April 3, 2016

Usaha Dan Tawakkal, Konsep Wujud Dan Taubat


BBB,  24 Jamadil Akhir 1437 = 02 April 2016 (Sabtu):
Penggubah Matan Jauharat al-Tauhid Shaykh Ibrahim al-Laqani mengungkap berkenaan usaha (kasab) dan tawakkal, katanya:
Tentang usaha dan tawakkal berlainan pendapat  *    Dari segi rajih adalah tafsil tercatat
Sebagaimana kata matan ada perbezaan pendapat berhubung dengan kasab dan tawakkal. Kedua perkara ini ditimbul bukan bermaksud kepada makna lahir yang usaha adalah bermaksud mengambil inisiatif bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Misalnya berniaga bagi menghasilkan pendapatan dan dengan pekerjaan itu dilakukan secara bersungguh-sungguh bagi menjayakan perniagaan sebagai ikhtiar dan mendapat keuntungan atau sebaliknya. Persoalan ditimbulkan bagi melihat dari segi akidah di manakah kedudukan usaha, apakah peranan usaha bagi manusia dan dimanakah kedudukan ikhtiar dari segi akidah dan keberhasilan atau kegagalan, Dimanakah kedudukan akidah dengan perkara-perkara berikut.
Takrif usaha (kasab) dan ikhtiar menurut Sharih adalah berbeza,
Erti kasab itu mubasharah sebab dengan ikhtiar seperti musafir kerana tijarah dan berubat dan memeliharakan hartanya serta mengi`tiqadkan  demikian  tiada memberi bekas sekali-kali. Dan
Erti tawakal pada Imam Qushayri itu i`timad pada Allah Ta`ala serta meninggalkan sebab serta kuasa atas kasab.
Manakala Imam Al-Ghazali berpendapat tawakal itu  thiqah (percaya) kepada Allah Ta`ala dan yakin hatinya bahawasanya hukum Allah Ta`ala itu tentu lulusnya.
Adapun kepada mazhab jumhur `ulama` yang rajih, maka bahawasanya kasab dengan ikhtiar barang yang telah tersebut itu tiada menolakkan ia akan tawakkal, kerana bahawasanya  kasab dengan ikhtiar barang yang telah tersebut itu daripada kelakuan hati, maka sah berhimpun keduanya itu. Maka jikalau telah mengenal engkau daripada perkataan ini, maka kasab dengan ikhtiar yang telah tersebut itu terafdal atas tiap-tiap hal kerana telah maklum bahasanya ittiba` akan Rasulullah s.a.w. dalam zahirnya dan batinnya terlebih afdal kelakuan orang yang mu`min.
Sebagai rumusan bahawa istilah kasab (usaha) dan ikhtiar mempunyai pertalian yang seakan-akan seturut. Kasab adalah tindakan yang lebih dahulu, iaitu dengan melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang diambil seperti pergi memancing adalah ikhtiar yang dilakukan oleh pemancing bagi mendapat ikan.  Tindakan melakukan pemancingan sudah masuk di dalam ruang ikhtiar, walaupun boleh difahami  kasab masih berterusan, kasab dan ikhtiar berakhir dengan kejayaan mendapat ikan  atau kegagalan mendapat sebarang ikan.. Itu adalah dilihat dari segi manusianya. Tetapi dilihat dari segi akidah usaha dan tindakan yang merupakan ikhtiar dari pihak hamba, tetapi dari segi hakikat tidak memberi bekas dari segi pihak hamba. Tergeraknya usaha dan berjaya ikan ditanggap atau gagal adalah dari Allah Ta`ala.
Selepas membicarakan konsep kasab dan ikhtiar Penggubah Matan berpindah kepada persoalan waujud lahiri, kata Pematan:
Di sisi  kami  sesuatu itu ialah yang ada  *    Thabit pada luaran  akan ada
Wujud sesuatu adalah dengan ain atau jauhar * pecahan jauhar itu baharu tidak diingkar
Persoalan wujud yang wajib al-wujud telah dibicarakan, khususnya tentang wujud Allah dengan sifat-sifat,  dalili-dalil dan berbagai pecahan yang dibuat untuk difahami lebih mendalam
Wujud di sini lebih kepada membicarakan tentang wajud nyata yang baharu. Sememangnya bila menyebut sesuatu itu wujud bermakna ada, Adanya mungkin bersifat benda fizikal seperti pokok, rumah, kenderaan dan sebagainya. Atau pecahan dari yang ada sebagai dimisalkan  pecahan hingga terkecilnya dari satu jauhar, seperti ketulan batu dari bongkahnya yang besar. Pokoknya ianya ada dan bersifat berjisim dan berjirim.
Dalam huraian oleh Sharih dikatakan bahawa, bermula nama sesuatu itu iaitu yang telah maujud dan thabit dalam kharij itu yang telah maujud, kerana bahawasanya wujud shay` (sesuatu) dan jauhar yang fard itu tentu baharunya kepada mazhab ahlu al-Islam, halnya tiada munkir yang demikian itu sebagaimana kata Ash`ari r.a.
Kata Sharih lagi tentang wujud yang kharij itu kita telah yakin lagi putus dengan bahawasanya hakikat  sekalian yang maujud itu tentu thabit dan thabit ia dalam kharij dan dalam hakikat wajib keadaannya atau mumkin dan barang yang kita i`tiqadkan dengan dia halnya kita namai dengan nama langit dan bumi dan manusia dan kuda dan barang sebagainya..
Kemudian Penggubah Matan berpindah memperkatakan perkara dosa, kata Pematan:
Kemudian dosa di sisi kami dua     *  Dosa kecil dan besar maka yang kedua
Dosa besar wajib taubat segera     *  Tidak rosak taubat jika kembali berdosa
Hendaklah memperbaharui taubat *  Penerimaan pula berbeza pendapat
Kata Sharih bahawa yang melakukan dosa besar hendaklah bertaubat segera. Menurut pendapat bahawa tiada binasa taubat itu, kiranya kembali melakukan dosa  orang itu berbuat dosa, tetapi perlu kembali bertaubat secara bersegera. Dosa besar dosa yang disebut oleh Al-Qur`an dan Hadith Nabi dengan balasan seksa yang amat sangat.
Syarat taubat dari dosa itu tiga perkara:
Pertama:  Menghilangkan dosa ketika taubatnya (Tidak melakukannya)
Kedua:  Menyesal dirinya dari berbuat dosa
Ketiga: Tidak kembali sekali-kali membuat dosa.
Adalah perlu bertaubat bagi yang melakukan dosa besar. Tindakan hendaklah dilakukan sebelum ajal tiba. Kata Jumhur Malikiyyah radiya Allah `anhum sah taubat orang itu daripada dosanya dan jikalau dengan mujmal (ringkas) sekalipun dan dosa yang besar itu tiada dimaafkan dia melainkan dengan taubat serta sempurna syaratnya atau dengan fadl Allah Ta`ala atau dengan mengucapkan kalimah yang musharrafah serta ikhlas hatinga dan iaitu `La ilaha illa Allah` seperti kata Shaykh Sanusi r.a.

Sekian.

No comments:

Post a Comment