam selaku yang memerintah dan  masyarakat umat selaku yang diperintah dan bagaimana seharusnya sikap kedua pihak di dalam sebuah negara atau sebuah kawasan yang mempunyai kedaulatan memerintah, maka Penggubah Nazam menumpukan perhatian pada membicarakan bagaimana meningkatkan kualiti diri individu di dalam khalayak masyarakat ummah. Kata Penggubah:
Jadilah dirimu menjejaki sebaik makhluk pilihan  *  Bersikap lembut menurut jalan kebenaran
Maka setiap kebaikan menurut generasi  salaf     *   Setiap kejahatan menurut bid`ah khalaf
Setiap pertunjuk dari Nabi pendapat yang tepat   *   Yang harus boleh buat tinggalkan yang disekat
Ikutlah  para  salihin  dari   kalangan   salaf             *    Jauhlah  bid`ah  dari  kalangan  khalaf
Baik pihak Penggubah Nazam Jauharat al-Tauhid maupun dari pihak Sharih mereka teguh berpendapat sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. bahawa sebaik-baik generasi ialah dari generasi zaman Baginda yang terdiri dari khalifah-khalifah al-Rashidin, para sahabat, tabi`in, ulama, para auliya` dan salihin, selepas dari generasi Baginda diikuti generasi berikutnya dan seterusnya generasi-generasi seterusnya. Logiknya jika generasi terbaik ialah generasi awal, iaitu generasi Baginda, maka seharusnya nereka yang dari generasi terawal ini menjadi ikutan bermula dari Nabi sendiri membawa kepada khalifah-khalifah, sahabat, tabi`in, ulama, auliya` dan para salihin. Itulah sebagaimana realiti.
Ini adalah sebagaimana kata Sharih
``Terlebih afdal makhluk Allah Ta`ala daripada sekalian Nabi dan Rasul dan segala sahabat, dan ulama`, dan shuhada`, saluha` dan sekalian auliya` Allah Ta`ala yang telah masyhur, istimewa penghulu sekalian mereka itu, dan iaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang bersifat mereka itu dengan menyungguh-nyungguh daripada mukhalafah ia akan syaitan dan hawa nafsunya lagi menanggung ia atas masyaqqah ibadat dan memerang nafsunya dan menjauh barang ditegahkan oleh Allah Ta`ala dan kerana bahawasanya perangai mereka itu yang telah memahdudah kepada Allah Ta`ala lagi mengikut ia akan mengerjakan yang benar, kerana bahawasanya tiap-tiap kebajikan ia dalam mengikut sekalian orang yang telah tersebut itu. Dan kerana bahawasanya tiap-tiap kejahatan ia hasil dalam mengikut bagi orang yang bid`ah daripada orang yang kemudian yang membuangkan ia akan shari`at yang telah zahir lagi suci dan lagi meninggalkan ia akan i`tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah radiya Allah `anhum.

Dengan berpandukan kepada perjalanan Nabi, sahabat, tabi`in dan seterusnya maka kata Sharih:
``Maka barang yang diharuskan ia oleh shara`, maka engkau kerjakanlah akan dia, halnya wajib, jikalau ada ia wajib, dan sunat jikalau ada ia sunat, dan mubah jikalau ada ia mubah. Dan engkau tinggalkan mengerjakan barang yang tiada harus daripada pekerjaan yang haram atau makruh. Maka engkau ikutlah akan perangai orang yang salih daripada orang yang dahulu-dahulu daripada segala sahabat dan auliya` Allah Ta`ala dan engkau jauhkanlah akan perangai sekalian orang yang bid`ah daripada orang yang kemudian yang meninggalkan sembahyang lima waktu dan berbuat barang yang ditegahkan Allah Ta`ala dan barang sebagainya.
Adalah diterima bahawa generasi terawal zaman Rasulullah adalah generasi terbaik. Mereka menjadi generasi terawal  menegakkan  Islam, walaupun di tengah-tengah halangan dan cabaran mereka berjihad dan berjaya menegakkan Islam. Mereka menjadi generasi contoh dan tauladan, bahkan panduan bagi akidah, hukum hakam, kepimpinan dan perjalanan pemerintahan. Mereka yang dirumuskan sebagai generasi `salaf` adalah generasi `Puncak`, generasi `qudwah` dan `uswah`. Tidak ada siapa yang meragukan dari kedudukan ini.
Tetapi Penggubah Matan dan Sharih meletakkan bahawa:
``Setiap kejahatan menurut bid`ah khalaf`  dan kata Penggubah lagI;
`Jauhilah bid`ah dari kalangan khalaf`
Mereka  mewarnakan bahawa khalaf adalah sebagai tidak baik, menimbulkan perkara bid`ah.
Seolah-olah melihat bahawa banyak perkara yang tidak baik adalah dari kalangan khalaf. Mungkin tidak semuanya sebagaimana yang dianggap dan digambarkan. Kalangan khalaf juga adalah mempunyai kedudukan dan pujian dari Nabi, bahawa mereka yang merupakan generasi yang jauh dari zaman nabi dan jauh pula dari segi fizikal dan geografi, tidak kurang daripada mereka yang berjihad dan berdakwah mengembangkan agama Islam hingga sampai kepada segala penjuru dunia. Mereka juga mempunyai saham kebaikan dari segi jihad, menghuraikan agama Islam  dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Mereka diakui oleh faktor zaman banyak menghadapi perkara-perkara bid`ah, tetapi tidak bererti semua yang bid`ah itu tidak baik, lantaran bid`ah ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik banyak memberi kemudahan dan kebaikan.
Walau bagaimana adalah diakui memanglah banyak permasalahan timbul dari generasai khalaf sama ada dari watak manusianya yang menentang agama, atau dari faham yang dibawa yang tidak jarang bercanggah dengan Islam atau dari komitmen mereka yang tidak sepenuhnya, tetapi  sebagaimana pada peringkat salaf ada watak-watak yang jelas menentang Islam, ada musuh-musuh dari dalam dan dari luar, maka demikian pada zaman khalaf. Walau bagaimana dalam penerusan generasi dari zaman Nabi Muhammad - generasai Baginda dan generasi demi generasi selepas Baginda sehingga kini sudah tentu ada mereka yang komited dengan perjuangan dan dakwah Islam memperperkembangkan keilmuan, memperluas dan mendalamkan pengajian Islam hingga mampu menentang sebarang perkembangan dan kefahaman moden yang bercanggah dengan Islam dan Islam mampu menentang dan mencabar, bermakna ianya merupakan hasil dari perjuangan mereka yang ikhlas terus mendukung perjuangan. Semua pihak dari generasi ke generasi adalah merupakan mata-mata rantaian yang kukuh yang tiap satu bersambung menyambung dari generasi salaf kepada khalaf, mereka sebenarnya satu rantaian  yang terus sambung bersambung meneruakan perkembangan akidah Islam, menjunjung syariat dan nilai yang dibawa oleh Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment