April 25, 2016

Ubudiyyah Dan Iman


BBB,  16 Rajab 1437 = 24 April 2016 (Ahad):


Persoalan Islam dan iman adalah dua bidang yang berkait rapat dan tidak dapat dipisahkan. Keislaman seseorang hendaklah dengan beriman dan tiada Islam tanpa iman. Islam ialah pengakuan seseorang bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad ialah Rasulullah di samping mengamalkan rukun-rukun yang lain ialah mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Amalan keislaman lebih termanifestasi  secara lahir. Adapun Iman ialah `Engkau Percaya` (an tu`mina) dengan keyakinan yang putus (jazam), bahawa beriman dengan Allah, Rasul, Malaikat, kitab, kiamat dan dengan qadha` dan qadar. Keimanan lebih merupakan elemen dalaman yang merupakan keyakinan yang penuh tanpa belah bahagi, tanpa zan, syak atau waham.
Iman dari segi bahasa berasal dari kata amana bererti , aman dan iman (percaya). Aman bererti tenang, tenteram, percaya sepenuh tanpa ragu, percaya secara yakin.
`Iman dari segi istilah ialah tasdiq (membenarkan)  dengan hati, iqrar dengan lisan dan beramal dengan rukun-rukun`
Kesempurnaan iman selepas tasdiq ialah dilengkapkan dengan pengakuan dengan lisan dan amalan dengan rukun-rukun – khususnya yang diwajibkan seperti solat, zakat dan puasa.
Rukun Iman pada hakikatnya ialah inti bagi keimanan menyeluruh yang melihat kesegalaan wujud dari perspekti Islam.
Sebagai contoh keimanan akan cacat, walaupun seseorang beriman dengan rukun iman yang enam, sedang dia misalnya mempercayai bahawa alam ini kekal dan tidak binasa sebagaimana pendapat golongan al-Dahriyyin atau mana-mana pendapat yang seumpamanya. Demikianlah dengan pendapat-pendapat yang lain yang bercanggah dengan Islam. Pokoknya kesempurnaan rukun iman tanpa dicanggahi kepercayaan yang lain yang mencacatkan keimanan.
Jika Islam mempunyai significant dari segi makna `Selamat` dan ia adalah manifestasi kewujudan yang secara tab``i dan fitri menurut aturan adalah Islam – termasuk manusia pada hakikat dalam keseluruhan adalah Islam (Ali `Imran: 83), kecuali yang enggan, maka significant dari segi keimanan, ialah berhubung hakikat, keilmuan dan kepercayaan yang menatijah dan menghasilkan keimanan yang menjadikan yang beriman itu aman, tenteram, tidak ragu, menerima dan menempuh masa depan dengan penuh yakin dan tenteram. Dan di akhirat kelak insya Allah lebih aman dan tenteram bila mendapat balasan syurga.
Sebagaimana terhasil keselamatan bagi Islam ialah dengan mempraktikkan dan mengamalkan Islam menurut acuan keislaman, demikian terhasilnya keamanan dan ketenteraman, dicapai melalui tasdiq, iqrar dan juga amalan. Faktor utama keberhasilan  ialah dengan ilmu. Seseorang tidak dapat mencapai keyakinan, sekiranya ianya jahil dengan sesuatu yang hendak diyakini dan jahil itu sebagaimana diungkapkan adalah musuh utama bagi manusia. Jahil bererti gelap, bererti sesat dan bererti tidak mencapai maksud dan tujuan.
Dalam kata lain bagi meletakkan diri dalam keimanan dan keamanan hendaklah mempelajari segala yang bersangkutan dengan keimanan.
Keimanan di dalam Islam selengkapnya, haruslah mengetahui sewajarnya tentang rukun Islam dan mengamalkan, juga seharuslah mengetahui tentang rukun iman sedalamnya dan mengamalkan. Ada keperluan-keperluan yang lain yang mengukuhkan kedalaman maklumat yang berhubuing dua rukun kewajipan (Islam dan iman). Harus mengetahui keilmuan-keilmuan yang berkait dengan rukun Islam seperti dari segi fiqh,  dan akidah dan keilmuan-keilmuan bantu yang lain. Pendek kata makin luas  ilmu yang dikuasai menurut perspektif keislaman, makin mendalam dari segi kefahaman terhadap keislaman, dan sewajarnya makin bertambah keimanan.
Adalah diibaratkan, bahawa orang jahil, tanpa sebarang ilmu ibarat orang yang sesat di dalam pelayaran di lautan yang tidak tahu tepi dan tidak tahu ke mana arah pelabuhan atau destinasi yang hendak dituju. Baginya di tengah lautan dari perahu yang dinaiki segala arah kelilingan adalah sudut-sudut ragu dan tidak tahu, dengan situasi sedemikian menjadikannya keciwa, putus asa dan tidak ada matlamat yang hendak dituju dan akhirnya ianya tewas dalam keraguan dan tidak mengetahui ke masa destinasi yang hendak dituju. Orang sesat dan ragiu dan tiada ketahui arah dituju adalah orang yang tidak mungkin mencapai keamanan.
Adalah diibaratkan dengan beriman dan mengetahui keperluan-keperluan keimanan dan mempunyai sudut pandangan menyeluruh memberi keamanan bagi seorang yang beriman, sebagaimana dikatakan seorang patut menguasai ilmu bukan saja aqidah dan fiqh, tetapi banyak bidang kalau dapat semuanya diketahui. Orang yang berilmu sedemikian adalah orang yang mengetahui semua arah dan kedudukan. Dia tidak ragu. Jikalau dia sebagai pelaut dia ada ilmu pelayaran dan ketahui mana pelabuhan yang dituju, walaupun menghadapi berbagai gangguan dan halangan. Tiada erti keciwa, kerana dia tahu arah yang dituju.
Di dalam kehidupan diyakini tentang ketentuan dari Allah, kesementaraan alam, kewajipan sebagai seorang muslim terhadap Allah, Rasul,  masyarakat  dan  umat. Individu muslim sedemikian yang berada di tengah masyarakat yang memahami Islam dan keimanan dan mengamalkannya, maka individu berkenaan  bersedia menghadapi masa depan  berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ada.  Dalam menghadapi hidup dan berusaha melakukan kebaikan dan kebajikan ia bersedia menghadapi kematian bila-bila kiranya ajal ditentu dan tiba masanya dengan tenang, kerana ianya sesuatu yang perlu dihadapi dengan keimanan yang kukuh.
Keilmuan dan kepercayaan meletakkan seseorang, bahkan masyarakat berada pada paksinya yang sebenar, Ia berada di dalam kebenaran, keyakinan, keamanan dan kesejahteraan yang situasi sedemikian dialami sama mereka yang seumpamanya.
Iman adalah sesuatu yang amat berharga dan tidak ternilai.  Sejarah umat adalah sejarah mempertahan dan mengukuhkan keimanan. Rasulullah s.a.w. diutuskan ialah bagi menyampaikan keimanan kepada Allah dan Rasul dan keimanan-keimanan yang lain. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir sanggup menempuh penderitaan lantaran kerana mempertahankan keimanan. Para sahabat berjihad dan berpereang kerana mempertahan dan mengukuhkan keimanan. Perjuangan mempertahan dan mengukuhkan keimanan bereterusan hingga kini dan adalah manifestasi ubudiyyah kepada Allah.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment